Privacy verklaring
Persoonsgegevens die wij verwerken

MedischeScholing.nl verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch: Locatiegegevens, IP-adres, Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@medischescholing.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

MedischeScholing.nl verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • MedischeScholing.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Hoe lang we gegevens bewaren

MedischeScholing.nl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 12 maanden.

Delen met anderen

MedischeScholing.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies: In kaart brengen websitebezoek

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de apparaten van gebruikers worden geplaatst nadat ze een website hebben bezocht. MedischeScholing.nl gebruikt functionele cookies en voor marketingdoeleinden gebruiken wij alleen "First Party Cookies" (De cookies zijn geplaatst door de eigenaar van deze website.). Dit zijn Analytische cookies van Google Analytics en Advertentie cookies van Facebook.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@medischescholing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. MedischeScholing.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

MedischeScholing.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@medischescholing.nl