• share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • Diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - complicatiepreventie, geriatrische syndromen en palliatief beleid

  In het jaar 2030 zullen er in Nederland naar schatting 4 miljoen 65-plussers zijn (25% van de totale bevolking), en ca. 1 miljoen 80-plussers. Daarmee neemt ook het aantal kwetsbare ouderen toe. De prevalentie van diabetes mellitus (DM) zal stijgen naar ongeveer 8% van de totale bevolking. In verpleeghuizen ligt de prevalentie van DM op ongeveer 20%. Diagnostiek en behandeling van DM zal dus steeds meer gaan voorkomen in het dagelijks werk van de specialist ouderengeneeskunde, zowel intra- als extramuraal. Hoewel er nog steeds geen duidelijke definitie is van het begrip kwetsbaarheid, bestaat de doelgroep van de specialist ouderengeneeskunde grotendeels uit mensen van hoge tot zeer hoge leeftijd die veelal chronisch ziek zijn met lichamelijke, psychische, communicatieve en/of sociale beperkingen.

  laptop E-learning
  add 2 punten
  euro_symbol € 699.00

  € Dit zijn de kosten voor een jaarabonnement op het totale cursusaanbod van CME-Online voor de specialist ouderengeneeskunde. Dit abonnement geeft recht op het behalen van 25 accreditatiepunten per jaar.

  description

  Omschrijving

  In het jaar 2030 zullen er in Nederland naar schatting 4 miljoen 65-plussers zijn (25% van de totale bevolking), en ca. 1 miljoen 80-plussers. Daarmee neemt ook het aantal kwetsbare ouderen toe. De prevalentie van diabetes mellitus (DM) zal stijgen naar ongeveer 8% van de totale bevolking. In verpleeghuizen ligt de prevalentie van DM op ongeveer 20%. Diagnostiek en behandeling van DM zal dus steeds meer gaan voorkomen in het dagelijks werk van de specialist ouderengeneeskunde, zowel intra- als extramuraal. Hoewel er nog steeds geen duidelijke definitie is van het begrip kwetsbaarheid, bestaat de doelgroep van de specialist ouderengeneeskunde grotendeels uit mensen van hoge tot zeer hoge leeftijd die veelal chronisch ziek zijn met lichamelijke, psychische, communicatieve en/of sociale beperkingen.

  Bij ouderen met DM komen voortijdige mortaliteit en comorbiditeit voor (zoals hypertensie, coronaire hartziekte en beroerte).

  De behandeling van patiënten met DM verschilt van die bij ‘gewone’ volwassenen voor wat betreft behandeldoelen, cardiovasculair risicomanagement, glykemisch management, preventie van complicaties en het alert zijn op geriatrische syndromen.

  In de cursus ‘Diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - diagnostiek, CVRM en glykemisch management’ lag de focus op diagnostiek, cardiovasculair risicomanagement en glykemisch management. In deze cursus wordt dieper ingegaan op preventie van complicaties, diabetes mellitus en geriatrische syndromen en op de diabetespatiënt in de palliatieve en terminale fase.

  Deze beide diabetescursussen zijn grotendeels gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn ‘Verantwoorde Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen thuis en in verzorgings- of verpleeghuizen’, van Verenso (2011) en hebben globaal dezelfde indeling als deze richtlijn.

  Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.


  drs. J.H. de Jong

  Henk de Jong studeerde in 2001 af als specialist ouderengeneeskunde aan de VU. Sindsdien heeft hij als praktiserend arts gewerkt in Alkmaar. Van 2008 tot 2013 was hij als docent en stafmedewerker verbonden aan Gerion (opleidings- en nascholingsinstituut voor de Ouderengeneeskunde), en sinds 2011 is hij verbonden aan SOON (Samenwerkende Opleidingsinstituten voor de Ouderengeneeskunde) als projectleider en hoofddocent van de driedaagse cursus ‘Introductie in de Ouderengeneeskunde’ voor basisartsen. Daarnaast is hij freelance docent voor o.a. huisartsen, apothekers en verpleegkundigen. Sinds 2008 is hij ook betrokken bij de ontwikkeling, verkoop en implementatie van Ysis, een multidisciplinair EPD van GeriMedica voor behandelaren in de chronische zorg. Henk de Jong heeft meegewerkt aan de Verenso-richtlijn ‘Diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen’, en op dit moment neemt hij deel aan de subwerkgroep Ouderen van de netwerkrichtlijn Diabetes van het KIMS (Kennisinstituut Medisch Specialisten). Voor CME-Online heeft hij meegewerkt aan de cursussen Diabetes en Anemie.


  drs. N.M. Snitjer

  Nienke Snitjer studeerde geneeskunde aan de UvA, waarna zij respectievelijk de opleidingen verpleeghuisgeneeskunde en kaderarts geriatrische revalidatie volgde. Sinds 2001 is zij als specialist ouderengeneeskunde werkzaam bij Amstelring, een organisatie voor zorg aan huis en verpleegd wonen in Amsterdam. Als kaderarts Geriatrische Revalidatie werkt zij daar op verschillende afdelingen, waaronder de CVA-revalidatie unit, de afdeling voor lichamelijk gehandicapten en in de eerste lijn. Daarnaast werkt zij sinds 2007 voor Gerion/VUmc en GeriMedica. Voor Gerion/VUmc ontwikkelt zij onderwijsprogramma’s voor de beroepsopleiding specialist ouderengeneeskunde en maakt zij toetsvragen voor de landelijke kennistoets. Voor GeriMedica ontwikkelt zij de inhoudelijke kant van de medische en paramedische dossiers in Ysis en schrijft zij handreikingen. Deze combinatie van werkzaamheden vindt zij erg boeiend: van de ervaringen die zij opdoet in haar werk voor Gerion/VUmc en GeriMedica heeft zij profijt in haar klinisch werk en andersom.


  drs. F. Langens

  Françoise Langens (1966) volgde haar studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar zij vervolgens de huisartsenopleiding deed. Van 1995 tot 2000 had zij een eigen huisartspraktijk in Hoevelaken. Daarna werkte zij tot 2010 als huisarts in dienst van een andere huisarts (HIDHA).Sinds 2004 houdt zij zich bezig met de medische begeleiding van mensen met overgewicht en met de preventie van overgewicht. Over deze en andere aan voeding gerelateerde onderwerpen ontwikkelde zij verschillende e-learningmodules, schreef zij het boek ‘Gezond eten, een leven lol’ en geeft zij (gast)colleges, o.a. aan de huisartsenopleiding van het UMCN. Van 2012 tot 2014 was zij als arts verbonden aan de Nederlandse Obesitas Kliniek in Velp. Momenteel werkt zij als huisarts in Amersfoort en is zij projectleider zorgprogramma kwetsbare ouderen bij Diamuraal.

  list

  Programma

  Inhoudsopgave


  Preventie van complicaties bij kwetsbare ouderen met diabetes mellitus (DM)

  •    Diabetische retinopathie
  •    Diabetische voet
  •    Diabetische nefropathie
  •    Diabetische neuropathie

  Geriatrische syndromen en diabetes mellitus

  •    Polyfarmacie
  •    Depressie
  •    Cognitieve beperkingen
  •    Valincidenten

  Palliatief of symptomatisch beleid en diabetes mellitus

  •    Diabetes mellitus en de laatste levensfase
  gps_fixed

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus:

  •   kunt u de gevolgen van diabetes mellitus op langere termijn beschrijven

  •   kunt u benoemen hoe de complicaties beperkt kunnen worden

  •   kunt u omschrijven hoe u een patiënt met diabetes mellitus moet behandelen die in zijn/haar laatste levensfase is

  •   kunt u benoemen hoe u een patiënt met diabetes mellitus behandelt die terminaal is 

  business

  Organisatie

  business CME-Online / E-WISE Nederland
  mail_outline info@e-wise.nl
  place Janssoniuslaan 40 3528 AJ Utrecht

  Het cursusaanbod bestaat uit een groot aantal actuele cursussen die aansluiten op de praktijk, gemaakt door gerenommeerde auteurs. Alles online, beschikbaar waar en wanneer u maar wilt. CME-Online is onderdeel van E-WISE dat de nascholing verzorgt van al meer dan 50.000 professionals.

  keyboard_arrow_up