Advanced Life Support (ALS)

ALSAdvanced life supportreanimatiespecialistische reanimatiereanimerenreanimatieteamreanimatiehandelingenbasisreanimatietraumatische reanimatiezwangeren reanimerensamenwerkenteamverbandcommunicatie binnen team

Tijdens de tweedaagse internationaal gecertificeerde cursus Advanced Life Support (ALS) leer je het in teamverband uitvoeren van een specialistische reanimatie van volwassenen. De cursus is officieel gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de European Resuscitation Council (ERC).

12th Oct 2023
08:00 - 18:00
995
12-16 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 995

Date and Location

Grouped days - Oktober

12 Oct 2023
08:00
18:00
ACM Opleidingen Houten Ringveste, 7
13 Oct 2023
08:00
18:00
ACM Opleidingen Houten Ringveste, 7

Grouped days - November

13 Nov 2023
08:00
18:00
ACM Opleidingen Houten Ringveste, 7
14 Nov 2023
08:00
18:00
ACM Opleidingen Houten Ringveste, 7

Grouped days - December

14 Dec 2023
08:00
18:00
ACM Opleidingen Houten Ringveste, 7
15 Dec 2023
08:00
18:00
ACM Opleidingen Houten Ringveste, 7

Professions

Anesthesioloog
16 Points
ABAN, ABAN-C2
Arts
16 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
16 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
16 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
16 Points
ABAN

Skills

Medische handelen 30 %
Samenwerken 35 %
Communicatie 35 %

Goals

Te participeren in een reanimatieteam en leiding te geven aan een reanimatieteam
Specialistische reanimatiehandelingen uitvoeren bij volwassenen
Deelvaardigheden uit te voeren zoals endotracheale intubatie, aanleggen infuus, transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening
Interactie tussen de verschillende technieken benoemen
Hypotheses vormen en daar consequenties aan verbinden
Therapeutische interventie toepassen bij bijzondere reanimaties
Specialistische zorg verlenen tijdens de pre- en postreanimatie-fase

Program

Dag 1

Description

Voor wie?

De cursus ALS is uitermate geschikt voor artsen en (gespecialiseerd)verpleegkundigen die tijdens een reanimatie leidinggeven aan een reanimatieteam.


Hoe ziet de tweedaagse cursus eruit

Op de eerste dag starten we met een korte lezing en het oefenen van de praktische vaardigheden waaronder Basic Life Support (BLS) , ritmeherkenning en luchtwegmanagement. De ABCDE- systematiek wordt toegepast bij de systematische benadering van een vitaal bedreigde patiënt. Je leert hoe te handelen als teamlid en als teamleider. De tweede dag gaat meer de diepte in en komen bijzondere reanimaties en specialistische zorg tijdens de pre- en postreanimatie-fase aan bod. De cursus is praktisch ingericht met behulp van scenario training.


In groepjes van maximaal 6 cursisten volg je deze intensieve en leerzame cursus, begeleid door twee NRR/ERC gecertificeerde ALS-docenten. Tijdens de cursus houden onze docenten rekening met de achtergrond van de cursist en wordt een veilige leeromgeving gecreëerd. ACM Opleidingen kiest ervoor gebruik te maken van een vaste groep docenten, zodat kwaliteit altijd geborgd is.


Bijzonderheden

De instructeur-cursistenratio bedraagt 2 op 6.

Een vaste groep docenten

De lesmethode, materialen en het digitale cursusboek zijn in het Nederlands. Een fysiek cursusboek is eventueel tegen een meerprijs te bestellen.


Toetsing

Voor de training moet er een Pre-toets gemaakt worden. Op de training zal er een continu assessment plaatsvinden. Bij voldoende beoordeling van beide onderdelen vindt registratie/certificering plaats bij de European Resuscitation Council.

FeniksGroup jouw zorgopleider

info@jouwzorgopleider.nl
0306346580
7, Ringveste, a, Houten, 3992DD