On demand Agressie en ongewenst gedrag in de huisartsenzorg

Externe agressie door patiënten en hun naasten
agressiehuisartsenpraktijkhuisartsenzorgveiligverbale agressiefysieke agressieomgaan met agresssie

Bedreigen, schelden en soms zelfs fysiek geweld: SSFH ontvangt steeds vaker signalen over agressie en ongewenst gedrag in de huisartsenzorg. Soms is dat door eigen collega’s, maar steeds vaker door patiënten en hun naasten. Deels heeft de toegenomen agressie te maken met corona, maar ook de complexere zorgvragen, een tekort aan collega’s en een hoog verzuim zorgen voor een toenemende druk in de eerstelijnszorg. Met als gevolg angst, onzekerheid en frustraties van patiënten en hun naasten die worden geuit in de praktijk. In het webinar ‘Agressie en ongewenst gedrag in de huisartsenzorg’ dat georganiseerd wordt door SSFH komen de volgende zaken aan bod: Wat moet je als werkgever regelen om een fysiek veilige werkomgeving te organiseren voor je medewerkers? Wat kun je als medewerker zelf doen om externe agressie te voorkomen of te verminderen? Hoe ga je als werknemer met een publieke taak om met externe agressie? En wat kun je doen tijdens en na een incident?

Free
1 Points
E-learning
E-learning

Prices

Free
Note :De e-learning is gratis toegankelijk

Professions

Arts voor verstandelijk gehandicapten
02 Oct 2022
03 Oct 2024
1 Points
ABC1
Bachelor Medisch Hulpverlener (tijdelijke BIG-registratie)
01 Oct 2022
01 Oct 2024
1 Points
NVBMH
Doktersassistent
01 Oct 2022
02 Oct 2024
1 Points
CADD
Huisarts
02 Oct 2022
03 Oct 2024
1 Points
ABC1
Physician Assistant
01 Oct 2022
01 Oct 2024
1 Points
NAPA, ABC1

Skills

Communicatie 60 %
Maatschappelijk handelen en preventie 40 %

Speakers

Elisabeth van den Hoogen

Gespreksleider

Esther Werner

Eigenaar en trainer/coach bij KIES, buro voor weerbaarheid

Marlies Roelofs

Trainingsacteur/trainer bij KIES, buro voor weerbaarheid

Henk van Dijk

Landelijk programmamanager 'Professioneel optreden'

Louis Heijkamp

Regionaal coördinator Veilige Publieke Taak

Goals

Handvatten om een zo veilig mogelijke werkplek te creëren om externe agressie te voorkomen danwel te verminderen

Description

Bedreigen, schelden en soms zelfs fysiek geweld: SSFH ontvangt steeds vaker signalen over agressie

en ongewenst gedrag in de huisartsenzorg. Soms is dat door eigen collega’s, maar steeds vaker door

patiënten en hun naasten. Deels heeft de toegenomen agressie te maken met corona, maar ook de

complexere zorgvragen, een tekort aan collega’s en een hoog verzuim zorgen voor een toenemende

druk in de eerstelijnszorg. Met als gevolg angst, onzekerheid en frustraties van patiënten en hun

naasten die worden geuit in de praktijk.


In het webinar ‘Agressie en ongewenst gedrag in de huisartsenzorg’ dat georganiseerd wordt door

SSFH komen de volgende zaken aan bod: Wat moet je als werkgever regelen om een fysiek veilige

werkomgeving te organiseren voor je medewerkers? Wat kun je als medewerker zelf doen om externe

agressie te voorkomen of te verminderen? Hoe ga je als werknemer met een publieke taak om met

externe agressie? En wat kun je doen tijdens en na een incident?


Fysiek veilige werkomgeving

Werkgevers dienen een fysiek veilige werkomgeving te organiseren voor hun medewerkers. Maar hoe

doe je dat? Uit het onderzoek van PGGM&CO en VWS over ‘Agressie & ongewenst gedrag op de

werkvloer’ van 2021 blijkt dat de meerderheid van in de afgelopen 12 maanden te maken heeft gehad

met ongewenst of agressief gedrag op het werk door patiënten of cliënten (77%) en door familie,

vrienden of bezoekers van patiënten/cliënten (54%). Een veilige werkomgeving is dus van groot

belang in de huisartsenzorg. Werkgever gaat in op hoe je een veilige werkomgeving kunt

organiseren en overige risico’s tot een minimum kunt beperken.


Weerbaarheid

Ook blijkt uit dat onderzoek dat verbale agressie de meest voorkomende vorm is. Na een ervaring met

externe agressie is men veelal van slag (55%). Hoe kun je je als professional in de huisartsenzorg

weerbaar opstellen en omgaan met fysieke en verbale agressie op je werk? Esther Werner en Marlies

Roelofs van KIES, buro voor weerbaarheid, zoomen in op 3 trainingsmodules. Hierin behandelen zij

vier eenvoudige technieken over hoe spanning en stress verminderd kunnen worden en hoe je de

objectieve waarneming van agressief gedrag kunt plaatsen in het crisisontwikkelingsmodel. Ook

komen verbale weerbaarheid en communicatietechnieken hier aan bod.


Veilige Publieke Taak

De politie is het sluitstuk als het gaat om agressie en ongewenst gedrag. Echter is dit niet de oplossing

van het probleem. Henk van Dijk en Louis Heijkamp vertellen vanuit hun functie met betrekking

tot Veilige Publieke Taak (VPT) over de verschillende verantwoordelijkheden, wat je van de politie

mag verwachten, over aangifte doen en welke rol het Openbaar Ministerie hierin heeft.


Onder leiding van Elisabeth van den Hoogen gaan werkgever, Esther Werner (Eigenaar en

trainer/coach bij KIES, buro voor weerbaarheid), Marlies Roelofs (trainer en trainingsacteur bij KIES),

Henk van Dijk (Landelijk programmamanager ‘Professioneel optreden’ met o.a. de portefeuille ‘geweld

tegen medewerkers met een Publieke Taak’) en Louis Heijkamp (Regionaal coördinator Veilige

Publieke Taak voor de eenheid Rotterdam) hierover in gesprek tijdens een gratis webinar op

donderdag 15 september 2022.

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)

info@ssfh.nl
0135944318
4076, Postbus, Tilburg, 5004JB