This course is expired

Vervolgtraining EMDR KJ

vervolgtrainingEMDRkjvervolg

De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in tweetallen.

1195
0-33 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 1195
Includes : koffie, thee en lunch
Excludes : literatuur

Professions

Cognitief gedragstherapeut
28 Points
VGCt
Gedragstherapeut
28 Points
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
33 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
33 Points
FGzPt
Accreditation in request
EMDR
Description

Voor de behandeling van kinderen en adolescenten met klinisch relevante niveaus van PTSS-symptomen bevelen de huidige internationale behandelrichtlijnen (ISTSS Guidelines Committee, 2019; National Institute for Care and Excellence, 2018; World Health Organization, 2013) de toepassing van traumagerichte cognitieve gedragstherapie of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapie aan. Hetzelfde geldt voor kinderen en adolescenten die lijden aan de invaliderende effecten van vroegkinderlijke traumatisering. Aanvullende interventies gericht op de behoeften van het individu zullen echter vaak nodig zijn (ISTSS Guidelines Committee, 2019). Een belangrijke complicatie bij de behandeling van kinderen met ernstige PTSS, die interpersoonlijke jeugdtrauma’s hebben opgelopen, is een hoge drop out (Cohen, Mannarino & Iyengar, 2011; Gilboa-Schechtman et al., 2010). Als gevolg hiervan krijgt een aanzienlijk aantal patiënten uiteindelijk geen behandeling waar ze baat bij zouden kunnen hebben. Er is bewijs dat suggereert dat retentie in behandeling afneemt wanneer de behandeling wordt geïntensiveerd: dat wil zeggen, het toepassen van een hogere frequentie van therapiesessies binnen een korter tijdsbestek (Mevissen et al., 2020; Ragsdale et al., 2020; Sciarrino et al., 2020; Silverstone et al., 2016), van Pelt e.a., 2021). Hendriks (2017) en haar collega’s ontwikkelden bijvoorbeeld een intensief PE-therapieprogramma en onderzochten de effectiviteit van dit programma bij 10 adolescente patiënten met ernstige PTSS en comorbide stoornissen na meervoudig interpersoonlijk trauma. De resultaten toonden aan dat alle patiënten hun behandeling voltooiden, daarnaast bereikte 40% van de adolescenten diagnostische remissie van hun PTSS-status van baseline tot postbehandeling en 80% van baseline tot follow-up op 3 en 6 maanden. Van Pelt (2021) toont soortgelijke effecten met een intensieve traumabehandeling voor adolescenten met ernstige tot zeer ernstige PTSS na meervoudig trauma en met co morbiditeit middels Imaginaire exposure, exposure in vivo, EMDR en sport.


In de vervolgtraining (9 dagdelen) wordt opnieuw gebruik gemaakt van theoretische inleidingen, videodemonstraties en oefeningen. De cursisten leren op welke wijze EMDR ingepast kan worden in een meeromvattende behandeling bij complexe problematiek en bij een grotere variatie aan klachten. De cursisten leren omgaan met complicaties welke kunnen optreden tijdens de toepassing van de traumabehandeling. De materie die in deze training wordt behandeld vormt een noodzakelijke aanvulling op de basistraining om de mogelijkheden van EMDR ten volle te kunnen benutten.


De cursus bestaat uit 35 contacturen, verdeeld over 1 bijeenkomst 11 uur inclusief een lunchpauze van 1 uur en een 1 uur diner en 3 bijeenkomsten van 8 uur inclusief een lunchpauze van 60 minuten. In totaal wordt uitgegaan van 30 werkuren. Deze cursus vraagt ongeveer 6 uur aan huiswerk, waaronder het toepassen van het geleerde in de praktijk.

Psy-zo! Onderwijs

Onderwijs voor GGZ-professionals
onderwijs@psy-zo.nl
0507502088
12, Zernikepark, Groningen, 9747AN