Basiscursus schematherapie

Cognitief gedragstherapeutische en experiëntele technieken
Schematherapiecognitief gedragstherapeutische techniekenexperiëntele techniekenpersoonlijkheidsproblematiekklinische stoornistherapiegedragspatronen

Schematherapie is een effectieve behandeling voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek en een hardnekkige klinische stoornis. In deze cursus leer je deze therapie opzetten en uitvoeren.

27 nov. 2024
09:30 - 17:00
1195
24-39 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Regular € 1195
Includes : Digitale literatuur, lunch
Excludes : Boek (ongeveer €70,-)

Date and Location

27 nov. 2024
09:30
22 jan. 2025
17:00
Oudenoord 6, 3513ER, Utrecht
27 jan. 2025
09:30
17 mrt. 2025
17:00
Oudenoord 6, 3513ER, Utrecht

Professions

Cognitief gedragstherapeut
24 Points
VGCt
Gedragstherapeut
24 Points
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
30 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
30 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
30 Points
FGzPt

Skills

Medische handelen 100 %

Speakers

drs. Jenny Broersen

Docent
Jenny Broersen is klinisch psycholoog/psychotherapeut en erkend supervisor VGCt en schematherapie. Tevens is zij erkend (leer)supervisor bij de Nederlandse vereniging voor psychotherapie. Zij is werkzaam als behandelaar en supervisor bij GGZ Delfland afdeling volwassenen in Delft. Daarnaast is zij in Amsterdam als locatiehouder werkzaam voor G-kracht psychomedisch centrum en is zij hoofddocent behandeling voor de GZ-opleiding volwassenen & ouderen regio Rotterdam.

drs. Michiel van Vreeswijk

Docent
Michiel van Vreeswijk is klinisch psycholoog/psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en geregistreerd supervisor schematherapie, supervisor cognitieve gedragstherapie VGCt en Specialistisch Groepstherapeut NVGP . Hij geeft zowel individuele als groepsschematherapie. Hij is medeoprichter van G-kracht, psychomedisch centrum in Delft.
Description

Schematherapie is een evidence based behandeling voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek en ernstige klachten. Deze therapievorm maakt gebruik van zowel cognitieve als experientiële technieken. De behandelrelatie vormt een essentieel onderdeel van het behandelproces.


Online lessen

De meeste online cursusuitvoeringen vinden plaats via Zoom. De groepsgrootte is hetzelfde als bij klassikale lessen. Je hebt dus les in een kleine groep, met veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn geldig zoals vermeld. 


Wat leer je?

Je bent na afloop van de cursus in staat om een goede inschatting te maken van wie wel/niet in aanmerking komen voor schematherapie en je bent in staat om een schematherapie op te zetten en uit te voeren.


Doelgroep

Je kunt deelnemen wanneer je voldoet aan minimaal een van onderstaande voorwaarden:

 • Je hebt een BIG-registratie als GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater of bent in opleiding tot een van deze beroepen.
 • Je bent lid (in opleiding) van een de volgende beroepsverenigingen: VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP.
 • Je bent lid (in opleiding) van een Vlaamse Psychotherapievereniging


Als uitzondering op deze voorwaarden mogen er per cursusgroep twee basispsychologen (niet in opleiding tot een van bovenstaande registraties) en twee vaktherapeuten deelnemen. Je kunt hiervoor in aanmerking komen wanneer je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet. 

 • Je werkt samen met een BIG-geregistreerde schematherapeut (geregistreerd bij de Vereniging Schematherapie)
 • Je ontvangt supervisie van een schematherapeut die bij de Vereniging Schematherapie is geregistreerd als Senior of als Supervisor
 • Je neemt deel aan een intervisiegroepje waarin minimaal een geregistreerde Schematherapeut aanwezig is.
 • Je hebt op het gebied van werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige klachten een vergelijkbaar niveau als ten minste een basispsycholoog in opleiding tot Gz-psycholoog


We vragen je de namen van de betreffende schematherapeuten op het inschrijfformulier door te geven. De hoofddocent beoordeelt of je voldoet aan de gestelde voorwaarden en we borgen of het maximum aantal basispsychologen en vaktherapeuten niet wordt overschreven. Wanneer je onverhoopt niet kunt deelnemen hoor je dit voorafgaand aan de cursus.


Ervaring met cognitieve gedragstherapie is in alle gevallen gewenst.


Inhoud

 • kennis en vaardigheden ontwikkelen in de schemagerichte therapie
 • casuïstiek leren bekijken vanuit een schema gebaseerde probleemformulering, disfunctionele schema’s opsporen en modificeren middels cognitieve, gedragsmatige en experiëntiële technieken
 • leren stilstaan bij schema’s van zowel cliënt als therapeut tijdens therapie en deze onderkennen en hanteren


Er gaat specifieke aandacht uit naar:

 • het diagnostisch proces, toewijzings- en exclusie criteria
 • het maken van een casusconceptualisatie waarin problemen en ervaringen van patiënt geplaatst worden
 • het gebruiken van specifieke cognitieve technieken binnen het schematherapie model
 • oefenen met basale experiëntiële technieken
 • aandacht voor de houding van de therapeut en het gebruik van de therapeutische relatie


Gedurende de hele cursus zijn de therapeutische relatie en houding van de therapeut binnen schematherapie centrale onderwerpen.


Toetsen

Toetsing bestaat uit:

Afname en scoren schemavragenlijst (SV) en schema modivragenlijst (SMI-1) bij jezelf.

Maken van een casusconceptualisatiediagram van een patiënt, waarbij ook een SV, SMI-1, SCL-90 en een zelf te bepalen persoonlijkheidsvragenlijst is afgenomen.

Beantwoorden van open vragen.

RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
0302308450
6, Oudenoord, Utrecht, 3511BS