• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Masterclass "Spiritualiteit in de palliatieve zorg" 2019

  De reguliere gezondheidszorginstellingen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, huisartsen en ziekenhuizen verrichten al sinds jaar en dag zorg aan bewoners, patiënten en hun naasten rondom het levenseinde. Binnen en vanuit hospice(unit)s en oncologische centra kende de palliatieve zorg in Nederland de afgelopen jaren een razendsnelle ontwikkeling. Steeds meer wordt gezien dat de inzichten die daar ontwikkeld zijn ook toepasbaar zijn bij mensen die gaan overlijden als gevolg van andere aandoeningen dan kanker. De palliatieve zorgbenadering krijgt daardoor gerichter aandacht van zowel professionele zorgverleners als van hun organisaties. Sinds het ontstaan van lokale Netwerken Palliatieve Zorg groeien op lokaal en regionaal niveau steeds meer verbinding en samenwerking rond de "palliatieve" patiënt en diens naasten. 

  LET OP: Dit is het voorlopige programma, er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden!

  place Zenderen
  add 35 punten
  euro_symbol € 1,650.00
  event 12-02-2018 tot 25-09-2019

  € inclusief maaltijden en overnachtingen

  event

  Datum & locatie

  Datum Tijd Locatie
  12-02-2018 t/m 26-09-2018 Onbekend Zenderen
  04-02-2019 t/m 25-09-2019 09:00 - 09:30 Zenderen
  description

  Omschrijving

  De reguliere gezondheidszorginstellingen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, huisartsen en ziekenhuizen verrichten al sinds jaar en dag zorg aan bewoners, patiënten en hun naasten rondom het levenseinde. Binnen en vanuit hospice(unit)s en oncologische centra kende de palliatieve zorg in Nederland de afgelopen jaren een razendsnelle ontwikkeling. Steeds meer wordt gezien dat de inzichten die daar ontwikkeld zijn ook toepasbaar zijn bij mensen die gaan overlijden als gevolg van andere aandoeningen dan kanker. De palliatieve zorgbenadering krijgt daardoor gerichter aandacht van zowel professionele zorgverleners als van hun organisaties. Sinds het ontstaan van locale Netwerken Palliatieve Zorg groeien op lokaal en regionaal niveau steeds meer verbinding en samenwerking rond de "palliatieve" patiënt en diens naasten.

  De definitie van palliatieve zorg van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) geldt daarbij als uitgangspunt. Deze definitie is de enige medische definitie waarin met nadruk aandacht gevraagd wordt voor spirituele zorg. Aandacht voor spiritualiteit is daarmee een verantwoordelijkheid van alle zorgverleners in hun contact met patiënten, bewoners of cliënten die geconfronteerd worden met hun levenseinde.

  Binnen de zorgsector zijn geestelijk verzorgers bij uitstek deskundig op dit terrein. Het begrip spiritualiteit roept echter veel verschillende beelden bij de verschillende zorgverleners op, met als gevolg dat er weinig diepgaande uitwisseling is ontstaan. Vanaf 2010 is met de verschijning van de consensus based Richtlijn Spirituele zorg in Palliatieve Zorg (zie: Pallialine) er voor het eerst in Nederland een theoretisch en praktisch kader gegeven.
  Deze richtlijn gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van iedere zorgverlener, rekening houdend met een expertrol voor de geestelijk verzorger. Op veel plaatsen wordt op basis van dit document door zorgverleners gezocht naar mogelijkheden om de praktijk van een geïntegreerde en multidisciplinaire spirituele zorg te ontwikkelen.

  Op veel symposia en scholingen over palliatieve zorg wordt aandacht aan spiritualiteit geboden, aanvankelijk was deze masterclass de enige gerichte nascholing op dit terrein. Vanuit de eigen ervaring van de deelnemers op het gebied van palliatief terminale zorg, stervensbegeleiding, rouwverwerking en geestelijke verzorging zoeken we naar een passende invulling van het begrip spirituele zorg in de huidige context van de Nederlandse gezondheidszorg, met specifieke aandacht voor de (ondersteunende) expertrol van geestelijk verzorgers.

  Op grond van evaluaties en verzoek van de deelnemers van de afgelopen jaren wordt deze cursus sedert 2013 als een multidisciplinaire cursus worden aangeboden.

  gps_fixed

  Leerdoelen

  1. Het programma is gericht op verdieping van kennis en het verruimen van de eigen vaardigheden ten aanzien van de verkenning cq. begeleiding van spirituele behoeften van patiënten en naasten op basis van eigen casuïstiek van de deelnemers. 

  2. Tevens is het programma gericht op de vertaalslag van de aangeboden stof naar de eigen praktijk en organisatie: directe collega's (artsen, verpleging en andere disciplines) als naar de gehele organisatie (zichtbaar maken van zingeving en spiritualiteit in de cultuur en 

  beleid van de organisatie).

  business

  Organisatie

  business Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg
  mail_outline info@leerhuizenpalliatievezorg.nl
  place Oosterhagen 239 3078 CL ROTTERDAM
  keyboard_arrow_up