This course is expired

Intensieve 10-daagse DGT training

dgtdialectische gedragstherapiesamenwerkingcommitment

In de intensieve training wordt aan de hand van theorie, beeldmateriaal en praktijkoefeningen inzicht gegeven in DGT en haar toepassing in de praktijk.

6th Feb 2023
09:00 - 17:00
2495
In Request
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 2495
Includes : reader, koffie/thee en lunch

Date and Location

06 Feb 2023
09:00
08 Sep 2023
17:00
Congrescentrum UPC KU Leuven België Leuvensesteenweg, 517
13 Feb 2023
09:00
15 Sep 2023
17:00
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten Soesterberg Amersfoortsestraat, 20

Professions

Cognitief gedragstherapeut
Accreditation in request
VGCt
Gedragstherapeut
Accreditation in request
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Description

De 10-daagse Intensieve Training van Dialexis is voor teams die een nieuw DGT-aanbod willen opzetten binnen hun organisatie. De hulpverleners die zich voor deze training inschrijven, hebben al kennis gemaakt met de methode via het handboek DGT bij borderline persoonlijkheidsstoornis, de handleiding voor de vaardigheidstraining DGT, of via een 1-daagse of 3-daagse Introductiecursus. We richten ons met andere woorden tot teams die een geïnformeerde keuze hebben gemaakt om DGT uit te voeren.


Met team bedoelen we een groep van hulpverleners, die elke week samenkomt om elkaar te steunen in het uitvoeren van DGT. Er bestaan DGT-teams die zich over afdelingen of organisaties heen verenigen om die steun bij elkaar te zoeken. Individuele deelnemers die lid zijn van een bestaand DGT-team verwijzen we naar 5-daagse training DGT. Dit opleidingsaanbod organiseren we in nauwe samenwerking met RINO Utrecht.


Alle hulpverleners zijn welkom die een rol kunnen opnemen als individueel therapeut of vaardigheidstrainer. In Nederland en België wordt DGT meestal geïmplementeerd in multidisciplinaire teams, waarin verschillende basisdisciplines en –opleidingen vertegenwoordigd zijn. Om deel te nemen aan de 10-daagse Intensieve Training moeten de deelnemers wel basiskennis cognitieve gedragstherapie (CGT) kunnen aantonen. Verder is het zo dat er veel vraag is naar dit trainingsaanbod. We rekenen erop dat hulpverleners voor zichzelf uitgemaakt hebben dat zij in staat en bereid zijn om tijd en energie te besteden aan het implementeren van DGT. De Intensieve DGT-training is uitdrukkelijk gebaseerd op samenwerken als groep, je gaat commitment aan met de groep en de trainers voor week 1 en week 2 en de tussenliggende periode.


De 10-daagse Intensieve Training verloopt in drie fasen. Tijdens de eerste week, die bestaat uit vijf bijeenkomsten van één dag, worden de competenties voor het uitvoeren van DGT en voor het zelfstandig opzetten van een DGT-programma ingeoefend. Qua werkvorm ligt de nadruk in deze week op presentatie, demonstratie en rollenspel. Na deze week krijgen de teams ongeveer een half jaar om wat ze geleerd en geoefend hebben in de praktijk toe te passen. Om dit proces te faciliteren worden er opdrachten en good practices meegegeven. Tijdens de tweede week krijgen deelnemers de kans om te presenteren waar ze op dat moment staan in het implementatieproces. De focus van deze week is evalueren, doelen scherpstellen, en zoveel mogelijk stappen zetten in de richting van die doelen. Daarnaast worden de competenties van week één herhaald, waarbij minder ingezet wordt op didactiek, en meer op verdiepende discussies, zelf oefenen en feedback vragen.

Dialexis Advies BV

Dialectische gedragstherapie is het meest onderzochte behandelprogramma voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. DGT is een kosteneffectieve behandelmethode, die voorkomt dat professionals burn-out raken. In Nederland bestaan meer dan 25 DGT teams, waarvan het merendeel al langer dan 10 jaar bestaat. DGT wordt sinds 1995 in Nederland toegepast. In de loop van de jaren heeft Dialexis, het opleidings- en trainingsinstituut voor DGT in Nederland, in nauwe samenwerking met het trainingsinstituut van Marscha Linehan in Seattle, haar trainingsaanbod verfijnd en steeds meer afgestemd op wat in de Nederlandse GGZ noodzakelijk is. Zo wordt in workshops en trainingen aandacht besteed aan de toepassing van DGT bij borderline patiënten met co morbide stoornissen (verslaving, eetstoornissen), in verschillende settings (forensische psychiatrie, jeugdzorg, licht verstandelijk gehandicaptenzorg, binnen een intramurale setting), maar wordt ook aandacht besteed aan de implementatie en organisatie van DGT programma’s. Supervisie die leidt tot certificering van individuele therapeuten en trainers, maar ook tot accreditering van teams is sinds kort eveneens mogelijk.
info@dialexisadvies.nl
0651282074
7, Biezendwarsstraat, Nijmegen, 6541ZE