This course is expired

Basiscursus Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) bij depressie

IPTinterpersoonlijke psychotherapiedepressiedepressief

IPT is een kortdurende, focale, steunende gesprekstherapie specifiek ontworpen voor de behandeling van ambulante depressieve patiënten, maar wordt inmiddels ook bij andere psychische stoornissen toegepast.

29 apr. 2024
550
16-19 Points
Online
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 550

Date and Location

29 apr. 2024
09:30
24 jun. 2024
16:30
Online

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog
19 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
19 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
19 Points
FGzPt
Physician Assistant
16 Points
NVvP-psych
Praktijkondersteuner Ouderenzorg (POH-ouderen)
16 Points
V&VN
Description

Inleiding

IPT werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontwikkeld door Gerald Klerman en Myrna Weissman.Uit tal van studies en meta-analyses is IPT naar voren gekomen als een effectieve behandelmethode. In de richtlijnen voor depressiebehandeling wordt IPT als een van de voorkeursbehandelingen genoemd.

Doelgroep

Sociaal psychiatrische verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, basispsychologen, GZ-psychologen, artsen en psychiaters.

Doel/resultaat

Na de basiscursus ben je in staat om onder supervisie patienten met een depressie te behandelen in de BGGZ en de SGGZ.

Inhoud en werkwijze

De cursus bestaat uit een cursorisch gedeelte van twee dagen, gevolgd door een terugkomdag na grofweg drie maanden. In het cursorisch gedeelte wordt theorie afgewisseld met oefeningen (rollenspelen). Bij de terugkomdag is het de bedoeling dat de eerste ervaringen met een eigen patiënt worden besproken.

In tijden van Corona wordt de training op verschillende tijdsuren online aangeboden. Je kan waar mogelijk de vorm kiezen die jou het meeste aanspreekt.

Parnassia groep

Mensen hulp bieden bij het aanpakken van hun psychische problemen, dat is waar alle collega’s van Parnassia Groep zich dagelijks met hart en ziel voor inzetten. Iedereen met psychische problemen kan terecht bij de ruim 13.500 professionals van Parnassia Groep. Wij behandelen en begeleiden jaarlijks ruim 180.000 patiënten. Wij doen dit in kleinschalige behandelteams gevestigd in 70 gemeenten en in en rondom 600 huisartsenpraktijken. Parnassia Groep biedt ondersteuning bij alle hulpvragen, van lichte tot (zeer) zware problematiek.
accreditatiebureau@parnassiagroep.nl
0883577582
43, Kiwistraat, Den Haag, 2552DH