This course is expired

Advanced Life Support Basis

Advanced life supportALSreanimatiereanimerencardio-respiratoir arrestgecertificeerdeuropean resuscitation councilreanimatiehandelingenreanimatieteam

De basiscursus Advanced Life Support is een tweedaagse cursus waarin u in teamverband een specialistische reanimatie leert uitvoeren. U dient voor het behoud van certificering iedere twee jaar eendaagse herhalingscursus te volgen.

995
0-16 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 995
Includes : Diner en hotelovernachting

Professions

Anesthesioloog
Accreditation in request
ABAN
Arts
Accreditation in request
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
Accreditation in request
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
Accreditation in request
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
Accreditation in request
ABAN
Description

Op deze tweedaagse internationaal gecertificeerde ALS cursus wordt in teamverband uitvoeren van een specialistische reanimatie van een volwassene aangeleerd.


Voor wie?

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor artsen en verpleegkundigen die tijdens een reanimatie deel uitmaken van het behandelteam of leiding moeten geven aan het team.


Cursusinhoud

Omdat communicatie en goede samenwerking van essentieel belang zijn, wordt hieraan tijdens de cursus veel aandacht besteed. Aan de hand van lezingen, workshops, skill-stations en scenario-onderwijs wordt een methodische werkwijze aangeleerd, ongeacht de oorzaak van het cardio-respiratoire arrest.


Examen

De cursist wordt zowel schriftelijk al praktisch getoetst. De ALS cursus is de officieel gecertificeerde cursus in specialistische reanimatie van de Nederlandse Reanimatie Raad en de European Resuscitation Council. Bij voldoende beoordeling van beide onderdelen vindt registratie/certificering plaats bij de European Resuscitation Council.


De instructeur beoordeelt iedere cursist op diens inzet, kennis en functioneren als teamlid. In combinatie met de behaalde scores van de toetsing tijdens de cursus, kan de cursist worden gevraagd zich verder te bekwamen tot ALS-instructeur. Dit is een apart traject.

QT Time BV

cursus@qttime.nl
075040
18, Meidoornkade, Houten, 3992AE