This course is expired

Grip op leidinggeven voor praktijkmanagers

leidinggevenleidengroepen leidenpraktijkmanagerpraktijkmanagement

Grip op leidinggeven is een praktijkgerichte workshop die aansluit op de actuele personele - en leiderschaps vraagstukken die bij de deelnemers leven. Onder leiding van de trainer worden de eigen casussen van de deelnemers besproken. De deelnemers krijgen concrete tips en adviezen hoe zij "grip" krijgen op hun eigen personele vraagstukken.

609.97
In Request
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 609.97
Discounts
€ 325
Members Only

Professions

Praktijkmanager
Accreditation in request
KPM

Speakers

Petra van der Horst

Coach voor huisartsen
Petra van der Horst heeft jarenlange ervaring in het coachen en adviseren van huisartsen / huisartsenpraktijken. Zij heeft expertise op het terrein van leiderschap, praktijkvoering, HRM en organisatieontwikkeling. Petra is concreet, empathisch en resultaatgericht. Ze heeft onder meer een opleiding in de toegepaste psychologie, in de organisatiekunde en op het terrein van sociaal economische advisering.

Goals

Houding en gedrag eigen personeel herkennen en vanuit werkgeverschap hanteren
Verschillende personeelsinstrumenten leren toepassen
Description

Praktijksituaties zijn het vertrekpunt voor het behandelen van het onderwerp. Deze situaties kunnen gaan over zaken als: 


Hoe wordt het werkgeverschap ingevuld in de praktijk

Hoe en door wie wordt er leidinggegeven

rol, taak en verantwoordelijkheden praktijkmanager t.a.v. medewerkers

interactie tussen en omgaan met medewerkers

het bespreken van lastige kwesties en het aanspreken van medewerkers

voorbereiden en voeren van een functionerings-/beoordelingsgesprekken

het geven en ontvangen van feedback

fricties en spanningen in de praktijk

Landelijke Huisartsen Vereniging

academie@lhv.nl
085048000
1200, Mercatorlaan, Utrecht, 3528BL