This course is expired

Opleiding PTG-Practitioner

ptgposttraumatische groeipost traumatische groeiposttraumatischpost traumatischptg practitioner

10-daagse opleiding

6450
30-192 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 6450
Note :inclusief koffie/thee en lunch op alle lesdagen, overnachting met ontbijt en diner tijdens twee lesdagen, alle lesmaterialen en supervisie gesprekken

Professions

Beroepscoach
60 Points
NOBCO
Fysiotherapeut
192 Points
KNGF, KNGF
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
30 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
30 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
30 Points
LV POH-GGZ
Description

Programma opleiding PTG-Practitioner

Hoezo, altijd kwetsbaar blijven of op je grenzen blijven letten na ellende?

Soms is dat echt nodig, maar in veel gevallen is dat - met respect voor de doorstane ellende - nergens voor nodig! Je kunt er ook van groeien en daardoor zelfs sterker uit de strijd tevoorschijn komen.

In de wetenschap heet dat fenomeen PostTraumatische Groei, een andere benaming voor ‘what doesn’t kill you, makes you stronger’.

In deze opleiding leer je hoe je dat gedachtegoed integreert in jouw leven en werk.


Doelgroep

Deze 10-daagse opleiding is ontwikkeld voor mensen met levenservaring die zich verder willen verdiepen in de mogelijkheden van mensen. Deze opleiding is bedoeld voor zowel degenen, die zich al professioneel daarmee bezighouden en die dat verder uit willen diepen, zoals psychologen, psychotherapeuten, artsen, orthopedagogen, coaches, fysiotherapeuten, zorgprofessionals, arbeidsdeskundigen, POH-GGZ, behandelaren, ervaringsdeskundigen, arbo-professionals, enz. Alsook voor diegenen die vanuit andere professies of omstandigheden veel met ‘de mens’, bezig zijn.

Kortom, voor mensen die betrokken zijn in de breedste zin van het woord bij ondersteuning/ behandeling/ coaching/scholing/ begeleiding van mensen die het moeilijk hebben met zichzelf of met situaties waarin zij zich bevinden. Of die dreigen uit te vallen of uitvallen door psychisch-/emotioneel gerelateerde klachten zoals burn-out, overspanning, depressie, angsten, psychische klachten door ziekten, traumatische ervaringen (van mild tot zeer ernstig) of allerlei andere ellende.

We gaan uit van minstens HBO werk- of denk-niveau.


Inhoud

Dag 1: Kennismaking, inbreng persoonlijke casussen, begeleiding bij de 4 fasen van PTG (bezwijken, overleven, herstel, groei), terugval

Dag 2: Wetenschappelijke definitie PTG, de 4 essenties van PTG (worstelproces, transformatie, potentieel ont-dekken, ‘Sterker-door-ellende-friemeltje’), Paren van Tegenstellingen

Dag 3: De 5 deelgebieden van PTG, gebruik wetenschappelijke PTG-Vragenlijst, Psychologisch kapitaal, Hedonisme-Eudemonisme, Illusionaire PTG, de begrippen gedragspatronen, kwaliteiten en vertrouwen

Dag 4: PTG is een subjectief begrip, wetenschappelijk model hoe PTG bereikt kan worden, slachtofferschap/altijd-sterk-syndroom

Dag 5: Emoties leren hanteren, emoties zijn normaal, emotieregulatie, emoties adequaat leren uiten (angst, verdriet, boosheid, etc.), overgave

Dag 6: PTG en Vitaliteit, invloed van emoties op alle lichamelijke systemen (concentratievermogen, energieniveau, fysieke gezondheid, etc.), voeding, ontspanning

Dag 7: PTG en de werkomgeving, wetenschappelijke inzichten over psychisch verzuim en aanpak, amplitie/versterking, social support, begeleiding re-integratie, medelijden-medeleven, organisatiecultuur, houding omgeving

Dag 8: Omgang met en hanteren van zeer heftige emoties, paniek, wanhoop, instorten, invloed van heftige emoties op lichaam en geest

Dag 9: Van klachten naar Krachten, de keerzijde van de medaille, invloed van ‘oude ellende’/onverteerde emoties (bijv. jeugdtrauma)

Dag 10: Persoonlijke en professionele ontwikkeling, casussen, afronding en evaluatie


Over de opleiding PTG-Practitioner / PTG-Coach

De opleiding heeft een doorlooptijd van ongeveer 8 maanden en bestaat uit de volgende onderdelen:

Intake/Supervisie

Voor aanvang van de opleiding is er een intake/supervisie-gesprek met Anja Jongkind en Greet Vonk. Tijdens dat gesprek wordt geïnventariseerd of de opleiding geschikt is voor jou. Gedurende de opleiding zijn er nog twee supervisie-gesprekken.


Opleidingsdagen

De opleiding bestaat uit 10 dagen waarin de stof wordt behandeld en geoefend. De lesdagen zijn vooral praktisch van aard (25% theorie / 75% praktijk). Voor sommige lesdagen krijg je huiswerk-opdrachten ter voorbereiding op de lessen. Dit zal beperkt blijven tot enkele uren per week.


Aan de slag

Meteen na de eerste twee lesdagen ga je in je eigen praktijk of werkomgeving aan de slag. Het is de bedoeling dat je daarvan korte aantekeningen maakt, zodat je met gerichte vragen naar de volgende lesdag kunt komen.


Intervisie

Tussen de lesdagen in is er in groepjes een online-intervisie bijeenkomst van ca. 2,5 uur met medecursisten. Deze bijeenkomsten zijn in principe niet begeleid.


Afsluiting

Je sluit de opleiding af door een ‘continu’ praktijkexamen. Dat betekent dat we tijdens de lesdagen en de supervisie-gesprekken jouw ontwikkeling volgen en bepalen of je het gedachtegoed PTG op Practitioners-niveau hebt eigen gemaakt. Daarnaast beschrijf je in een kort essay (max. 1.000 woorden) je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ook laat je in een casusbeschrijving (max. 1.500 woorden) zien hoe je het geleerde in de praktijk hebt toegepast.


Doelen

Het doel van de opleiding voor de deelnemers is om:

 • diepgaande kennis te verwerven over het fenomeen PostTraumatische Groei (PTG) en de 4 fasen daarin
 • het PTG-model te leren
 • te leren wat het effect is van een dergelijk positief label op herstel-/groeiprocessen
 • te leren hoe zij effectief bij kunnen dragen in de verschillende fases van het PTG-proces
 • hen zelf te laten ervaren wat voor effect PTG-begeleiding heeft op de eigen persoonlijke vraagstukken
 • te leren hoe zij de wetenschappelijke PTG-vragenlijst in begeleidingstrajecten kunnen gebruiken
 • te leren hoe omgegaan moet worden met emoties van degenen die ze begeleiden op een zodanige wijze dat het bijdraagt aan het realiseren van PTG
 • kennis en inzichten te verwerven over PTG en vitaliteit
 • te leren hoe je op Krachten in plaats van klachten gericht kunt zijn
 • te leren hoe belangrijk de rol/houding van professionals is bij het realiseren van PTG
 • te leren welke vormen van ellende je zelf kunt begeleiden en welke voor jou ‘te groot’ zijn.


Docenten en gastdocenten


Anja Jongkind en Greet Vonk

De opleiding wordt georganiseerd en gegeven door Anja Jongkind (1953) en Greet Vonk (1964) van Et Emergo. Anja en Greet werken sinds 2013 samen binnen Et Emergo en schreven samen het bestseller boek ‘PostTraumatische Groei – Sterker door ellende’. Ze hebben PTG-Coaching ontwikkeld en werken daar in de praktijk ook mee. Anja werkt in haar praktijk als therapeut, later als coach al meer dan 40 jaar vanuit deze uitgangspunten. Greet is Master Practitioner coach en zij leerde 'het vak' van Anja. Zij deed een wetenschappelijk onderzoek betreffende PostTraumatische Groei. Haar onderzoek is in 2019 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Workplace Health Management.

Naast deze wetenschappelijke achtergrond kunnen zij putten uit jaren praktijkervaring. In de opleiding worden zowel wetenschappelijke inzichten, onze kennis over PTG als onze ervaringen op praktische, herkenbare en bruikbare wijze gedeeld.

Dit heeft geleid tot een inspirerende en intensieve opleiding, waarin je diepgaand kennis maakt met het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Dit met als doel dat jij kennis en ervaring verwerft over hoe je dat begrip kunt toepassen in je leven en je werk.


Sietse Hoogeveen (gastdocent lesdag 6)

Sietse Hoogeveen is werkzaam als kPNI therapeut en fysio/manueel therapeut met vooropleidingen orthomoleculaire geneeskunde en fysiotherapie. In zijn praktijk Het Centrum voor Leefstijlgeneeskunde behandelt hij mensen met chronische klachten en aandoeningen. Sietse weet tot in detail wat emoties en voeding doen met het menselijk lichaam en ook hoe je eventuele klachten kunt herstellen, verminderen of voorkomen. Kortom: hoe je fit en gezond kunt zijn, worden en blijven.


Prof. dr. Tinka van Vuuren (gastdocent lesdag 7)

Tinka is bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit te Heerlen in Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Vitaliteitmanagement. Zij werkt vanaf 2006 als senior consultant bij Loyalis Kennis & Consult, onderdeel van APG, en adviseert werkgevers over personeelsbeleid in de Overheids- en Onderwijssector, in de Zorg en de Bouw. Zij is opgeleid tot arbeids- en organisatiepsycholoog en tot sociaal psycholoog. Zij is gepromoveerd op de gevolgen van ontslagdreiging voor werknemers. Zij houdt zich o.a. bezig met ziekteverzuimbeleid.


Joseph Oubelkas (gastdocent lesdag 8)

In december 2004 gebeurt er iets wat het comfortabele leven van Joseph Oubelkas totaal op zijn kop zet. Iets dat blijkbaar iedereen zomaar kan overkomen. Van een jonge ondernemer met een succesvol eigen bedrijf verandert hij vanuit het niets in een gevangene in Marokko. Joseph Oubelkas heeft van 2004 tot 2009 onschuldig daar in een gevangenis onder primitieve omstandigheden moeten zitten.

Deze ervaring heeft een zeer grote impact op hem gehad. Toch heeft hij ervoor gezorgd dat hij weer in zijn kracht kwam te staan en is hij er sterker uitgekomen dan hij erin ging.


PE punten

 • Psychologen (NIP A&O|A&G): 79 punten
 • Kinderpsychologen en orthopedagogen (NIP K&J | NVO (OG)) herregistratie: 66,5 punten
 • Kinderpsychologen en orthopedagogen (NIP K&J | NVO (OG)) opleiding - behandeling: 33 punten
 • Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO): 60 punten
 • Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA): 21 punten (maximale toekenning)
 • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 62 punten
 • POH-GGZ (LV POH-GGZ): 30 punten
 • Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en het Register Zorgprofessionals, 62 PE punten
 • Fysiotherapeuten (KNGF): 192 punten voor het beroepsgerelateerde deel van KRF NL.
 • Beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten (NVPA), 79 SBU punten


Praktische informatie

Locatie

Het Vogelrijk, De Broeken 3 te Wittelte

Data


Prijs

De investering voor deze opleiding bedraagt € 6.450,- excl. BTW. Voor zelfstandigen voor wie dit bedrag een obstakel vormt, kan een regeling getroffen worden.


Deze prijs is inclusief:

 • alle boeken, artikelen en lesmaterialen
 • overnachting in Het Vogelrijk te Wittelte tussen lesdag 1 en 2
 • biologisch diner op de eerste lesdag
 • biologisch ontbijt op de tweede lesdag
 • biologische lunch tijdens alle lesdagen
 • biologisch fruit/koffie/thee/snacks tijdens alle lesdagen
 • intake/supervisie gesprek met Anja en Greet voor aanvang van de opleiding
 • 2 supervisie-gesprekken gedurende de opleiding

Mocht tijdens het intake/supervisie-gesprek blijken dat de opleiding niet passend is, dan wordt het gehele bedrag gerestitueerd.

Et Emergo

Et Emergo is een landelijk werkend multidisciplinair centrum. Onze activiteiten bestaan uit: 1) Opleidingen, Workshops, lezingen en inspiratiesessies op het gebied van PostTraumatische Groei (PTG) 2) Het schrijven van boeken. Ons eerste boek PostTraumatische Groei - Sterker door ellende kwam in maart 2020 uit en stond na een dikke week op #1 van de bestsellerslijst van Managementboek 3)PTG-Coaching: Coaching van mensen die psychisch/emotioneel gerelateerde klachten hebben en daardoor een moeilijke periode in hun leven meemaken of een persoonlijke crisis ervaren. (PTG: het wetenschappelijke fenomeen PostTraumatische Groei) 4)Bewustzijnsontwikkeling: Door je meer bewust te worden van jezelf, o.a. je eigen krachten, talenten en valkuilen, kun je jezelf duurzaam ontwikkelen als het gaat om je persoonlijke leven, je relationele leven, je werkzame leven, je loopbaan en je leiderschaps-mogelijkheden.
info@et-emergo.nl
0613912658
26, Dalenk, Loenen, 7371DE