This course is expired

Advanced Life Support basis

reanimatiebasiscursus

De basiscursus Advanced Life Support is een tweedaagse reanimatie cursus waarin u in teamverband een specialistische reanimatie leert uitvoeren.

1035
12-16 Points
(Meerdaagse) Nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 1035

Professions

Anesthesioloog
19 Jan 2023
18 Jan 2024
12 Points
ABAN-C2, ABAN
Arts
12 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
12 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
12 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
12 Points
ABAN

Skills

Medische handelen 100 %

Goals

Prioriteiten stellen bij het uitvoeren van reanimatiehandelingen.
Participeren in en leidinggeven aan een reanimatieteam.
Interactie tussen de verschillende technieken benoemen.
Hypotheses vormen en daar consequenties aan verbinden.
Therapeutische interventie toepassen bij bijzondere reanimaties.
Description

Voor wie is de cursus Advanced Life Support geschikt?

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor artsen en verpleegkundigen die tijdens een reanimatie deel uitmaken van het behandelteam of leiding moeten geven aan het team.


ALS: Basis en Herhaling

Tijdens de cursus Advanced Life Support wordt er veel aandacht aan communicatie en goede samenwerking besteed. Deze vaardigheden zijn van essentieel belang voor het uitvoeren van een specialistische reanimatie. Aan de hand van lezingen, workshops, skill-stations en scenario-onderwijs wordt een methodische werkwijze aangeleerd, ongeacht de oorzaak van het cardio-respiratoire arrest.


ALS Examen

De cursist wordt beoordeeld op basis van continuous assessment. De instructeurs beoordelen iedere cursist op diens inzet, kennis en functioneren als teamlid.

De ALS cursus is de officieel gecertificeerde opleiding in specialistische reanimatie van de Nederlandse Reanimatie Raad en de European Resuscitation Council. Bij voldoende beoordeling vindt registratie/certificering plaats bij de European Resuscitation Council.


ALS Herhalingscursus

Binnen twee jaar na afgifte van het certificaat voor Advanced Life Support dient u een eendaagse herhalingscursus te volgen om de ERC certificeerde registratie te behouden. Als de periode van twee jaar is verstreken, krijgt u alleen een nieuw certificaat als u opnieuw een basiscursus ALS volgt. Herhalingscursussen zijn dan niet meer toegankelijk.


QT Time BV

cursus@qttime.nl
075040
18, Meidoornkade, Houten, 3992AE