WEBINAR COVID-19 PALLIATIEVE ZORG - DEEL II
Woensdag 8 april 20:00
koopmans
Carel Veldhoven
Kaderhuisarts palliatieve zorg, voorzitter PalHAG, arts palliatieve geneeskunde RadboudUMC
van-gorp
Teun van der Wijst
Huisarts en mede-initiatiefnemer ‘Ik wil het anders voor jou’ COVID-19 zorgcentra
van-gorp
Masja Loogman
Huisarts en wetenschappelijk medewerker NHG
van-gorp
Patrick Bindels
Huisarts, hoofd Afdeling Huisartsgeneeskunde Erasmus MC
Thema: palliatieve zorg - deel II

Prangende vragen vanuit het werkveld

Symptomatische behandeling bij COVID-19

Verandering in het klinisch beeld bij COVID-19

COVID-19-zorgcentra - Ik wil het anders voor jou

Woensdagavond 8 april is er een opnieuw een webinar vanuit MedischeScholing.nl in samenwerking met de LHV en het NHG. Hierbij wordt het thema palliatieve zorg verder uitgediept (deel II), waarbij de focus ligt op de palliatieve behandeling bij een COVID-19-patiënt en het gebruik van medicamenten. Collega Carel Veldhoven, kaderarts palliatieve zorg en voorzitter van de PalHAG, vertelt ons onder andere over symptoombestrijding bij COVID-19 in de palliatieve fase. We belichten de verandering in het klinisch beeld bij presentatie van COVID-19 volgens de laatste inzichten: toch geen respiratoir beeld en/of koorts...? Ook collega-huisarts Teun van der Wijst komt aan tafel. Hij is mede-initiatiefnemer van COVID-19-zorgcentra met het idee: ‘Ik wil het anders voor jou’.

Wat is er nieuw ten opzichte van de vorige webinars?

De tijdsduur gaat terug naar maximaal één uur.

Meer dialoog met de praktijk, minder doornemen van richtlijnen.

Take home-messages worden duidelijker geformuleerd.

Beleidsmatige onderwerpen worden tot het minimum beperkt in het webinar.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: Woensdag 8 april 2020, 20:00 uur
Duur: 1 uur
Inschrijven: Via MedischeScholing.nl
Accreditatie: ABAN, KABIZ, NVvPO, NAPA
Accreditatie buiten ABAN: Bewijs van deelname online te downloaden.
Structurele reeks gratis en geaccrediteerde webinars over COVID-19

Het eerste webinar over COVID-19 van 18 maart op MedischeScholing.nl waaraan maar liefst 12.500 zorgverleners deelnamen, heeft een vervolg gekregen! LHV, NHG en MedischeScholing.nl hebben de handen ineengeslagen voor een structurele reeks webinars voor zorgverleners. De webinars voorzien zorgverleners van actuele informatie en stimuleren de dialoog tussen beleidsmakers en het werkveld, zodat we snel kunnen inspelen op de ontwikkelingen. Een vervolg webinar is uitgezonden op donderdag 26 maart, gevolgd door een wekelijkse of tweewekelijkse reeks (afhankelijk van de actuele situatie) vanaf woensdag 1 april. Alle webinars zijn gratis en geaccrediteerd voor alle artsen en diverse andere groepen zorgverleners.


Op de websites van de LHV en het NHG is al veel informatie terug te vinden over het coronavirus. De webinars zijn een extra medium om u als zorgverlener (in de eerste lijn) te informeren over de actuele stand van zaken rondom COVID-19. Laagdrempelig, toegankelijk en interactief om u zo snel op de hoogte te brengen van de veranderingen en actualiteiten.


We hopen met de webinars zoveel mogelijk zorgverleners in het veld te bereiken en het gemaakte beleid telkens te toetsen aan de praktijk, om zo als huisartsen samen de pandemie zo adequaat mogelijk het hoofd te bieden.


We willen zo goed mogelijk kunnen monitoren wat er speelt in de praktijk en hoe die problemen telkens veranderen in de dynamiek van de crisis. Dit is niet alleen voor het webinar maar zeker ook voor de beleidsmakers noodzakelijk.