5-daagse Basistraining

dgtdialectische gedragstherapieDGT-consultatieteamCGTcognitieve gedragstherapie

De 5-daagse Basistraining Dialectische Gedragstherapie (DGT) van Dialexis is een opleiding voor individuen die DGT willen gaan uitvoeren en zich bij een bestaand en wekelijks actief DGT-consultatieteam willen aansluiten.

3rd Apr 2023
09:00 - 17:00
1150 - 1450
In Request
Online
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Variable € 1150 - 1450
Includes : reader en koffie/thee en lunch.
Note :online € 1450,00 per deelnemer, inclusief reader en koffie/thee en lunch.Online training via Zoom en online leeromgeving Dialexis: € 1150,-

Date and Location

03 Apr 2023
09:00
17 Apr 2023
17:00
Online
03 Apr 2023
09:00
17 Apr 2023
17:00
Online
05 Jun 2023
09:00
19 Jun 2023
17:00
Online
11 Sep 2023
09:00
25 Sep 2023
17:00
Online
13 Nov 2023
09:00
27 Nov 2023
17:00
Online
13 Nov 2023
09:00
27 Nov 2023
17:00
Online
04 Mar 2024
09:00
18 Mar 2024
17:00
Online
10 Jun 2024
09:00
24 Jun 2024
17:00
Online
09 Sep 2024
09:00
23 Sep 2024
17:00
Online
18 Nov 2024
09:00
02 Dec 2024
17:00
Online

Professions

Cognitief gedragstherapeut
Accreditation in request
VGCt
Gedragstherapeut
Accreditation in request
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Accreditation in request
FGzPt
Description

We richten ons met andere woorden tot individuen die een geïnformeerde keuze hebben gemaakt om DGT uit te voeren. 


Alle hulverleners die een rol kunnen opnemen als individueel therapeut of vaardigheidstrainer zijn welkom. In Nederland en België wordt DGT meestal geïmplementeerd in multidisciplinaire teams, waarin verschillende basisdisciplines en –opleidingen vertegenwoordigd zijn. Om deel te nemen aan de 5-daagse Basistraining moeten de deelnemers wel basiskennis cognitieve gedragstherapie (CGT) kunnen aantonen. Verder is het zo dat er veel vraag is naar dit trainingsaanbod. We rekenen erop dat hulpverleners voor zichzelf uitgemaakt hebben dat in staat en bereid zijn om tijd en energie te besteden aan het zich eigen maken van DGT. 


Tijdens de trainingsweek, die bestaat uit vijf bijeenkomsten van één dag, worden de competenties voor het uitvoeren van DGT ingeoefend. Qua werkvorm ligt de nadruk op presentatie, demonstratie en rollenspel. Na deze week kunnen de deelnemers hun eigen DGT-consultatieteam gebruiken om wat ze geleerd en geoefend hebben in de praktijk toe te passen.  


Mocht de deelnemer een nieuw DGT-programma op willen zetten, wordt de Intensieve DGT-training geadviseerd te volgen met twee collega’s. Aansluitend aan deze 5-daagse Basistraining kan later ook het Schakelaanbod worden toegevoegd, om getraind te worden in implementatie van het DGT-programma en ter voorbereiding op eventuele DGT-certificering.  

Dialexis Advies BV

Dialectische gedragstherapie is het meest onderzochte behandelprogramma voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. DGT is een kosteneffectieve behandelmethode, die voorkomt dat professionals burn-out raken. In Nederland bestaan meer dan 25 DGT teams, waarvan het merendeel al langer dan 10 jaar bestaat. DGT wordt sinds 1995 in Nederland toegepast. In de loop van de jaren heeft Dialexis, het opleidings- en trainingsinstituut voor DGT in Nederland, in nauwe samenwerking met het trainingsinstituut van Marscha Linehan in Seattle, haar trainingsaanbod verfijnd en steeds meer afgestemd op wat in de Nederlandse GGZ noodzakelijk is. Zo wordt in workshops en trainingen aandacht besteed aan de toepassing van DGT bij borderline patiënten met co morbide stoornissen (verslaving, eetstoornissen), in verschillende settings (forensische psychiatrie, jeugdzorg, licht verstandelijk gehandicaptenzorg, binnen een intramurale setting), maar wordt ook aandacht besteed aan de implementatie en organisatie van DGT programma’s. Supervisie die leidt tot certificering van individuele therapeuten en trainers, maar ook tot accreditering van teams is sinds kort eveneens mogelijk.
info@dialexisadvies.nl
0651282074
7, Biezendwarsstraat, Nijmegen, 6541ZE