Strategisch Informatiemanagement

analyseanalyserenevaluerenorganisatiegovernanceinformatiemanagementITzorgplan

Deze module biedt kennis over terminologie, methoden en keuzes die van belang zijn in het kader van IT besluitvorming (IT Governance) en strategisch informatiemanagement zodat zorgprofessionals een adviserende en leidende rol bij het uitvoeren van Strategisch Informatiemanagement kunnen gaan vervullen.

5th Sep 2022
00:00 - 02:00
1765
20 Points
Online
E-learning
E-learning

Prices

Regular € 1765

Date and Location

05 Sep 2022
00:00
02:00
Online

Professions

Anesthesioloog
20 Points
ABAN
Arts
20 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
20 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
20 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
20 Points
ABAN
Description

Deze module biedt kennis over terminologie, methoden en keuzes die van belang zijn in het kader van IT besluitvorming (IT Governance) en strategisch informatiemanagement zodat zorgprofessionals een adviserende en leidende rol bij het uitvoeren van Strategisch Informatiemanagement kunnen gaan vervullen.


Gebruikmakend van theoretische kaders en methoden, leert u advies uit te brengen over het optimaliseren van de IT Governance in een organisatie, zodat ICT-besluiten snel en doeltreffend worden genomen. U leert hoe stap voor stap een Strategisch Informatiemanagement plan opgesteld kan worden en u gaat zelf invulling geven aan een deel van dat plan. Ter afsluiting van de module wordt een eigen plan van aanpak opgesteld voor het optimaliseren van Strategisch Informatiemanagement in uw eigen zorgpraktijk of in de praktijk uit een beschreven casus. 


Het studiemateriaal is o.a. gebaseerd op een reeks praktijkvoorbeelden, standaarden, modellen, academische theorieën en wetenschappelijke studies. De module Strategisch Informatiemanagement is in deeltijd en geheel via e-learning te volgen.


In deze module leert u:


De samenhang tussen IT Governance en Strategisch Informatiemanagement begrijpen

De bestaande - onbewuste of bewuste -IT Governance in een zorgorganisatie analyseren en evalueren

Een verbetervoorstel opstellen voor het optimaliseren van de IT Governance in een zorgorganisatie

Wanneer een Strategisch Informatiemanagementplan uitkomst kan bieden

Het opstellen van een Strategisch Informatiemanagement Plan

De succesfactoren voor het implementeren van een SIM plan

Master Health Informatics

Goede informatieverwerking in de zorg is onmisbaar en van levensbelang. Met een toenemende vraag naar eHealth-toepassingen van patiënten en een groeiend aanbod van ICT-oplossingen verandert het zorglandschap snel. De opleiding Health Informatics bereidt zorgverleners voor op een toekomst met ICT. Het is de eerste online masteropleiding voor zorginformatica in Nederland.
healthinformatics@amsterdamumc.nl
0682080609