This course is expired

Euthanasie

Specifieke aandacht voor: Euthanasie bij psychiatrische ziekten en Euthanasie bij dementie
euthanasieverklaringexpertisecentrumeuthanasieeuthanasieeuthanasie bij dementieExpertisecentrum Euthanasieeuthanasie bij psychiatrische ziekteneuthanasieprocespalliatieve zorgpalliatiefpalliatieve levensfasepalliatieve fasepalliatievepalliatief-terminale fasepalliatie

Dit is het vierde deel van de vierdelige serie 'Zorg in de stervensfase'. Bent u benieuwd naar de andere webinars, kijk dan bij het kopje inhoud. Artsen kunnen in bijzondere gevallen een patiënt helpen te sterven. Dat heet euthanasie of hulp bij zelfdoding. In principe is dat strafbaar, tenzij artsen voldoen aan de zorgvuldigheidseisen. In dit webinar zullen we ingaan op euthanasie in de breedte en vervolgens versmallen naar twee belangrijke, complexe deelonderwerpen: euthanasie bij dementie en euthanasie bij psychiatrische ziekten

49
0.5-2 Points
Online
Webinar
Webinar

Prices

Regular € 49
Note :voor studenten en assistenten geldt een forse korting

Professions

Anesthesioloog
31 May 2022
31 May 2022
2 Points
ABAN
Arts
31 May 2022
31 May 2022
2 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
31 May 2022
31 May 2022
2 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
31 May 2022
31 May 2022
2 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
31 May 2022
31 May 2022
2 Points
ABAN

Skills

Medische handelen 50 %
Kennis en wetenschap 30 %
Communicatie 20 %

Speakers

Joyce de Bruijn

Arts Expertise Centrum Euthanasie

Christel Herben

Psychiater Expertisecentrum Euthanasie

Goals

Leerdoelen: Kennis over de indicatie van en zorgvuldigheidseisen bij euthanasie en hulp bij zelfdoding Kennis over de rol van de SCEN-arts Kennis over de euthanasieprocedure: welke medicatie wordt ge

Program

Description


Benieuwd naar de andere webinars?

Webinar 'Afzien van eten en drinken'

Webinar 'zorg in de stervensfase'

Webinar 'palliatieve sedatie'

Artsen kunnen in bijzondere gevallen een patiënt helpen te sterven. Dat heet euthanasie of hulp bij zelfdoding. In principe is dat strafbaar, tenzij artsen voldoen aan de zorgvuldigheidseisen. Artsen zullen alleen een euthanasieprocedure opstarten als een patiënt daar zelf om vraagt. In de euthanasiewet staan alle regels die gelden bij euthanasie of hulp bij zelfdoding. De officiële naam van de euthanasiewet is Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl).

In dit webinar zullen we het onderwerp euthanasie in de breedte beschouwen met daarna een verdiepend gedeelte op specifieke onderwerpen.

In het eerste gedeelte zullen we ingaan op de basisprincipes van euthanasie: welke indicatie en zorgvuldigheidseisen zijn er, welke medicatie wordt er toegepast en hoe verloopt de procedure precies, zowel qua voorbereiding als qua uitvoering.

In het tweede deel zullen we ingaan op euthanasie bij psychiatrische ziekten. Bij deze zeer heterogene patiëntencategorie is het opstarten van een euthanasieprocedure vaak veel lastiger door het vaststellen van de ondraaglijkheid en uitzichtloosheid van het lijden. Een psychiater zal mede aan de hand van de richtlijnen en van casuïstiek ingaan

In het derde en laatste deel zullen we ingaan op euthanasie bij dementieel syndroom. De toepassing van euthanasie bij deze patiëntencategorie is controversieel, gezien het ontbreken van wilsbekwaamheid. Wat zijn de ethische en juridische overwegingen om bij deze patiënten wel of niet een euthanasieprocedure in te zetten?

Joyce de Bruijn en Christel Herben (psychiater) werken beiden bij het Expertisecentrum Euthanasie.

Carend

Carend is een jonge organisatie die volledig bestaat uit zorgverleners en wil dat de palliatieve zorg in de spotlights staat. Ons slogan is 'Ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg'. Carend wil de palliatieve zorg bekender maken.