Professions
Companies
448 Results
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
16 Aug
Aug
10:00

Positive Psychology Lab B.V. I ACT Guide

Physical course - series
Online
22-69
De ACT basisopleiding via Zoom bestaat uit 4 opleidingsdagen via Zoom en 8 online modules.
€ 1245
19 Aug
Aug
10:00

Cure & Care Development

Physical course - single
Online
6-7
De vraag die in deze cursus centraal staat is hoe je goede zorg kunt leveren voor patiënten met triple problematiek. Centraal staat daarin de samenhang tussen de verschillende deelaspecten van triple problematiek.
€ 320
23 Aug
Aug
09:30

Cure & Care Development

Webinar
Online
11-15
Na deze tweedaagse cursus ben je op de hoogte van de filosofische achtergrond en theoretische basis van ACT. Je hebt de klinische processen van het ACT-model ervaren, je kunt ze herkennen in een casus en kunt een aantal interventies toepassen gericht op het bevorderen van bereidheid/aanvaarding en waardengerichte activiteiten.
€ 585
24 Aug
Aug
08:30

Psy-zo! Onderwijs

Physical course - series
Groningen
100-125
Het einddoel is om na de cursus voldoende kennis en vaardigheden te hebben om (onder supervisie) cognitieve gedragstherapieën (op maat) bij complexe problematiek te kunnen uitvoeren.
€ 3295
Company Logo
24 Aug
Aug
13:30

King Nascholing

Physical course - single
Online
100-250
Let op!: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding
In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies.
€ 2300
25 Aug
Aug
10:00

Cure & Care Development

Physical course - single
CCD Arnhem
5-6.5
In deze cursus leer je hoe je trauma’s behandelt binnen een persoonlijkheidsstoornissen behandeling en oefen je met werkwijzen die hun nut in de praktijk hebben bewezen.
€ 320
26 Aug
Aug
09:00

Vlokhoven Trainingen & Workshops

Physical course - series
Online
Bijzonder aan deze opleiding is het gevarieerde programma met een goede balans tussen theorie en praktische opdrachten.
€ 2365
Company Logo
26 Aug
Aug
09:00

King Nascholing

Physical course - series
The Office Operators Amsterdam
30-90
In de cursus wordt ingegaan op de leertheorie en het gedragstherapeutisch proces.
€ 825
27 Aug
Aug
00:00

Vlokhoven Trainingen & Workshops

Physical course - series
Online
24-37.5
Veel angst- en stemmingsstoornissen hebben meer overeenkomsten dan verschillen. Er worden vaak vergelijkbare symptomen, aanleg, en onderliggende factoren gezien.
€ 765
Company Logo
27 Aug
Aug
09:30

Forta Opleidingen

Physical course - series
Forta Maastricht
88-150
Je maakt tijdens de bijeenkomsten op systematische wijze kennis met de methoden en interventies gericht op specifieke stoornissen zoals angststoornissen, depressie, somatoforme stoornissen, impulscontrolestoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.
€ 2895
27 Aug
Aug
09:30

Forta Opleidingen

Webinar
Online
Deze tweedaagse introductiecursus bestaat uit een combinatie tussen theorie en praktijk.
€ 350
29 Aug
Aug
09:00

Accare Opleidingen

Physical course - single
Online
De training Omgaan met Suïcidaal Gedrag biedt hulpverleners handreikingen in hun werk met cliënten die een kwetsbaarheid hebben voor suïcidaal gedrag.
€ 325
30 Aug
Aug
09:00

Psy-zo! Onderwijs

Physical course - series
Groningen
100
Het doel is om aan het eind van de cursus voldoende kennis en vaardigheden te hebben verworven om cognitief gedragstherapeutische behandelingen van ‘gemiddelde zwaarte’ onder supervisie te kunnen uitvoeren.
€ 3250
Company Logo
30 Aug
Aug
09:30

King Nascholing

Physical course - single
Culemborg, people@places
71
De training is gericht op het begrijpen en leren uitvoeren van EMDR. Stap voor stap wordt het basisprotocol doorgenomen en toegelicht.
€ 1265
31 Aug
Aug
09:30

King Nascholing

Physical course - series
BCN Eindhoven
90-150
In deze cursus leer je cognitief/emotionele- en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies.
€ 2750
map icon