BLENDED Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving

licht verstandelijke beperkingverstandelijke beperkingLVBverslaving

In deze blended cursus wordt aandacht besteed aan het vormgeven van diagnostiek en behandelingstrajecten voor mensen met problematisch middelengebruik én een verstandelijke beperking. In de training is aandacht voor kennis over beide afzonderlijke sectoren, de combinatieproblematiek, specifieke behandellijnen en het aanpassen van bestaande behandelingen. Ook is er aandacht voor het coachen van begeleiders in het omgaan van deze vorm van dubbeldiagnose problematiek.

12th Mar 2024
10:00 - 17:00
740
15-27 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 740
Includes : Het boek: ‘Nagel, J. van der, Didden, R. & Kiewik, M. (2017). Handboek LVB en verslaving. Amsterdam: Boom' en toegang tot de online leeromgeving Mijn CCD voor de blended voorbereidingsopdrachten

Date and Location

12 Mar 2024
10:00
16 Apr 2024
17:00
CCD Arnhem Arnhem Oude Oeverstraat, 120

Professions

Arts voor verstandelijk gehandicapten
16 Points
ABC1
Huisarts
16 Points
ABC1
Orthopedagoog-generalist
16 Points
NIPK&J/NVO
Physician Assistant
16 Points
ABC1
Praktijkondersteuner Ouderenzorg (POH-ouderen)
15 Points
V&VN
Description

Combinatie van LVB en verslaving

Alcohol en drugs zijn niet meer weg te denken uit het leven in een moderne en open maatschappij als de onze. Bij een aantal groepen mensen heeft het gebruik ervan problematische vormen aangenomen. Jeugdigen en volwassenen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) behoren tot deze groepen. Zij maken in toenemende mate deel uit van de maatschappij en komen al vroeg in aanraking met alcohol en drugs. Bij een niet gering aantal van hen is er sprake van misbruik en afhankelijkheid of verslaving. Niet zelden gaat dit gepaard met psychische en sociale problemen.

De hulpverlening aan jeugdigen en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking is nog niet voldoende toegesneden op deze doelgroep. In de verschillende sectoren van de hulpverlening (GGz, verslavingszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, justitie) weet men zich onvoldoende raad met deze problematiek. Bestaande methoden van diagnostiek en behandeling schieten vaak tekort omdat ze onvoldoende rekening houden met hun specifieke behoeften en kenmerken. Ook het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied staat nog in haar kinderschoenen. De laatste jaren zijn in ons land in verschillende sectoren initiatieven gestart met als doel de hulpverlening aan deze doelgroep te verbeteren.


Helaas lijkt het er op dat cliënten met LVB ook op jonge leeftijd beginnen met (problematisch) gebruik. In oriënterend onderzoek in het praktijkonderwijs komt men al veel rokende en drinkende LVB’ers tegen. Wat dat betreft zijn K&J behandelaren, voor zover het over behandelaren van cliënten met LVB gaat, ook zeker een doelgroep voor deze workshop. In de theorie en in het boek wordt er niet veel aparte aandacht aanbesteed, maar de principes blijven vergelijkbaar met die voor de benadering van volwassenen met LVB en verslaving. Binnen de casuïstiekbesprekingen tijdens deze cursus is er ook voldoende ruimte om casuïstiek van jongeren in te brengen.


Blended learning – voorbereiding op de cursusdagen in je eigen tempo en wanneer het jou uitkomt!

Deze cursus is opgezet als een blended learning. Blended learning is een mengvorm van face-to-face onderwijs en online onderwijsactiviteiten.

Deze cursus bestaat uit 2 fysieke lesdagen en een halve dag online les. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van blended leervormen. Cursisten dienen het studiemateriaal vóór aanvang van de cursusdagen te maken (video’s bekijken, (toets)vragen, registratieopdracht, casuïstiekopdrachten en literatuur), waardoor de cursusdag in het teken staat van verdieping, feedback op de gemaakte opdrachten, discussie en casuïstiekbespreking. Het studiemateriaal wordt via de online leeromgeving ‘Mijn CCD’ beschikbaar gesteld.

Cure & Care Development

curecare@curecare.nl
0263684411
120, Oude Oeverstraat, Arnhem, 6811JZ