Professions
Companies
99 Results
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
18 Jun
Jun
08:00

Euregionaal Congresburo

Physical course - single
Online
7-10.5
. Tijdens de derde editie van dit congres komen weer allerlei aspecten van slaapproblemen op jonge leeftijd aan bod.
€ 295
18 Jun
Jun
09:30

Forta Opleidingen

Physical course - series
Online
88-150
Je maakt tijdens de bijeenkomsten op systematische wijze kennis met de methoden en interventies gericht op specifieke stoornissen zoals angststoornissen, depressie, somatoforme stoornissen, impulscontrolestoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.
€ 2895
22 Jun
Jun
09:00

Medilex BV

Physical course - single
Hotel Theater Figi
5-7
Herken de signalen van trauma bij mensen met een verstandelijke beperking en bied de juiste ondersteuning!
€ 395
Company Logo
23 Jun
Jun
09:30

ARQ Academy

Physical course - single
Diemen
6
De Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS) is de gouden standaard voor het stellen van de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS).
€ 275
24 Jun
Jun
08:00

Euregionaal Congresburo

Physical course - single
Online
0-10.5
Het online congres Vroegsignalering bij baby’s gaat over manieren waarop hulp kan worden geboden aan ouders om hun jonge kind beter te begrijpen en te begeleiden.
€ 295
24 Jun
Jun
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
18-19
Psychopathie is één van de krachtigste voorspellers van terugval in (seksueel) gewelddadig gedrag.
€ 925
30 Jun
Jun
10:00

PsyQ

Physical course - single
PsyQ
4-7.5
Dit is een basiscursus. Medicatie komt in aparte cursus uitgebreider aan bod, net als de diagnostiek in de aparte DIVA-5 Training.
€ 250
08 Jul
Jul
10:00

Cure & Care Development

Physical course - series
CCD Arnhem
11-39
In deze tweedaagse cursus leer je meer over de behandeling van Functionele Bewegingsstoornissen door middel van hypnose, katalepsie-inductie en shaping-technieken aan de hand van het recent verschenen protocol voor conversiestoornissen (functioneel- neurologische-symptoomstoornis).
€ 575
19 Aug
Aug
10:00

Cure & Care Development

Physical course - single
Online
6-7
De vraag die in deze cursus centraal staat is hoe je goede zorg kunt leveren voor patiënten met triple problematiek. Centraal staat daarin de samenhang tussen de verschillende deelaspecten van triple problematiek.
€ 320
29 Aug
Aug
09:00

Accare Opleidingen

Physical course - single
Online
De training Omgaan met Suïcidaal Gedrag biedt hulpverleners handreikingen in hun werk met cliënten die een kwetsbaarheid hebben voor suïcidaal gedrag.
€ 325
02 Sep
Sep
09:30

King Nascholing

Physical course - single
BCN Arena Amsterdam
6-18
In deze cursus wordt zowel een verdiepingsslag gemaakt m.b.t. de theoretische kennis als basale vaardigheden geoefend voor de hulpverlening aan suïcidale jongeren. Aandacht is er voor het systeemtherapeutisch kader alsook voor de individuele individuele psychosociale en psychiatrische aspecten.
€ 195
02 Sep
Sep
09:30

King Nascholing

Physical course - series
Seats2meet.com Amersfoort
32-48
Het doel van de supervisorencursus is het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie.
€ 950
02 Sep
Sep
09:30

RINO Amsterdam

Physical course - series
Online
0-33
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een geprotocolleerde behandeling voor mensen met posttraumatische stress stoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde klachten.
€ 1095
03 Sep
Sep
10:00

Forta Opleidingen

Physical course - series
Forta Opleidingen Rotterdam
100
De vervolgopleiding cognitieve gedragstherapie bestaat uit 100 contacturen en omvat verschillende behandelvormen en -methoden. Deze opleiding vormt een fundamentele aanvulling en verdieping op de basismethoden en -technieken die zijn geleerd in de basisopleiding cognitieve gedragstherapie.
€ 3400
03 Sep
Sep
10:00

ACT in Actie

Physical course - series
Activiteitencentrum Orka
27-48
Tijdens deze cursus leg je een gedegen theoretische basis, en maak je door ervaringsgericht leren ook zelf kennis met de verschillende ACT-oefeningen.
€ 975
map icon