Echogeleide Perifere Zenuwblokkades

DEUS organiseert samen met DARA de eerste Nederlandstalige cursus voor echogeleide perifere zenuwblokkades in de acute zorg.
echoechografieEchogeleide Perifere Zenuwblokkadeszenuwblokkadeszenuwenpijnlokale anesthesieanesthesie

Uit de literatuur blijkt dat adequate behandeling van pijn bijvoorbeeld in de acute setting essentieel is en dat het gebruik van loco-regionale anesthesie technieken hierbij een belangrijke rol kan spelen. Deze cursus is er op gericht de arts werkzaam in de acute zorg te leren om echogeleide loco-regionale technieken veilig en effectief uit te voeren. Hiermee is goede, veilige en adequate pijnstilling vanaf de eerste beoordeling/behandeling in de eerste lijn en pre-hospitaal tot in het ziekenhuis mogelijk. De basisbegrippen van de echografie worden zo veel mogelijk als bekend beschouwd zodat direct dieper ingegaan wordt op de sono-anatomie en techniek van de verschillende blokkades.

27th Nov 2023
08:30 - 17:00
995
6 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 995

Date and Location

27 Nov 2023
08:30
17:00
Houten QT TIME Houten Meidoornkade, 18

Professions

Anesthesioloog
6 Points
ABAN-C2
Arts klinische chemie
6 Points
ABAN-C2
Arts nucleaire geneeskunde
6 Points
ABAN-C2
Arts voor verstandelijk gehandicapten
6 Points
ABC1
Artsen | Mondziekten en kaakchirurgie (kaakchirurg)
6 Points
ABAN-C2

Skills

Medische handelen 60 %
Kennis en wetenschap 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %

Goals

De cursisten worden na afloop geacht om:

vertrouwd te zijn met de basis principes van echogeleide zenuwblokkades
vertrouwd te zijn met de theorie en praktische vaardigheden van de behandelde echogeleide perifere zenuwblokkades
Description

Uit de literatuur blijkt dat adequate behandeling van pijn bijvoorbeeld in de acute setting essentieel is en dat het gebruik van loco-regionale anesthesie technieken hierbij een belangrijke rol kan spelen. Deze cursus is er op gericht de arts werkzaam in de acute zorg te leren om echogeleide loco-regionale technieken veilig en effectief uit te voeren. Hiermee is goede, veilige en adequate pijnstilling vanaf de eerste beoordeling/behandeling in de eerste lijn en pre-hospitaal tot in het ziekenhuis mogelijk. De basisbegrippen van de echografie worden zo veel mogelijk als bekend beschouwd zodat direct dieper ingegaan wordt op de sono-anatomie en techniek van de verschillende blokkades.


Er zal tevens worden ingegaan op wijze waarop loco-regionale technieken in de eigen praktijk en setting het beste kan worden geimplementeerd


De nadruk van de cursus ligt op de praktische vaardigheden waarbij in kleine groepjes op live modellen geoefend wordt om de echobeelden juist te interpreteren en de sono-anatomie goed in beeld te krijgen. Tevens wordt het trainen van oog-hand coördinatie en in beeld houden van de naald op een prikmodel geoefend. De instructeurs zijn ervaren docent-echografisten bestaande uit SEH-artsen en Anesthesisten.


De theorie zal in presentaties naar voren komen, het zwaartepunt van de cursus zal liggen in het hands-on gedeelte; het vervaardigen en interpreteren van echobeelden. Wij maken hierbij alleen gebruik van fantomen en proefpersonen.

DEUS

DEUS is een sinds 2012 bestaande scholingsinstantie op het gebied van point-of-care echografie en is CRKBO geaccrediteerd. DEUS organiseert scholing voor vrijwel alle BIG geregistreerde zorgprofessionals en specialisten. Ons onderwijsaanbod bestaat onder andere uit praktijkgerichte hands-on cursussen, e-learning en supervisie van het echografie portfolio in het kader van onderwijs.
info@deus.nl
0653123146
79, Prunuslaan, Rotterdam, 3053ZK