This course is expired

PRISMA Analyse

PRISMAkwaliteitsverbeteringoorzakenanalysesApothekersincidentcalamiteiten

Leer praktische technieken en vaardigheden om de PRISMA methodiek toe te passen en anders te kijken naar en te denken over incidenten. De analyse biedt een goede onderbouwing voor de verbetermaatregelen. Na de training zijn de deelnemers in staat om zelfstandig oorzakenanalyses uit te voeren.

350
6.5-7 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 350
Includes : e-learning en lunch

Professions

Apotheker
Accreditation in request
6.5 Points
OA
Apotheker - Openbare Farmacie
Accreditation in request
6.5 Points
OA
Praktijkondersteuner Ouderenzorg (POH-ouderen)
Accreditation in request
7 Points
V&VN
Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH)
Accreditation in request
7 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
Accreditation in request
7 Points
V&VN

Skills

Medische handelen 40 %
Kennis en wetenschap 40 %
Organisatie en financiering 20 %

Goals

Na afloop van de nascholing:

weten de deelnemers het doel van de PRISMA methode
zijn deelnemers in staat om zelfstandig een PRISMA-analyse uit te voeren
kunnen de deelnemers verbetermaatregelen formuleren voor de oorzaken
Description

Wanneer er iets mis gaat in de zorg, is daar altijd een keten van gebeurtenissen aan voorafgegaan, die in samenhang met elkaar uiteindelijk het incident hebben doen ontstaan. De PRISMA methode is een goede methodiek om (ernstige) incidenten en calamiteiten te onderzoeken en vervolgens om te zetten naar kwaliteitsverbetering in de zorg. PRISMA staat voor Prevention and Recovery System for Monitoring and Analysis. Door middel van deze methode wordt het ontstaan van het incident in beeld gebracht in de vorm van een oorzakenboom. Je pluist het incident uit en rangschikt de verzamelde feiten naar oorzaken, oorzaken achter die oorzaken en zo verder tot je uiteindelijk de basisoorzaken vindt. Door verbetermaatregelen op de basisoorzaken te treffen, pak je het probleem bij de wortels aan.

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Doel en toegevoegde waarde PRISMA
  • Stappen van PRISMA
  • Opvolgen en monitoren van getroffen verbetermaatregelen
  • Uitvoeren van een PRISMA-analyse:
  • Hoe kom je tot de basisoorzaken van het incident
  • Hoe maak je een oorzakenboom
  • Hoe classificeer je de basisoorzaken in technische, organisatorische en menselijke factoren volgens het Eindhoven Classificatie Model
  • Hoe formuleer je verbetermaatregelen voor de veelvoorkomende oorzaken.

Door praktisch aan de slag te gaan met oefenincidenten leer je lastige en zeer ernstige incidenten objectief en met vertrouwen te benaderen.

De geleerde technieken stellen je in staat makkelijker collega’s en management aan de hand mee te nemen bij de opvolging van het incident.

Na de training zijn de deelnemers in staat om zelfstandig oorzakenanalyses uit te voeren.

De methodiek kan ook gebruikt worden voor het onderzoeken van andere meldingen en meetgegevens, zoals agressiemeldingen, auditbevindingen, klachten etc.

Instituut Verantwoord Medicijngebruik

info@ivm.nl
0888800400
11, Churchilllaan, Utrecht, 3527GV