This course is expired

Tijdmanagement

In deze workshop passeren allerlei oplossingsrichtingen de revue, van compensatiemethoden voor sommige relevante persoonskenmerken tot praktische aspecten voor planning- en prioriteringsmethoden. Maar ook agenderingstechnieken en communicatieve handigheden. U kunt de wetmatigheden toepassen op diverse overlegmodellen, zoals de vergadering. Ook op aanvraag: in company Deze cursus is onderdeel van het vaste programma en kan daarnaast op...

550
6 Points
(Meerdaagse) Nascholing
Incompany
Prices
Regular € 550
Note :Aios tarief: €185,-
Discounts
€ 260
Members Only
Professions
Physician Assistants
01 Jan 2018
31 Dec 2018
6 Points
ABC1
Artsen | Huisartsgeneeskunde (huisarts)
01 Jan 2018
31 Dec 2018
6 Points
ABC1
Artsen | Specialisme ouderengeneeskunde
01 Jan 2018
31 Dec 2018
6 Points
ABC1
Artsen | Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten
01 Jan 2018
31 Dec 2018
6 Points
ABC1
Skills
Samenwerken 30 %
Communicatie 80 %
Professionaliteit en kwaliteit 70 %
Organisatie en financiering 40 %
Description

Omschrijving

Overheid en zorgverzekeraar stimuleren telkens nieuwe projecten. Die komen bovenop de dagelijks groter wordende stapel werkzaamheden van u als huisarts. Bovendien staan bepaalde persoonskenmerken goed tijdmanagement soms in de weg. Denk bijvoorbeeld aan een (te?) groot verantwoordelijkheidsgevoel. U leert hoe u beter en efficiënter kunt omgaan met uw kostbare tijd.


Trainers:

Theo Bollerman begon in 1982 met zijn adviesbureau en richt zich sinds 1992 op de gezondheidszorg. Naast het geven van workshops en lezingen begeleidt hij veelvuldig besturen, HAGRO's en soortgelijke groepen bij beleidsontwikkeling en managementvraagstukken. 

Lucie Douwes Dekker was tot 1995 huisarts maar zwichtte voor haar oude liefde: het opleiden. Zij houdt zich bezig met dezelfde thematiek als Theo Bollerman, maar is daarbij ook gespecialiseerd in de relatie tussen zorgverlener en patiënt.

Inleiding

In deze workshop passeren allerlei oplossingsrichtingen de revue, van compensatiemethoden voor sommige relevante persoonskenmerken tot praktische aspecten voor planning- en prioriteringsmethoden. Maar ook agenderingstechnieken en communicatieve handigheden. U kunt de wetmatigheden toepassen op diverse overlegmodellen, zoals de vergadering.


Ook op aanvraag: in company

Deze cursus is onderdeel van het vaste programma en kan daarnaast op aanvraag op een door u gewenste locatie worden gegeven. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 5 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Programma

 • Inleiding
 • Inventarisatie praktijkvragen en probleemgebieden
 • De persoonlijke invloedsfactor: profiel en normen/waarden-pakket
 • Planning: van doelstellingen via prioritering naar agendering
 • De impact van de juiste volgorde
 • 2 methoden van prioriteren
 • Grote projecten in de agenda (en de vergaderagenda)
 • Realistische inschattingen van tijdsbesteding: tijdschrijven?
 • De Impurgentiematrix: werkwijze en consequenties
 • Omgaan met vele verstoringen
 • Structurering versus "open deur"
 • Aanpak e-mailterreur
 • Vergadertips: het kan vaak twee maal sneller

Leerdoelen

 • Het kunnen analyseren van persoonlijke valkuilen en attentiepunten ten aanzien van werkdruk
 • Inzicht in planningstechnieken en prioritering
 • Inzicht in gesprekstechnieken ter ondersteuning van tijdmanagement
Landelijke Huisartsen Vereniging
academie@lhv.nl
085048000
1200, Mercatorlaan, Utrecht, 3528BL