Lean coach

Lean werkenleanvisualiserenstandariseren

Heeft u de kennismakingsworkshop ‘Lean werken’ gevolgd? En wilt u dit graag met uw team concreet maken in de praktijk, maar lukt het niet tot nu toe om LEAN handen en voeten te geven? Dan is deze training iets voor u of voor uw doktersassistent.

4th Oct 2023
13:30 - 17:00
999
9 Points
(Meerdaagse) Nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 999
Discounts
€ 599
Members Only
€ 299
voor Aios

Date and Location

04 Oct 2023
13:30
01 Nov 2023
17:00
Utrecht Utrecht Winthontlaan, 4

Professions

Apothekersassistent
9 Points
KABIZ
Arts voor verstandelijk gehandicapten
9 Points
ABC1
Contactlens specialist
9 Points
KABIZ
Doktersassistent
9 Points
KABIZ, CADD
Farmaceutisch Consulent
9 Points
KABIZ

Skills

Organisatie en financiering 100 %

Speakers

Margareth Heuveling

LEAN-specialist
Margareth Heuveling werkte lang in de gezondheidszorg, voordat zij begon als LEAN-specialist. In diverse bedrijven voerde ze de begrippen ‘continu verbeteren’ en ‘LEAN’ in. Ze merkte dat het werken met mensen in een zorginstelling niet veel anders is dan werken met mensen in een bedrijf. Het zoeken naar de bronoorzaak van een probleem is hetzelfde proces. Samen zoeken naar oplossingen, daar gaat om. Ze heeft veel ervaring met de implementatie van LEAN in huisartsen- en tandartspraktijken, apotheken en ziekenhuizen.

Goals

Zelfstandig 5S implementeren in de eigen praktijk
Ondersteunen van collega’s bij implementatie van 5S
Invoeren van efficiënt voorraadbeheer, rekening houdend met mogelijkheden, beperkingen, beschikbaarheid en kosten
Misgrijpen en zoeken naar spullen minimaliseren
Minimaliseren van controles en overschrijden van houdbaarheidsdata van producten.
Zelfstandig maken van een-punts-lessen van de protocollen
Protocollen overzichtelijk en universeel maken
Werk overdraagbaar maken voor anderen.
Inzicht krijgen in het analyseren van een proces zodat duidelijk wordt hoe het proces in werkelijkheid verloopt
Mogelijkheden leren zien om een bestaand proces zo aan te passen dat verspillingen worden geëlimineerd
Mogelijkheden leren zien om een proces zo te veranderen dat de verschillende stappen zoveel als mogelijk waarde-toevoegend zijn in het proces.
Description

Inhoud

In drie dagdelen leiden we u of uw doktersassistent op tot ‘LEAN coach’ voor de eigen huisartsenpraktijk. Tijdens de opleiding leert u praktische basisvaardigheden die direct toepasbaar zijn in de praktijk. We gaan van start met het fundament van LEAN werken: 5S. En u leert om een-punts-lessen te maken. We gaan daarbij uit van het principe ZIEN – LEREN – DOEN! De (huiswerk)opdrachten worden uitgevoerd in en met de eigen praktijksituatie. Zo ziet u direct resultaat op de werkvloer.

Ook in onze LHV-podcast ‘Zo wil ik dokteren’ werd aandacht besteed aan lean werken. In de podcastaflevering hoort u van huisarts en lean-expert Ulrich Schultz, huisarts Nathalie Vorwald en huisarts John Oosterink meer over het werken met lean. Wat levert het op? Hoe past u het toe? U luistert de podcast hier.

Programma

Dagdeel 1: 5S en voorraadbeheer

5S staat voor werkplekmanagement: Scheiden – Schikken – Schoonmaken – Standaardiseren – Standhouden.

Het eerste dagdeel gaat u praktisch aan de slag met het maken van een start om met een plan de werkplekken in de praktijk goed in te delen met alleen de spullen die noodzakelijk zijn op die werkplek.

Dagdeel 2: EPL maken

EPL staat voor een-punts-lessen: het overzichtelijk, visueel en universeel maken van protocollen.

U gaat aan de slag op de computer om een begin te maken met een EPL voor de praktijk.

Waar moet u op letten en hoe doet u dat zodanig dat in 1 oogopslag zichtbaar wordt wat gedaan moet worden. En hoe omschrijft u dingen zodat iedereen het protocol op dezelfde manier uit kan voeren. 

Dagdeel 3: Procesanalyse

Met het maken van een procesanalyse worden alle verschillende stappen van een proces inzichtelijk gemaakt en wordt gekeken welke stappen van waarde zijn en welke niet van waarde zijn. Tijdens het praten hierover komen verspillingen en mogelijke oplossingen aan bod voor het proces.

U gaat in dit dagdeel aan de slag om kennis te maken met het maken van een procesanalyse. U gaat zelf proberen dit te doen en krijgt tips welke zaken u moet overwegen om processen in de praktijk te kunnen gaan verbeteren. 

Wat wordt tijdens de cursus verwacht van de doktersassistent:

  • heeft de kennismakingsworkshop ‘LEAN in de huisartsenpraktijk’ met simulatiegame gevolgd.
  • is bereid 3 cursusdagdelen van 4 uur aanwezig te zijn en hiervoor enkele huiswerkopdrachten te maken.
  • wil kartrekker in de praktijk zijn.
  • toont initiatief.
  • staat midden in de praktijk en kan nieuwe ontwikkelingen op een correcte manier overdragen in de eigen praktijk.
  • enige kennis van Word.

Wat verwachten we van de begeleidende huisarts in de praktijk: 

  • heeft de kennismakingsworkshop ‘LEAN in de huisartsenpraktijk’ met simulatiegame gevolgd.
  • kartrekker in de praktijk om LEAN samen met de doktersassistent te gaan implementeren.
  • plant gedurende de cursusperiode elke 2 weken een overleg met de doktersassistent in die de cursus volgt.
  • is bereid de doktersassistent te ondersteunen bij de huiswerkopdrachten en implementatie.


Geaccrediteerd voor Doktersassistente, Hid(ha), Kwaliteitscoördinator, Kwaliteitsmedewerker, POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, WaarnemerLandelijke Huisartsen Vereniging

academie@lhv.nl
085048000
1200, Mercatorlaan, Utrecht, 3528BL