WEBINAR COVID-19 VOOR HUISARTSEN
Woensdag 1 april 20:00
van-gorp
Prof. Dr. Patrick Bindels
Hoofd Afdeling Huisartsgeneeskunde Erasmus MC
koopmans
Marco van den Bogart
Longarts in Bernhoven ziekenhuis
van-gorp
Prof. Dr. Jako Burgers
Strategisch-medisch adviseur NHG
van-gorp
Karin van Veen-Jans
Huisarts in Uden, kaderarts palliatieve zorg
Gastsprekers: Tamara Platteel (huisarts), Chris Sonneveld (afdeling beleid en belangenbehartiging LHV)
Thema

Prangende vragen vanuit het werkveld

Opnamebeleid COVID-19

Palliatieve zorg en de organisatie hiervan

Financiën - kosten en declareren bedrijfsvoering

Tijdens dit webinar zal worden gestart met het beantwoorden van de meest prangende vragen voortgekomen uit het vorige webinar en het werkveld. Daarna zullen we het thema opnamebeleid van ouderen met (verdenking op) COVID-19 en de organisatie van de palliatieve zorg gaan uitdiepen.

Karin van Veen-Jans, kaderarts palliatieve zorg te Uden, en Marco van den Bogart, als longarts verbonden aan Ziekenhuis Bernhoven in Uden, zullen ons meenemen in de ontstane initiatieven rondom de organisatie van de (palliatieve) COVID-19-zorg in Brabant. Tamara Platteel, huisarts, onderzoeker en epidemioloog, zal de nieuwe leidraad 'Opname van ouderen met COVID-19' toelichten en de toepasbaarheid daarvan in de praktijk bespreken. Afsluitend zal er een toelichting volgen over de financiële maatregelen rondom de bedrijfsvoering voor de huisarts door Chris Sonneveld van de LHV.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: Woensdag 1 april 2020, 20:00 uur
Duur: 1 à 1,5 uur
Inschrijven: Via MedischeScholing.nl
Accreditatie: Aangevraagd voor 1,5 punt ABAN
Geen BIG-nummer: Mail naar coronawebinar@lhv.nl voor deelname.
Accreditatie buiten ABAN: Bewijs van deelname vanaf 3 maart online te downloaden.
Structurele reeks gratis en geaccrediteerde webinars over COVID-19

Het webinar over COVID-19 van vorige week op MedischeScholing.nl waaraan maar liefst 12.500 zorgverleners deelnamen, krijgt een vervolg! LHV, NHG en MedischeScholing.nl slaan de handen ineen voor een structurele reeks webinars voor huisartsen. De webinars voorzien huisartsen van actuele informatie en stimuleren de dialoog tussen beleidsmakers en het werkveld. Zodat we snel kunnen inspelen op de ontwikkelingen. Het eerstvolgende webinar is donderdag 26 maart om 20.00 uur, gevolgd door een wekelijkse of tweewekelijkse reeks (afhankelijk van actuele situatie) vanaf woensdag 1 april. Alle webinars zijn geaccrediteerd voor alle artsen en gratis.


Op de websites van de LHV en het NHG is al veel informatie terug te vinden over het coronavirus. De webinars zijn een extra medium om u als huisarts te informeren over de actuele stand van zaken rondom COVID-19. Laagdrempelig, toegankelijk en interactief om u zo snel op de hoogte te brengen van de veranderingen en actualiteiten.


We hopen met de webinars zoveel mogelijk huisartsen in het veld te bereiken en het gemaakte beleid telkens te toetsen aan de praktijk. Om zo als huisartsen samen de pandemie zo adequaat mogelijk het hoofd te bieden.


We willen zo goed mogelijk kunnen monitoren wat er speelt in de praktijk en hoe die problemen telkens veranderen in de dynamiek van de crisis. Dit is niet alleen voor het webinar maar zeker ook voor de beleidsmakers noodzakelijk.