Tijdmanagement

timemanagementagenderingstechniekenplannenplanninghaalbare planningprioriteiten stellen

In deze nascholing passeren allerlei oplossingsrichtingen de revue, van compensatiemethoden voor sommige relevante persoonskenmerken tot praktische aspecten voor planning- en prioriteringsmethoden. Maar ook agenderingstechnieken en communicatieve handigheden. U kunt de wetmatigheden toepassen op diverse overlegmodellen, zoals de vergadering.

14 nov. 2024
14:00 - 21:00
125 - 399
6 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Variable € 125 - 399
Note :Leden € 285,- Aios € 125,- Niet-leden € 399,-

Date and Location

14 nov. 2024
14:00
21:00
Birnieweg 4, 7418HH, Deventer

Professions

Arts voor verstandelijk gehandicapten
6 Points
ABC1
Doktersassistent
6 Points
CADD
Huisarts
6 Points
ABC1
Physician Assistant
6 Points
ABC1
Praktijkmanager
6 Points
KPM

Speakers

Theo Bollerman

Trainer
Theo Bollerman begon in 1982 met zijn adviesbureau en richt zich sinds 1992 op de gezondheidszorg. Naast het geven van workshops en lezingen begeleidt hij veelvuldig besturen, hagro’s en soortgelijke groepen bij beleidsontwikkeling en managementvraagstukken.

Lucie Douwes Dekker

Trainer
Lucie Douwes Dekker was tot 1995 huisarts maar zwichtte voor haar oude liefde: het opleiden. Zij houdt zich bezig met dezelfde thematiek als Theo Bollerman, maar is daarbij ook gespecialiseerd in de relatie tussen zorgverlener en patiënt.

Goals

Het kunnen analyseren van persoonlijke valkuilen en attentiepunten ten aanzien van werkdruk;
Inzicht in planningstechnieken en prioritering;
Inzicht in gesprekstechnieken ter ondersteuning van tijdmanagement.
Description

Geaccrediteerd voor Doktersassistente, EKC-er, Hid(ha), POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Waarnemer


Inhoud

Overheid en zorgverzekeraar stimuleren telkens nieuwe projecten. Die komen bovenop de dagelijks groter wordende stapel werkzaamheden van u als huisarts. Bovendien staan bepaalde persoonskenmerken goed tijdmanagement soms in de weg. Denk bijvoorbeeld aan een (te?) groot verantwoordelijkheidsgevoel. U leert hoe u beter en efficiënter kunt omgaan met uw kostbare tijd.


Programma

 • Inleiding
 • Inventarisatie praktijkvragen en probleemgebieden
 • De persoonlijke invloedsfactor: profiel en normen/waarden-pakket
 • Planning: van doelstellingen via prioritering naar agendering
 • De impact van de juiste volgorde
 • 2 methoden van prioriteren
 • Grote projecten in de agenda (en de vergaderagenda)
 • Realistische inschattingen van tijdsbesteding: tijdschrijven?
 • De Impurgentiematrix: werkwijze en consequenties
 • Omgaan met vele verstoringen
 • Structurering versus "open deur"
 • Aanpak e-mailterreur
 • Vergadertips: het kan vaak twee maal sneller


Bijzonderheden

Ook op aanvraag: in company

Deze nascholing is onderdeel van het vaste programma en kan daarnaast op aanvraag op een door u gewenste locatie worden gegeven. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 5 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Landelijke Huisartsen Vereniging

academie@lhv.nl
1200, Mercatorlaan, Utrecht, 3528BL