Begeleiden van aios (nog net niet) in moeilijkheden

opleiden aiosopleiden van aiosmentorship

Het komt voor dat je een aios ziet zwemmen, maar niet precies kan duiden waar het hem in zit. Tijdens deze training leer je problemen te herkennen en deze te identificeren. Er wordt aandacht besteedt aan het maken van een analyse en diagnose van de problemen om vervolgens mogelijke interventies op te stellen. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van ieder.

11 nov. 2024
370
4 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 370

Date and Location

11 nov. 2024
09:00
12:00
Heidelberglaan 100, 3584CX, Utrecht

Professions

Anesthesioloog
4 Points
ABAN-C2
Arts klinische chemie
4 Points
ABAN-C2
Arts nucleaire geneeskunde
4 Points
ABAN-C2
Artsen | Mondziekten en kaakchirurgie (kaakchirurg)
4 Points
ABAN-C2
Cardio-thoracale chirurgie
4 Points
ABAN-C2

Skills

Samenwerken 80 %
Communicatie 20 %

Goals

Tijdens deze module:

Leer je problemen te herkennen, analyseren en diagnosticeren en passende interventies op te stellen
Herken je verschillende rollen en verantwoordelijkheden van een ieder in het proces
Description

Vrijwel iedere opleider krijgt vroeg of laat te maken met een AIOS wiens ontwikkeling achterblijft en die niet presteert zoals verwacht mag worden. In de Angelsaksische literatuur wordt gesproken van “problem residents”, naar schatting tenminste 7% van de AIOS.

Slechts hoogst zelden gaat het om evident wangedrag, of ligt een depressie of verslaving aan de problemen ten grondslag. Meestal is het een opeenstapeling van subtielere problemen de opleider zorgen baren. Gedragingen die zich soms lastig laten “vangen” in een precieze omschrijving: te weinig kennis? onvoldoende timemanagement? te laag tempo? Of herhaalde irritaties bij collega’s, staf en verpleegkundigen zijn een aanwijzing dat er iets aan de hand is.

Tijdens de workshop gaan we, mede aan de hand van eigen casuïstiek van de deelnemers, nader in op het herkennen van een AIOS in moeilijkheden. Onderliggende oorzaken en het herkennen daarvan passeren de revue. Deelnemers oefenen met het bespreekbaar maken van de problematiek, een gesprek waar opleiders niet zelden tegen op zien en soms zelfs een beetje voor zich uitschuiven.

En wat dan? Wat moet je als opleider zelf doen, wat kun je nog zelf doen en waar voor kun je hulp inroepen?

Ook de wijze van documenteren en de regelgeving komen aan de orde.

Onderwijscentrum UMC Utrecht

D.E.A.vanRossum-3@umcutrecht.nl
98, Universiteitsweg, Utrecht, 3584CG