Transparantieverklaring MedischeScholing B.V.

Middels deze verklaring geven wij transparantie en duidelijkheid over hoe Medischescholing.nl inkomsten genereert.

Medischescholing.nl is ontwikkeld door MedischeScholing B.V. Wij zijn een onafhankelijk bedrijf geleid door twee artsen en één technicus. Wij geven zelf geen nascholingen. Ons doel is om een duidelijk overzicht te geven van het aanbod in accreditatie cursussen zodat onze medische collega’s de juiste nascholing kunnen vinden die aansluit op de leerbehoefte.

Wat is ons verdienmodel?

De voornaamste kosten van MedischeScholing B.V. bestaan uit de redactionele controle van de content van de cursussen. Daarnaast investeren wij een groot deel van onze inkomsten in de technische ontwikkeling en promotie van ons platform. Om inkomsten te genereren voor ons platform werken wij samen met aanbieders van nascholing. Zij kunnen tegen een vergoeding cursussen verder “uitlichten” in vergelijking met het reguliere aanbod. Deze cursussen staan apart vermeld op de hoofdpagina en/of nieuwsbrief onder de titel “uitgelichte cursussen” en komen niet hoger in de zoekresultaten dan andere niet-gesponsorde cursussen. Het doel van uitgelichte cursussen is dat de nascholing meer onder de aandacht komt. MedischeScholing.nl selecteert bewust cursussen waarvan we denken dat het een waardevolle toevoeging is. Wanneer een aanbieder een cursus betaald uitlicht staat dit duidelijk vermeld bij de cursus. Ook ontvangen wij financiële compensatie voor extra diensten zoals een admin account waarin aanbieders zelfstandig cursussen kunnen beheren. Voor sommige aanbieders bestaat ook de mogelijkheid tot het aangaan van een partnerschap. We vermelden dan het logo van de partner op de hoofdpagina en zij krijgen een uitgebreide organisatie pagina.

Vindt er een selectie plaats in welke cursussen op ons platform komen?

Nee. We willen juist een zo volledig mogelijk aanbod hebben van alle beschikbare nascholing in Nederland. Dus in principe is iedere aanbieder van nascholing welkom. Het enige selectiecriterium is dat de cursus geaccrediteerd moet zijn door de commissie Accreditatie Bureau Cluster 1. In principe plaatsen wij elke cursus die geaccrediteerd is na de redactionele controle. De eigenaar van een cursus kan ons verzoeken een cursus te verwijderen van de website.

Vindt er een selectie plaats in welke cursussen op ons platform komen?

Hoe wordt de volgorde bepaald?

Wat houdt de redactionele controle in?

In de redactionele controle kijken wij als bedrijf of de essentiële informatie van de cursus compleet is. Denk hierbij aan een goede omschrijving, leerdoelen, aantal accreditatiepunten, data en locaties. Daarnaast moet er een werkende link zijn naar de cursus van de aanbieder zodat bezoekers zich via onze website direct kunnen inschrijven. Hiermee verhogen wij de kwaliteit en het gebruiksgemak van ons platform. Wij controleren niet op de daadwerkelijke inhoud van de cursus. Dit wordt gedaan door de ABC1 commissie zoals eerder genoemd.

Wat is de invloed van farmaceutische bedrijven?

MedischeScholing.nl is volledig onafhankelijk en wordt niet gesponsord door de farmaceutische industrie. Echter zullen geaccrediteerde cursussen georganiseerd of gesteund door farmaceutische bedrijven wel geplaatst worden op ons platform. Dit omdat wij een zo volledig mogelijk overzicht van de beschikbare nascholing in Nederland willen creëren en de keuze voor een betreffende nascholing bij de klant willen laten. De ABC1 commissie van de KNMG is verantwoordelijk voor de accreditatie van de punten van nascholingen. De beoordelingscriteria (link) vermelden hierover “Promotionele bijeenkomsten en promotionele programmaonderdelen worden niet geaccrediteerd.”.

Daarnaast kunnen farmaceutische bedrijven, net als iedere andere aanbieder op ons platform, tegen een financiële vergoeding een cursus uitlichten op onze website in de vorm van een advertentie. Deze advertenties vindt u op onze homepage onder de titel “uitgelichte cursussen”. Er wordt altijd duidelijk vermeld dat het gaat om een uitgelichte cursus en/of een betaalde extra dienst.

Waarom betalen aanbieders?

De voornaamste redenen voor financiële compensatie vanuit aanbieders van cursussen zijn:

  • Met de inkomsten dekt MedischeScholing B.V. de kosten van de redactionele controle en andere bedrijfsmatige kosten. Op die manier kunnen we de cursus gegevens up to date houden, uitbreiden en zo nodig aanvullen.
  • Betalende aanbieders krijgen de mogelijkheid cursussen verder uit te lichten op de hoofdpagina en nieuwsbrieven in de vorm van een advertentie onder het kopje “uitgelichte cursussen”. Wij vermelden dit altijd bij de advertentie.
  • Betalende aanbieders hebben toegang tot een extra admin omgeving waarin ze zelf ook content kunnen toevoegen en aanpassen.
  • Betalende aanbieders krijgen een eigen uitgebreide organisatie pagina op ons platform.
  • Betalende aanbieders die daarnaast ook een partnerschap met ons aangaan worden vermeld op onze hoofdpagina met hun logo.

Indien er vragen rijzen uit bovenstaande document kunt u altijd laagdrempelig contact met ons opnemen via het contactformulier.