Implementatie Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk

positiefhuisartsengezondheidpositieve gezondheid

Veel professionals uit huisartspraktijken hebben de afgelopen jaren al een training Positieve Gezondheid gevolgd. Je bent in een mindset gegroeid waarbij de ander regie kan nemen over diens gezondheid en welzijn. Na deze ‘basis’ training Positieve Gezondheid heb je mogelijk de behoefte om samen met jouw team nog een stap te zetten

16 mei 2024
16:00 - 19:00
799
6 Points
(Meerdaagse) Nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 799
Note :250 voor AIOS
Discounts
€ 625
Members Only

Date and Location

16 mei 2024
16:00
19:00
Mercatorlaan 1200, 3528BL, Utrecht

Professions

Anesthesioloog
01 Jan 1970
16 May 2024
6 Points
ABAN
Apothekersassistent
01 Jan 1970
16 May 2024
6 Points
KABIZ
Arts
01 Jan 1970
16 May 2024
6 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
01 Jan 1970
16 May 2024
6 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
01 Jan 1970
16 May 2024
6 Points
ABAN

Speakers

Cinthya de Vaal

eigenaar van Blink, trainer en senior adviseur Positieve Gezondheid bij Visiom

Karolien van den Brekel

huisarts, trainer en adviseur voor het Institute for Positive Health
Description

Implementatie Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk

Veel professionals uit huisartspraktijken hebben de afgelopen jaren al een training Positieve Gezondheid gevolgd. Je bent in een mindset gegroeid waarbij de ander regie kan nemen over diens gezondheid en welzijn. Na deze ‘basis’ training Positieve Gezondheid heb je mogelijk de behoefte om samen met jouw team nog een stap te zetten: hoe implementeer je met aandacht voor de bedrijfsvoering de werkwijze volgens Positieve Gezondheid verder met elkaar in jouw praktijk? Wat zou het voor jouw patiënten betekenen, voor de onderlinge samenwerking en de verschillende werkprocessen? Wat wordt er anders aan jouw werk(wijze)? Je gaat aan de slag met het ontwikkelen van een plan voor de praktijk. Volg de training met minimaal 2 personen voor breder draagvlak in je organisatie. Je kan de training ook volgen als doorontwikkeling aanbod in het kader van Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP).


Inhoud

Deze training staat open voor huisartsen die eerder een training Positieve Gezondheid hebben gevolgd, gericht op het voeren van ‘het goede gesprek’. Het gaat om twee bijeenkomsten van 3 uur met een tussenperiode van 6 tot 8 weken.

De vervolgtraining ‘Positieve Gezondheid implementeren in de huisartspraktijk’ heeft als doel om handvatten te bieden voor het inbedden van Positieve Gezondheid in de dagelijkse praktijk. Hierbij kan je zelf kiezen voor focus op implementatie op individueel niveau, bijvoorbeeld in de consultvoering. Ook kan er gekozen worden voor toepassing van Positieve Gezondheid op het niveau van organisatie, praktijk/team of juist in de samenwerking in de wijk. Je krijgt input en tips om aan de slag te gaan met het maken van een praktijkplan voor implementatie.

De implementatie betreft zowel de werknemers in de huisartspraktijk als de betrokkenen rondom de praktijk. De implementatie module bouwt voort op de eerder gevolgde training en zorgt voor extra vertaling naar de dagelijkse praktijkvoering.


Programma


Bijeenkomst 1 (fysiek - 3 uur)

Ter voorbereiding krijg je het werkblad ‘waarom doe ik mee’ ter inspiratie toegestuurd. Hiermee wordt vast een stap gemaakt naar de eerste bijeenkomst. Tijdens deze sessie maak je een start met een plan voor de praktijk: wat willen jullie dat het werken met Positieve Gezondheid oplevert? Wat is daarbij belangrijk? hoe weet je of je op koers bent? En hoe zorg je dat het veranderproces hanteerbaar wordt voor je praktijk?


Middelen die hierbij worden ingezet:

• Essentie van Positieve Gezondheid

• Golden circle

• Syntein interventieboek

• Praktijkplan implementatie Positieve Gezondheid

• Triademodel

• Reflectiehand

Ter voorbereiding op sessie 2 ga je aan de slag met het invullen van jouw praktijkplan en het starten van interventies, zodra je er samen klaar voor bent.


Bijeenkomst 2 (fysiek - 3 uur)

In sessie 2 werk je samen verder werken aan oplossingen die passen bij de patiënt: hoe doen jullie dat? Binnen de praktijk en eventueel al binnen het netwerk. De verdeling van taken en rollen wordt ondersteund door te focussen op het benutten van kwaliteiten van de verschillende medewerkers. Werkplezier is hierbij ook een punt dat aandacht krijgt.


Middelen die hierbij worden ingezet:

• Patient Journey

• Krachtenveld analyse

• Kernkwaliteiten

• Opbrengst van de training

Landelijke Huisartsen Vereniging

academie@lhv.nl
1200, Mercatorlaan, Utrecht, 3528BL