Schouwen door PA en VS:
welbeschouwd een goed idee?!

Vrijdag 12 juni, 13:00-14:15
Mr Ernst J.C. de Jong
Mr Ernst de Jong
Advocaat op het gebied van gezondheidsrecht
M.A.R. Duiveman
Marcel Duiveman
Huisarts, psycholoog, forensisch geneeskundige, inrichtingsarts, arts vaccinatiecentrum
Quinten van den Driesschen MPA
Quinten van den Driesschen MPA
Physician Assistant huisartsgeneeskunde en docent HAN
Jean Paul van Hunen MANP
Jean Paul van Hunen MANP
Verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde
Drs. Anton van Empel
Drs. Anton van Empel
Huisarts te Apeldoorn
Drs. Doede Veltman
Drs. Doede Veltman
Specialist ouderengeneeskunde
Drs. ing. Kelly Regterschot
Drs. ing. Kelly Regterschot
Tweede Kamerlid VVD
Drs. Joba van den Berg
Drs. Joba van den Berg
Tweede Kamerlid CDA
Carola van der Helm MSc
Carola van der Helm MSc
Physician Assistant ouderengeneeskunde
Nathalie van Elck MANP
Nathalie van Elck Msc
Verpleegkundig specialist huisartsenzorg en HAP
Thema's

(juridische) achtergronden lijkschouw en introductie probleemstelling

Casuïstiek

Taakherschikking en lijkschouw, hoe kijkt u er tegenaan?

De webinar “Schouwen door PA en VS, welbeschouwd een goed idee!” is een symposium georganiseerd door de beroepsverenigingen NAPA (Physician Assistants) en V&VNVS (Verpleegkundig Specialisten), bedoeld voor PA, VS, geneeskundig specialisten, profielartsen en andere belangstellenden (bijvoorbeeld managers, beleidsmakers, uitvaartverzorgers )

Er is accreditatie aangevraagd bij de ABAN, NAPA en V&VNVS. De webinar zal live plaats vinden. Het is mogelijk om de geaccrediteerde webinar via platform medische scholing on demand terug te kijken.

PA en VS zijn relatief nieuwe beroepen in de Nederlandse gezondheidszorg; hun bevoegdheden zijn sinds september 2018 definitief vastgelegd in de wet BIG. De PA en VS zijn master- opgeleide zorgprofessionals met een zelfstandige bevoegdheid. Ze werken in alle takken van de gezondheidszorg en zijn daar regiebehandelaar van hun patiënten, nemen middels taakherschikking werk over van geneeskundig specialisten. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat patiënten zeer tevreden zijn over de zorg en behandeling die ze van de PA en de VS ontvangen, deze zorg is van hoge kwaliteit en veilig. De PA en VS behandelen hun patiënten van opname tot ontslag, thuis en soms tot aan overlijden. Bij de zorg rond het overlijden zijn zij vaak een continue factor voor de patiënt en naasten. Echter; de officiële lijkschouw mag de PA of VS niet uitvoeren. Lijkschouwing is volgens de Wet op de Lijkbezorging slechts voorbehouden aan een arts (eventueel de gemeentelijk lijkschouwer). Dit maakt dat in geval van overlijden de PA of VS altijd een collega arts moeten inschakelen om deze lijkschouw uit te voeren; een omslachtig en onnodig beroep op hun collega’s en soms heel hinderlijk voor de nabestaanden. NAPA en V&VNVS maken zich gezamenlijk al enige tijd hard voor een wijziging in deze wet, die het mogelijk maakt dat PA en VS bij een verwacht en natuurlijk overlijden zelfstandig de lijkschouw mogen uitvoeren: taakherschikking bij lijkschouwing. Dit zou geheel in lijn zijn met hun wettelijk vastgelegde zelfstandige bevoegdheid. Daarnaast zou het de artsen veel werk schelen. Zeker in de afgelopen Covid-19 crisis was het beroep op artsen om te schouwen groot. De PA en VS hadden hierin graag een rol willen spelen, om zo het werk evenwichtiger te kunnen verdelen en elkaar te ondersteunen in de hectiek.

Kan dat zomaar? Mag een PA of VS deze lijkschouw overnemen? Levert dit risico’s op? Artsen zijn soms huiverig als het gaat om taakherschikken; en dat is in het geval van taakherschikken bij lijkschouwing niet anders. Hoe zit het met verantwoordelijkheden? Wie doet wat en wanneer? Kan dit juridisch eigenlijk wel?

Via ronde tafel gesprekken worden deze vragen vanuit verschillende invalshoeken belicht.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: Vrijdag 12 juni 13:00-14:15
Duur: 1 uur, 15 minuten
Inschrijven: Via corona.medischeScholing.nl
Accreditatie: NAPA, V&VN VS en ABAN. Aan het einde van ieder webinar moeten inhoudelijke vragen beantwoord worden. De accreditatievragen sluiten op 30 juni om 18.00 uur. De accreditatiepunten worden in de maand juli verwerkt.
Accreditatie buiten ABAN: Bewijs van deelname online te downloaden.