Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Workshop ''Oeps, de patiënt wordt weer wakker!!''

  In deze workshop wordt de richtlijn Palliatieve sedatie doorgenomen aan de hand van een interactieve casusbespreking. 

  Er worden handvatten aangereikt voor de dagelijkse praktijk.

  Aan de orde komen o.a.: besluitvorming & indicatiestelling, verschil euthanasie en sedatie, verantwoordelijkheid / betrokkenheid verpleegkundigen / verzorgenden, en zorg voor elkaar.

  add 3 punten
  euro_symbol € 150.00
  event 01-03-2016 tot 26-03-2019
  access_time 18:00 - 21:00

  € Cursusprijs verzorgenden en verpleegkundigen €95,-

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  01-03-2016 18:00 - 21:00 Rotterdam
  03-04-2017 18:00 - 19:00 Rotterdam
  27-10-2017 18:00 - 21:00 Rotterdam
  20-02-2018 18:00 - 21:00 Rotterdam
  22-05-2018 13:30 - 17:00 Rotterdam
  21-09-2018 09:00 - 12:30 Rotterdam
  03-10-2018 11:00 - 14:00 Rijswijk
  11-12-2018 18:00 - 21:00 Rotterdam
  26-03-2019 18:30 - 21:00 Rotterdam
  description

  Omschrijving

  Over de moeilijke of falende sedatie.


  Palliatieve sedatie is een niet meer weg te denken fenomeen binnen de levenseinde zorg. Jaarlijks wordt In ongeveer 12,5% van de sterfgevallen in Nederland is palliatieve sedatie toegepast, deze schatting is al weer van een aantal jaren terug.

  De indruk bestaat dat dit percentage nog jaarlijks toeneemt.

  Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de verwachtingspatronen rondom palliatieve sedatie nog al eens verschillen. Bij patiënt, naasten , team en dokter.

  Lang niet alle ingezette palliatieve sedaties verlopen volgens “het boekje”. Nadere analyses leren ons dat onvolledige communicatie; onduidelijke indicatie stelling; onvoldoende voorbereiding, en monitoring tijdens de uitvoering, naast de farmacologische problemen hier debet aan kunnen zijn.

  list

  Programma

  Bij de avondcursus is de inloop vanaf 17.30 uur. U kunt dan genieten van een eenvoudige warme maaltijd.

  gps_fixed

  Leerdoelen

  1. De cursist is zich bewust van effect van de diverse verwachtingspatronen rondom sedatie bij alle betrokkenen.

  2. De cursist beseft terdege dat uitvoering geven aan palliatieve sedatie complex is, en meerdere dimensies kent, waarvoor multidisciplinaire samenwerking vanzelfsprekend is.

  3. De cursist kent de stappen binnen de indicatiestelling conform de richtlijn Palliatieve sedatie, en weet hier over genuanceerd te communiceren met patiënt, naasten en hulpverleners.

  Is zich tevens bewust van het effect van de lijdensdruk van de omstanders op het proces van indicatiestelling, en weet deze te hanteren.

  4. De cursist weet welke stappen erbij de voorbereiding moeten worden genomen, om falen van de sedatie zoveel mogelijk te voorkomen.

  5. De cursist is op de hoogte van de farmacologische aspecten van de te gebruiken medicatie( profiel, interactie, dosering op maat), o.a. in relatie tot gebruik van relevante medicatie voor start sedatie.

  6. De cursist is zich bewust van zijn beperkte kennis en ervaring, en weet wanneer een consult CPT moet, en wanneer het wenselijk is.

  7. De cursist heeft zich een stappenplan eigen gemaakt, welke te gebruiken is indien verlaging van bewustzijn onvoldoende wordt bereikt, en niet leidt tot consistent comfort voor de patiënt.

  business

  Organisatie

  business Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg
  mail_outline info@leerhuizenpalliatievezorg.nl
  place Oosterhagen 239 3078 CL ROTTERDAM
  keyboard_arrow_up