• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Polyfarmacie bij ouderen

  Deze e-learning over de richtlijn Polyfarmacie is opgesteld ten behoeve van zorgverleners die betrokken zijn bij de farmacotherapie van ouderen met polyfarmacie. De zorg voor ouderen met complexe problematiek vraagt om samenhang, afstemming en samenwerking tussen patiënt (en/of mantelzorger), arts, apotheker en verpleegkundigen en verzorgenden. Dit geldt in het bijzonder bij de zorg rond verschillende aandoeningen die door verschillende specialisten behandeld worden met zeer diverse geneesmiddelen. Het risico op interacties en bijwerkingen is vergroot als verschillende artsen geneesmiddelen voorschrijven en men niet goed op de hoogte is van elkaars voorschriften. Ook kunnen specialisten zo gespecialiseerd zijn in hun vakgebied dat zij over onvoldoende kennis beschikken om de relevantie van door andere specialisten voorgeschreven medicatie op waarde te kunnen schatten. Een overkoepelende multidisci-plinaire richtlijn kan deze zorg ondersteunen.

  laptop E-learning
  add 1.0 punten
  euro_symbol € 0.00

  € n.v.t.

  list

  Programma

  In een rondetafelgesprek onder leiding van journalist en huisarts Sophie Broersen bespreken de volgende professionals deze richtlijn:

  • Rob van Marum, richtlijnvoorzitter, geriater en klinisch farmacoloog Jeroen Bosch Ziekenhuis
  • Jako Burgers, huisarts en hoofd NHG-afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap
  • Winfried Vergeer, specialist ouderengeneeskunde Zorgspectrum
  • Toine Egberts, hoogleraar klinische farmacie en ziekenhuisapotheker UMC Utrecht
  • Anne Leendertse, apotheker, clinical pharmacist UMC Utrecht Julius Centrum
  • Carolien Sino, Verpleegkundige en docent aan de Hogeschool Utrecht
  business

  Organisatie

  business MedischContact/KNMG
  mail_outline e.pronk@medischcontact.nl
  place Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht
  keyboard_arrow_up