Instituut Verantwoord Medicijngebruik
48 courses
View courses
Company banner
BFC Compassionate Care & Mindful Medicine
8 courses
Wij geloven dat de belangrijkste interventie in de zorg bestaat uit de mens; zowel in leiderschap, als in teamwerk als in het (para)medisch handelen. Bewustzijn, medemenselijkheid, echt kunnen luisteren en helder en compassievol kunnen communiceren liggen aan de basis van kwalitatief hoogwaardige zorg en effectief leiderschap en teamwerk. Deze kwaliteiten kunnen wij als mens ons hele leven verder ontwikkelen en dragen bij aan persoonlijke veerkracht, werkplezier, goede samenwerking en innovatie. Om deze beroepsoverstijgende competenties te verstevigen en verdiepen bieden wij geaccrediteerde bij- en nascholingen, workshops, meerdaagse leiderschapstrainingen én beiden wij teams en vakgroepen begeleiding in company. Al ons werk is ingebed in wetenschappelijke evidentie. Al jaren zijn wij vaste samenwerkingspartner en leverancier van o.a.: Federatie Medisch Specialisten, De Academie Medisch Specialisten, Arts & Leefstijl, Amsterdam UMC, De Jonge Specialist, Netwerk Chronische Pijn, Maastricht UMC, The King’s Fund, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, Erasmus School of Health Policy and Management.
View courses
MedischeScholing
7 courses
View courses
EduStitch
2 courses
View courses
Mind In Geboorte
3 courses
Mind In Geboorte is een trainings- en opleidingsinstituut voor professionals in de geboortezorg, en verzorgt begeleiding en cursussen voor aanstaande ouders.
View courses
Federatie WDH Midden Nederland
3 courses
View courses
DAI Artsen
1 courses
Focus op gezondheid in plaats van ziekte, eigen regie en keuzevrijheid, personalisering van de zorg, menselijkheid en solidariteit. DAI Artsen is een professioneel, informeel en vernieuwend netwerk van en voor artsen en artsen in opleiding. DAI wil artsen informeren, inspireren en faciliteren op het gebied van zorg, welzijn en preventie. Patiënten met chronische aandoeningen hebben vaak met meerdere medisch specialisten te maken, hun huisarts, diëtist, fysiotherapeut, revalidatiearts, thuiszorg etc. Hoe beter deze zorgprofessionals samenwerken rondom de patiënt, hoe beter de patiënt geholpen kan worden.
View courses
SCEM Conference Services
19 courses
View courses
Academie Verloskunde Maastricht
8 courses
Academie Verloskunde Maastricht leidt studenten op tot verloskundigen. Daarnaast biedt het centrum Leven Lang Leren AVM bij- en nascholingen voor professionals.
View courses
Grünenthal B.V.
6 courses
View courses
PAOFarmacie
80 courses
View courses
Van Heek Medical Educatie
9 courses
Goede zorg, die voel je. Want goede zorg is in de eerste plaats mensenwerk: werk door én voor mensen. Mensen voor wie een medisch hulpmiddel soms het verschil kan maken tussen lijden en een plezierig leven leiden. We vinden het belangrijk dat medische hulpmiddelen niet alleen betrouwbaar, maar ook prettig in het gebruik zijn. Daarom luisteren we tijdens onze productontwikkeling naar de adviezen van zorgverleners en vragen we mensen die zulke hulpmiddelen zelf gebruiken naar hun mening. Mensen zoals jij. Zo weten we zeker dat onze producten precies doen wat ze moeten doen. Of het nu continentiezorg, wondzorg of diabeteszorg betreft: bij Van Heek vind je hulpmiddelen van hoge kwaliteit. Ze zijn het resultaat van oer-Hollands vakmanschap, ontwikkeld om aan jouw behoeftes te voldoen. Zodat ook jij in alle vrijheid kunt genieten van de mooie dingen in het leven.
View courses
Babykennis Academie
14 courses
Babykennis Academie is in 2012 opgericht door Minke den Heijer, orthopedagoog NVO en Infant Mental Health- specialist DAIMH (IMH). Naar aanleiding van haar werk in de derdelijns specialistische GGZ ontstond het idee om nascholing te geven aan eerstelijns- en tweedelijnszorg. In de praktijk bleek dat moeilijke gevoelens bij ouders of belaste ouder-kind relaties vaak niet tijdig of onvoldoende gesignaleerd werden door de eerste- en tweedelijn. Daar ontstond de wens om de maatschappelijke kennis over het grote belang van de ouder-kind relatie voor de ontwikkeling van een kind te vergroten. Met dit werk draagt Babykennis Academie bij aan steeds beter afgestemde zorg voor ouders en baby's in Nederland. Babykennis Academie heeft ook online aanbod voor (aanstaande) ouders over ouderschap, welzijn en programma's ter versterking van de ouder-baby relatie.
View courses
Schola Medica
2 courses
Schola Medica schoolt artsen in spoedzorg. De ABCDE-methode is het uitgangspunt. Met onze ervaren docenten en getrainde simulatiepatiënten bootsen we een realistische situatie na in een veilige leeromgeving. Voor maximaal leerrendement!
View courses
Landelijke Huisartsen Vereniging
90 courses
View courses
MEDtalks Nederland BV
36 courses
View courses
Public Eyes BV
2 courses
Public Eyes is een communicatie adviesorganisatie in de gezondheidszorg.
View courses
Clinical Leadership
31 courses
Een beproefd en inspirerend cursusaanbod op het gebied van Klinisch en Duaal Leiderschap voor zorgprofessionals die vanuit inhoud en 'de bedoeling' richting willen geven aan hun werk en zo hun impact en werkplezier willen vergroten.
View courses
Company banner
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
3 courses
De beroepsorganisatie KNOV is er van en voor alle verloskundigen in Nederland en streeft - net als de verloskundige - naar de beste zorg voor zwangere, haar partner en het (ongeboren) kind. Dat doen we door verloskundigen te ondersteunen, te verbinden en hun belangen te behartigen.
View courses
De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland
2 courses
Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist.
View courses