Hechting en trauma

hechtingtraumakinderenjongerenvolwassenen

Na het volgen van deze driedaagse cursus ben je in staat om signalen van problematische gehechtheid en (vroegkinderlijke) traumatisering te herkennen bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen en daar de behandeling op af te stemmen. Enige basiskennis van de cognitieve gedragstherapie wordt verondersteld bekend te zijn.

17 okt. 2024
10:00 - 17:00
935
17-19.5 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 935
Includes : syllabus

Date and Location

17 okt. 2024
10:00
21 nov. 2024
17:00
Oude Oeverstraat 120, 6811JZ, Arnhem

Professions

Cognitief gedragstherapeut
18 Points
VGCt
Gedragstherapeut
18 Points
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
18 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
18 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
18 Points
FGzPt
Description

Hechting en de wijze van gehechtheid wordt steeds meer gezien als een transdiagnostische factor in de ontwikkeling van psychopathologie, zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen. Ook binnen de cognitieve gedragstherapie wordt steeds belang gehecht aan het herkennen en behandelen van (mal)adaptieve dynamiek in de gehechtheidsrelatie tussen kinderen en hun ouders of de impact hiervan op de persoonlijkheidsontwikkeling van volwassenen.


In deze 3-daagse cursus gaan we in op de theorie rondom hechting , vroeg kinderlijk trauma en dissociatie. We bespreken diagnostische mogelijkheden en het vertalen van de diagnostische bevindingen naar een holistische theorie en behandelplan. Ten aanzien van behandeling bespreken we welke methodieken en interventies inzetbaar zijn vanuit het cognitief gedragstherapeutisch basiskader. We oefenen met motivatie-, stabilisatie- en emotieregulatie technieken zodat cursisten in staat zijn voorwaarden voor behandeling te creëren bij cliënten met deze problematiek . Ook wordt geoefend met trauma gerichte CGT interventies. Binnen de cursus is ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek en het analyseren van knelpunten binnen de behandeling en wordt nagedacht over eigen sterke kanten en valkuilen van de behandelaar.

 

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Inleiding Hechting, Trauma, Dissociatie
  • Hechting als secure based script en de vertaling naar behandeling
  • Implicaties voor de praktijk: Holistische Theorie en Behandeling vanuit CGT
  • Praktische interventies voor stabilisatie en vergroten emotieregulatie vaardigheden
  • Behandeling van trauma: traumagerichte (CGt) interventies : het trauma verhaal en het verwerken van de traumatische ervaring door exposure en cognitieve coping
  • Moeilijkheden in de behandeling
  • Dynamiek binnen het systeem en het betrekken van het systeem bij de behandeling


Cure & Care Development

curecare@curecare.nl
0263684411
120, Oude Oeverstraat, Arnhem, 6811JZ