CME-online
236 courses
View courses
Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten
26 courses
De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) is de beroepsvereniging van doktersassistenten. Deze doktersassistenten kunnen werken in huisartspraktijken, ziekenhuizen en gezondheidscentra. Maar ook bij arbodiensten, binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en vele andere werkvelden.
View courses
Voedingscentrum
2 courses
View courses
Leids Congres Bureau B.V.
12 courses
View courses
Bureau Prevents
1 courses
View courses
Stichting Langerhans
10 courses
View courses
Stichting Sympopna
2 courses
View courses
Obesitas Platform
1 courses
View courses
Sanofi
4 courses
View courses
Grünenthal B.V.
4 courses
View courses
Medische Kliniek Velsen
1 courses
View courses
Company banner
Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen
3 courses
De NVvPO is de beroepsvereniging voor en door praktijkondersteuners en vertegenwoordigt de POH'er, de POH'er GGZ en de PVH'er. Ons beleid is erop gericht alle praktijkondersteuners, ongeacht hun achtergrond, te verenigen, te versterken en te vertegenwoordigen. Dat doen we door hen van noodzakelijke informatie te voorzien - onder meer via deze website - maar ook in de cao-onderhandelingen voor de cao Huisartsenzorg. Alle praktijkondersteuners en - in de toekomst - praktijkverpleegkundigen kunnen lid worden van de NVvPO.
View courses
Stichting DOKh
64 courses
View courses
Outdoor Medicine
2 courses
View courses
Federatie WDH Midden-Nederland
70 courses
View courses
Curalma
1 courses
Curalma richt zich op (korte, klinisch en intensieve) behandeling van complexe posttraumatische stress stoornis (c-ptss). Onze trauma behandeling combineert verschillende behandelmethodes (multidisciplinair, multimethodisch). Op deze manier (psycho)traumatische ervaringen verwerken kan mensen snel klachtverlichting geven.
View courses
Leerpunt KOEL
87 courses
View courses
Landelijke Huisartsen Vereniging
82 courses
View courses
MedischeScholing
11 courses
View courses
Vereniging Arts en Leefstjil
4 courses
View courses