Nieuwe insulines bij diabetes mellitus type 2

insulinediabetes mellitusDiabetes mellitus type 2insuline degludecinsuline aspartinsuline glargineinsuline lispro

Deze nascholing voor apothekers, huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants bespreekt alle belangrijke kenmerken van de nieuwe kort- en langwerkende insulines bij de behandeling van diabetes mellitus type 2.

Free
1 Points
E-learning
E-learning

Prices

Free
Note :De cursusinhoud is gratis. Wil je de eindtoets maken en accreditatiepunten krijgen? Dan bestel je in de cursus je toegang tot de eindtoets. Deze kost € 8,95 (incl. BTW).

Professions

Ambulancechauffeur
1 Points
Register Z
Apotheker
1 Points
OA
Apotheker - Openbare Farmacie
1 Points
OA
Arts voor verstandelijk gehandicapten
1 Points
ABC1
Dermatologie-assistent
1 Points
Register Z

Skills

Medische handelen 60 %
Kennis en wetenschap 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %

Goals

Na deze e-learningcursus kun je:

de werking van de nieuwe insulines uitleggen
het effect van de nieuwe insulines uitleggen
de belangrijkste bijwerkingen van de nieuwe insulines herkennen
de belangrijkste contra-indicaties en interacties van de nieuwe insulines noemen
de belangrijkste gebruiksaspecten van de nieuwe insulines beschrijven
de kosten en vergoedingsvoorwaarden van de nieuwe insulines benoemen
Description

Deze e-learningcursus gaat over de nieuwe insulines bij de behandeling van diabetes mellitus type 2. De cursus gaat uitgebreid in op de effectiviteit, bijwerkingen, contra-indicaties en interacties, gebruiksvoorschriften en kosten en vergoedingsvoorwaarden van de nieuwe insulines. Om de cursus te kunnen volgen heb je basiskennis over insulines nodig. Die toetsen we in het eerste hoofdstuk met behulp van enkele korte vragen.

Instituut Verantwoord Medicijngebruik

info@ivm.nl
0888800400
11, Churchilllaan, Utrecht, 3527GV