MedischeScholing.nl in de Media

Landelijk partnerschap LHV

MedischeScholing.nl en de LHV gaan nu samenwerken en hiermee de grote achterban van Nederlandse huisartsen als klankbord gebruiken om het platform nog verder te verbeteren. Beide organisaties zijn niet op bestuurlijk vlak aan elkaar verbonden: MedischeScholing.nl is en blijft altijd volledig onafhankelijk. We zullen telkens zoeken naar hoe we onze gedeelde visie kunnen versterken en daarmee collega’s een mooi platform kunnen bieden.

Samenwerking LHV

Review Huisarts & Wetenschap

" Deze website en bijbehorende app dienen een duidelijk doel en hebben daarmee ook potentie voor de Nederlandse huisarts: een duidelijk verzamelpunt van álle geaccrediteerde nascholingen. Cursussen die worden opgenomen op de site moeten geaccrediteerd zijn door het KNMG waarbij een van de voorwaarden is dat het onderwijs onafhankelijk is."

Huisarts en Wetenschap

Farmaceuten, dokters en integriteit

" Artsen en farmaceuten zouden elkaar op een eerlijke manier moeten kunnen vinden en samenwerken aan goede vooruitstrevende zorg. Dat vergt lef en zelfreflectie; en ook integere farmaceuten en integere artsen."

Medisch Contact