Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Palliatieve zorgaspecten bij dementie

  In een palliatieve fase is de signalering gericht op een proactief behandelbeleid en op een optimaal welbevinden door het herkennen en verlichten van symptoomlast. Bij een cognitieve achteruitgang zien we dat de patiënt niet altijd in staat is om zijn klachten te delen. Welke kenmerken van een dementie maken het bespreken van de terminale fase, of het loslaten van actief beleid noodzakelijk ter voorkoming van meer lijden? Zijn de wensen en behoeften voor een rustig sterfproces besproken? Welke personen zijn in deze fase belangrijk om het proces van sterven te waarborgen in de wens van de patiënt en zijn naasten? Op deze en andere vragen gaan we in tijdens de masterclass over palliatieve zorgaspecten bij dementie.

  place Nijmegen
  add 3 punten
  euro_symbol € 50.00
  event 13-11-2018 tot 17-01-2019
  access_time 13:00 - 16:30

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  13-11-2018 13:00 - 16:30 Nijmegen
  17-01-2019 13:00 - 16:30 Nijmegen
  description

  Omschrijving

  Advance care planning (ACP)

  We gaan na wat ACP precies is en waarom het moeilijk is bij mensen met dementie. We bespreken welke taakverdeling mogelijk is bij ACP en hoe je de patiënt betrekt. Een gestructureerde aanpak in het eigen team is belangrijk en zal uitgebreid aan bod komen:

  • Om welke patiëntengroep gaat het?
  • Wat bespreek je?
  • Wie doet wat?
  • Wat registreer je en hoe draag je over?

  Signalering in de palliatieve fase

  ‘Signalering in de palliatieve fase’ geeft inzicht in de symptoomlast bij de patiënt met dementie:

  • Hoe signaleren we de symptoomlast in de palliatieve fase?
  • Hoe ziet proactieve zorg eruit bij de patiënt met dementie in de terminale fase?
  • Welke voortijdige behandel- en zorgafspraken zijn er te maken voor een rustig sterfproces bij de patiënt met dementie?

  Terminale zorg in de palliatieve fase

  We bespreken wat terminale zorg is en wat het belang is van proactieve zorg in de terminale fase. Welke afspraken zijn er te maken over de start van de terminale fase bij dementie? Welke instrumenten kunnen we gebruiken bij een terminale fase? En hoe bespreek je de levenseinde keuze: met de patiënt, mantelzorger en met andere zorgverleners? We bekijken samen welke werkafspraken gemaakt kunnen worden in jouw eigen team.

  business

  Organisatie

  business DementieNet, afdeling Geriatrie
  mail_outline joanna.vandenbergh@radboudumc.nl
  place Reinier Postlaan 4, route/huispost 925 6525 GC Nijmegen
  keyboard_arrow_up