Professions
Companies
count-province
271 Results
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog

Populair

course image
€ 330 13-06-2023

Het aanpakken van perfectionisme als transdiagnostisch kenmerk

Uitgelicht

course image
€ 295 - 395 Hotel theater Figi 20-04-2023

Psychiatrie & Zwangerschap

E-Learning

course image
€ 320

Morele ontwikkeling

25 Mar
Mar
09:30

gevolgenmodel

Physical course - single
Online
8
Het doel van de inzet van EMDR is om door verwerking van de in stand houdende herinneringen de omstandigheden voor het herstel van de klacht te optimaliseren.
€ 295
Company Logo
27 Mar
Mar
09:00

Psy-zo! Onderwijs

Physical course - series
Groningen
0-33
De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in tweetallen.
€ 1195
Company Logo
28 Mar
Mar
09:00

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-43
In de leergang ‘Zelfverwondend gedrag’, die het CCE in samenwerking met de RINO Groep organiseert, worden gedragskundigen, AVG-artsen en managers meegenomen in het theoretisch kader en de interdisciplinaire aanpak van de problematiek.
€ 2150
28 Mar
Mar
09:00

Leids Congres Bureau B.V.

Physical course - single
De Basiliek
0-5
‘Als je relationeel leert kijken, valt op hoe individualistisch we denken.’ (Baart, 2017)
€ 345
Company Logo
28 Mar
Mar
09:00

Karakter Academie

Physical course - single
Online
6-13
Leer werken met het cognitief gedragstherapeutisch protocol TRAP (Training in affectieve en interpersoonlijke Regulatievaardigheden voor meervoudig getraumatiseerde Adolescenten - Protocol) voor de behandeling van jongeren tussen de 12 en 21 jaar die door meervoudige en interpersoonlijke traumatisering klachten hebben ontwikkeld.
€ 375
Company Logo
29 Mar
Mar
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-17
Een goede inschatting van de sterke en zwakke persoonlijkheidskenmerken met de Ontwikkelingsprofiel Vragenlijst
Met het ontwikkelingsprofiel (OP) kun je ernstige tekorten in het psychosociaal functioneren van een cliënt voorafgaand aan de behandeling opsporen. Zo kun je een betere inschatting maken van iemands sterke en zwakke persoonlijkheidskenmerken en het diagnostisch proces verdiepen. Tijdens deze cursus leer je hoe het OP is opgebouwd en hoe je het gebruikt en implementeert in een behandelplan. Ook gaan we in op het gebruik van het OP interview en de vragenlijst voor wetenschappelijk onderzoek.
€ 820
29 Mar
Mar
19:30

RINO Amsterdam

Physical course - series
RINO Amsterdam
16-23
voor (verbaal werkende) psychotherapeuten
Na afloop van de cursus zijn de deelnemers vertrouwd met het waarnemen van fysieke verschijnselen die zich bij de cliënt voordoen en hebben zij geleerd die vragen te stellen die het proces van “belichaming” bij de cliënt versterken. Van daaruit wordt in deze cursus jullie vaardigheden om met deze informatie te werken vergroot.
€ 825
30 Mar
Mar
09:30

Systeem Academie

Physical course - series
De Hofclub Utrecht
0-50
De specialistische cursus biedt theorie, ervaring, kennis, handvatten en het oefenen van een systeemgerichte blik vanuit diverse stromingen binnen de systeemtheorie waaronder de narratieve, structurele, contextuele en de hechtingsgerichte stromingen.
€ 1675
31 Mar
Mar
09:30

Psy-zo! Onderwijs

Physical course - single
Groningen
2-6
In deze workshop zal Sandra Veenstra doceren in het werken met complexe somatische verschijnselen tijdens de behandeling met EMDR en/of in een therapeutische behandelcontext zoals CGt.
€ 250
Company Logo
31 Mar
Mar
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-18
Het is vaak ingewikkeld om te bepalen of psychische en gedragsproblemen primair het gevolg zijn van onverwerkte beschadigende levenservaringen of dat het symptomen zijn van een bijkomende neurobiologische ontwikkelingsstoornis als ADHD of ASS. In deze cursus leer je als EMDR therapeut om kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid op een efficiënte en effectieve wijze van hun traumagerelateerde klachten af te helpen. Je leert werken met de DITS-LVB.
€ 595
01 Apr
Apr
09:00

Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Webinar
Online
0-7
Wanneer kinderen, jongeren of volwassenen met tegenslag geconfronteerd worden, kan dat op verschillende mensen een heel verschillende impact hebben. Onderzoek laat steeds vaker zien dat het beschikken over goede copingstrategieën en voldoende mentale veerkracht bescherming bieden tegen de ontwrichtende effecten van tegenslag en trauma. Maar hoe kun je als hulpverlener mensen helpen in het vergroten van hun veerkracht en het ontwikkelen van gezonde coping strategieën? Welke rol speelt gehechtheid? Hoe sta je mensen bij die veel stress ervaren of een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt? Hoe doe je dat dan bij mensen met een niet-westerse culturele achtergrond of een licht verstandelijke beperking? En kun je in het onderwijs op de een of andere manier levensvaardigheden en incasseringsvermogen ontwikkelen die gedurende de rest van het leven van de leerling nuttig kunnen zijn? Deze en andere, gerelateerde vragen worden door de sprekers op dit congres uitvoerig behandeld. Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.
€ 249
03 Apr
Apr
09:00

Dialexis Advies BV

Physical course - series
Online
De 5-daagse Basistraining Dialectische Gedragstherapie (DGT) van Dialexis is een opleiding voor individuen die DGT willen gaan uitvoeren en zich bij een bestaand en wekelijks actief DGT-consultatieteam willen aansluiten.
€ 1150 - 1450
03 Apr
Apr
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - single
Utrecht
Eye Movement Desensitization and Reprocessing
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Tijdens deze opleiding leer je het behandelprotocol van EMDR toepassen bij kinderen en jeugdigen en oefen je met je eigen casuïstiek. Na de opleiding ben je in staat om relatief ongecompliceerde posttraumatische stressstoornissen te behandelen en heb je de vaardigheden om het protocol en de werkwijze aan te passen aan het werken met kinderen en jeugdigen.
€ 12