Cursus Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en adolescenten

Ontwikkelingspsychopathologiekinderenadolescentenlicht verstandelijke beperkingpatiënt met licht verstandelijke beperking

In deze cursus bekijk je de mogelijke ontwikkelingsproblematieken per levensfase. Je begint met het jonge kind, waarna je kijkt naar het schoolgaande kind, de adolescent en naar mensen met een licht verstandelijke beperking. Je kijkt in deze cursus naar mogelijke problematieken die zich voor kunnen doen terwijl een kind opgroeit. Je leert over risico- en beschermende factoren, over wat ‘normaal’ en wat ‘afwijkend is’. Ook kijk je naar de mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding van kinderen of jongeren met ontwikkelingspsychopathologie.

11 okt. 2024
09:30 - 16:30
1749
30-98 Points
Webinar
Physical course - series

Prices

Regular € 1749
Includes : Toegang tot de online leeromgeving PAO, blended learning en geaccrediteerd certificaat.
Excludes : Boeken.

Date and Location

11 okt. 2024
09:30
07 feb. 2025
16:30
Online
21 mrt. 2025
09:30
06 jun. 2025
16:30
Online
10 sep. 2025
09:30
26 nov. 2025
16:30
Sint Jacobsstraat 61, 3511BP, Utrecht

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
98 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
98 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
98 Points
Registerpl
GGZ-agogen
98 Points
Registerpl
Gynaecoloog
38 Points
NVOG

Speakers

Sandra Vroomen

Docent
Sandra Vroomen is orthopedagoog-generalist. Zij jarenlang een brede werkervaring opgedaan in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Momenteel is zij werkzaam in de jeugd GGZ. Naast het uitvoeren van diagnostiek en behandeling bij kinderen, jongeren en hun gezinnen, is zij eindverantwoordelijk voor de geleverde ondersteuning van uit haar rol als regiebehandelaar. Ook ondersteunt zij collega’s vanuit haar rol als geregistreerd supervisor (NVO).

Astrid de Jager

Docent
Astrid de Jager is orthopedagoog, GZ-psycholoog en EMDR Europe practitioner. Zij is jaren werkzaam geweest binnen de specialistische GGZ voor kinderen en jeugd, onder andere op het gebied van psychotrauma en somatisch onverklaarde lichamelijke klachten. Sinds 2016 is zij behandelaar binnen een kleine eerstelijnspraktijk in de Randstand waar zij kinderen, jeugd en volwassenen behandelt.

Marieke Eijs-Verlinden

Docent
Marieke Eijs-Verlinden is Orthopedagoog en GZ-psycholoog. Zij is jarenlang werkzaam geweest binnen de specialistische jeugdzorg en de jeugdhulp en heeft een brede ervaring op het gebied van psycho-diagnostiek, ouderbegeleiding en behandeling van kinderen en jongeren met gedragsproblemen en of ontwikkelingsstoornissen, waaronder spel-interactiebegeleiding en traumabehandeling.

Jorien Binnemars

Docent
Jorien Binnemars is BIG geregistreerd Orthopedagoog-Generalist, gespecialiseerd in het jonge kind. Jorien is DAIMH geregistereerd IMH-Specialist. Ze is sinds 2015 werkzaam binnen de jeugdhulp, waar ze diagnostiek en behandeling uitvoert bij kinderen, jongeren en hun gezinnen.

Goals

Na afloop van deze cursus:

beschik je over observatie- en gespreksvaardigheden om aanwijzingen voor veel voorkomende ontwikkelingsstoornissen en ontwikkelingspsychopathologie te herkennen;
heb je meer kennis over veel voorkomende ontwikkelingsproblemen en weet je wat de praktische betekenis is van een stoornis voor het dagelijkse leven van het kind en diens ouder(s);
heb je meer zicht op ouderschapsfactoren in relatie tot specifieke opvoedingsbehoeften van in ontwikkeling bedreigde kinderen;
kun je de ouder(s) van een kind met ontwikkelingsproblematiek beter adviseren over verdere diagnostiek en benodigde hulpverlening;
ben je op de hoogte van de nieuwste inzichten rondom ADHD, ASS en gedragsstoornissen;
beschik je over handvatten om te communiceren met adolescenten met een ontwikkelingsstoornis en hun ouder(s);
heb je meer kennis over wat LVB inhoudt en wat bijkomende problematieken zijn en kun je jouw handelen hier beter op afstemmen;
beschik je over meer kennis ten aanzien van opvoeding en ouderschap en LVB.
Description

Herken je dit? Je ziet dat er iets met een kind is; ouders er vragen over hebben, maar dat je niet goed weet in welke richting je het moet zoeken? Als gedragswetenschapper of andere jeugdzorg- of onderwijsprofessional krijg je vaak de vragen zoals: Is het gedrag van mijn kind wel normaal?


In deze cursus leer je gericht kijken naar de ontwikkelingsvragen van kinderen en ouders.


In elke levensfase van een kind, tot aan volwassenheid, spelen andere mogelijke ontwikkelingsproblematieken.


In deze cursus bekijk je de mogelijke ontwikkelingsproblematieken per levensfase. Je begint met het jonge kind, waarna je kijkt naar het schoolgaande kind, de adolescent en naar mensen met een licht verstandelijke beperking.


Je kijkt in deze cursus naar mogelijke problematieken die zich voor kunnen doen terwijl een kind opgroeit. Je leert over risico- en beschermende factoren, over wat ‘normaal’ en wat ‘afwijkend is’. Ook kijk je naar de mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding van kinderen of jongeren met ontwikkelingspsychopathologie.


De cursus ‘Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen’ haalt veel verschillende ontwikkelmomenten en ontwikkelingsproblemen aan. Je leert dus meer, of herhaalt, de algemene ontwikkeling van een kind richting volwassenheid. Het is niet zo dat bij elk van deze ontwikkelmomenten of -problemen (alle) mogelijke diagnostiek- of behandelopties kunnen worden besproken. Hiervoor is de tijd te kort.

PAO Psychologie

info@pao.nl
0854879310
41, Keurenplein, A163, Amsterdam, 1069CD