Vertaalslag van (ggz-)diagnostiek naar praktisch handelen in het basisonderwijs

(ggz-)diagnostiekpraktisch handelenbasisonderwijs

Je vergroot je vaardigheden en kennis en krijgt praktische handvatten om in de dagelijkse praktijk van het basisonderwijs leerkrachten te begeleiden in de omgang met en het aansluiten op kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

12th Apr 2023
09:30 - 12:30
320
6 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 320
Includes : digitale literatuur
Excludes : boek (ongeveer € 45)

Date and Location

12 Apr 2023
09:30
19 Apr 2023
12:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6

Professions

Jeugdzorgwerker
6 Points
SKJ
Orthopedagoog-generalist
6 Points
SKJ
Pedagoog
6 Points
NVO, SKJ
Psycholoog NIP
6 Points
NIP
Psycholoog NIP | Arbeids- & Organisatiepsycholoog
6 Points
NIP
Description

Met de invoering van het passend onderwijs volgen meer leerlingen dan voorheen les binnen het reguliere onderwijs. Er is sprake van een verzwaring van de populatie en vergroting van de diversiteit binnen de klas. Dit vraagt binnen en buiten de klas veel van een school. Vaak wordt de expertise vanuit de jeugdzorg of ggz gevraagd. Diagnostiek kan meer inzicht geven in de aard en ernst van de problematiek maar een vertaalslag is nodig om meer inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften.


RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
6, Oudenoord, UTRECHT, 3511BS