Geen agressie in mijn praktijk

agressiviteitagressieffysieke agressiegeweldverbaal geweldfysiek geweldhuisartsenpraktijkpraktijk

De training richt zich op communicatieve processen en vaardigheden, die voor een groot deel losstaan van uw specifieke vakinhoudelijke kennis en kunde.

On request
3 Points
Online
Reguliere nascholing
Incompany

Prices

On request

Professions

Arts voor verstandelijk gehandicapten
3 Points
ABC1
Doktersassistent
3 Points
CADD
Huisarts
3 Points
ABC1
Physician Assistant
3 Points
ABC1
Praktijkmanager
3 Points
KPM

Skills

Samenwerken 20 %
Communicatie 40 %
Maatschappelijk handelen en preventie 40 %

Speakers

Frank van As

Van As met Aspectief Training & Ontwikkeling
Hij studeerde psychologie op het gebied van arbeid, organisatie en gezondheid. Hij werkte ook als trainer-adviseur voor verschillende diensten.

Goals

Herkennen en beoordelen van conflictsituaties en het kiezen van de juiste aanpak.
Onderscheiden van verschillende vormen van agressie en hier adequaat op reageren.
Verwerven van inzicht en vaardigheden in verschillende gespreksvormen.
Herkennen, erkennen en oplossen van escalatie en storingen in de communicatie.
Inzicht in persoonlijke reacties op agressie en geweld.
Description

U kunt bij de uitvoering van uw werk te maken krijgen met verbaal of fysiek geweld en de gevolgen ervan. In deze training leert u hoe u verschillende vormen van geweld herkent en hoe u daar effectief op reageert.


De training richt zich op communicatieve processen en vaardigheden, die voor een groot deel losstaan van uw specifieke vakinhoudelijke kennis en kunde. Deze processen hebben echter wel een belangrijke invloed op de wijze waarop u het werk kunt uitvoeren. De training is interessant voor huisartsen en assistenten.


Geaccrediteerd voor Aios, Apotheekhoudend huisarts, Doktersassistente, Hid(ha), Kaderhuisartsen, Physician Assistant, POH-GGZ, Praktijkhouder, Praktijkmanager, Praktijkondersteuner, Verpleegkundig Specialist, Waarnemer


Deze cursus is geen onderdeel van het vaste programma en wordt uitsluitend op aanvraag gegeven op een door u gewenste locatie. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 8 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Landelijke Huisartsen Vereniging

academie@lhv.nl
085048000
1200, Mercatorlaan, Utrecht, 3528BL