This course is expired

Levenseinde, dood en rouw

levenseindezorglevenseindebeslissinglaatste levensfasedoodrouwachterblijvers

De wetenschappelijke belangstelling voor de laatste levensfase, de dood en de gevolgen voor de achterblijvers neemt erg toe. Dat blijkt uit de vele nieuwe publicaties. De toegenomen belangstelling en kennis is belangrijk voor de kwaliteit van de laatste levensfase, het afscheid nemen en de toestand van de achterblijvers. Deze meerdaagse, kleinschalige Schierscholing wil de samenhang tussen sterven, dood en rouw benadrukken. Een goed afscheid verhoogt de kwaliteit van het sterven en van de rouw van de achterblijvers.

1450
0-16 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 1450

Professions

Anesthesioloog
01 Feb 2023
03 Feb 2023
14 Points
ABAN
Arts
01 Feb 2023
03 Feb 2023
14 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
01 Feb 2023
03 Feb 2023
14 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
01 Feb 2023
03 Feb 2023
14 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
01 Feb 2023
03 Feb 2023
14 Points
ABAN

Speakers

Prof.dr. Paul Boelen

Hoogleraar klinische psychologie Universiteit Utrecht

Prof. dr. Jos de Keijser

Bijzonder hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Dr. Radboud Marijnissen

Psychiater en hoofd patiëntenzorg Universitair Medisch Centrum Groningen

Prof.dr. Richard Oude Voshaar

Ouderenpsychiater Universitair Medisch Centrum Groningen

Program

Description

Werkwijze

De docenten werken klinisch én wetenschappelijk op het gebied van levenseinde, dood en rouw. Tijdens de Schierscholing willen ze hun praktijkkennis delen door in korte inleidingen ervaringen te delen en casuïstiek uit te werken. Leidraad hierbij zijn de handboeken Psychiatrie in de laatste levensfase en Traumatische rouw. Inmiddels is persisterende-rouwstoornis een DSM 5.0 TR erkende classificatie en is meer bekend welke factoren nabestaanden kunnen beschermen tegen deze rouwstoornis.

In de scholing ligt de focus op zowel preventie als behandelmogelijkheden. Tijdens de scholing is er ruimte voor leervragen van deelnemers, oefenen we met verschillende behandel- en begeleidingsvormen, rollenpelen en het bespreken van voorbeelden in de praktijk. 


Inhoud

Onderwerpen die aan bod komen zijn

  • Psychiatrie in de laatste levensfaseDe dood en vormen van doodsangstKlinisch handelen in de laatste levensfaseAfscheid nemen: doodsoorzaak en (soort) afscheidDiagnostiek en behandeling van persisterende-rouw stoornis


Doelgroep

Psychiaters, klinisch (neuro)psychologen, GZ- psychologen, psychotherapeuten, orthopedagoog-generalisten, verpleegkundig specialisten, SCEN-artsen en specialisten ouderengeneeskunde (geriaters) werkzaam in een klinische setting. Gezien het interactieve karakter van deze exclusieve cursus is het aantal deelnemers beperkt tot 24 personen.

Opleidingsinstituut PPO

info@ppo-opleidingen.nl
6, Damsterplein, Groningen, 9711SX