This course is expired

Mentaliseren Bevorderende Therapie in gezinnen en systemen (MBT-F)

therapiegezinnensysteemMBFT

In deze cursus leer je werken met Mentalisation Based Family Therapy (MBFT). Door mentaliserende processen op gang te brengen, verbeter je de kwaliteit van de onderlinge verhoudingen. Zo kun je eraan bijdragen dat gezinsleden zich weer gezien, begrepen, geliefd en verbonden voelen.

1075
16-36 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 1075
Includes : digitale literatuur en lunch
Excludes : excl. boek (ongeveer € 80,-)

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog
25 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
25 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
25 Points
FGzPt
Jeugdzorgwerker
20 Points
SKJ
Orthopedagoog-generalist
20 Points
SKJ
Description

Mentalisation Based Family Therapy (MBFT) is een systeembehandeling gericht op het (weer) op gang brengen van het mentaliseren binnen gezinnen en partner-relaties. Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) is van oorsprong een evidence based behandeling voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen ontwikkeld door Peter Fonagy en Anthony Bateman en gebaseerd op de gehechtheidstheorie. De focus van MBFT is gericht op het weer op gang brengen van mentaliserende processen in het gezin. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de onderlinge relaties. De basis is het expliciete of impliciete gevoel van psychologische verbondenheid met een ander; dit wordt belicht waardoor gezinsleden zich gezien, begrepen en geliefd voelen.


Tevens wordt de ervaring van steun versterkt door het mentaliseren: er komen meer gedeelde ervaringen over wat speelt bij de verschillende gezinsleden. Hierdoor kan een gezin uiteindelijk eigen oplossingen vinden voor problemen in het hier-en-nu en in de toekomst. MBFT is daarmee geen oplossingsgerichte maar een mentaliseren bevorderende therapie. Het is van belang de cliënten te helpen met het opnieuw op gang brengen van dit vermogen. Bevorderd wordt dat er weer spontaan en intuïtief gedacht kan worden over waarom een gezinslid zich op een bepaalde manier gedraagt of wat de motieven of intenties zijn van het eigen gedrag binnen het gezin. (Fearon, Target, Fonagy, Williams, McGregor, Sargent, & Bleiberg (2006)). De kennis over de relatie tussen een onvermogen tot mentaliseren en een te hoog spanningsniveau wordt met het gezin gedeeld. De zogenaamde 'inhibitiecirkel' van niet-mentaliseren wordt uitgelegd aan het gezin (Fonagy, Target en Asen (2007)).

RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
0302308450
6, Oudenoord, Utrecht, 3511BS