WEBINAR COVID-19 VOOR HUISARTSEN
Donderdag 26 maart 20:00
van-gorp
Prof. Dr. Patrick Bindels
Hoofd Afdeling Huisartsgeneeskunde Erasmus MC
van-gorp
Prof. Dr. Jako Burgers
Strategisch-medisch adviseur NHG

koopmans
Geert Jan van Holten
Huisarts in Oss, kaderarts-spoed, bestuurslid HAP OostBrabant
van-gorp
Prof. Dr. Eric van Gorp
Viroloog en internist-infectioloog Erasmus MC

Presentator Prof. Dr. Patrick Bindels, hoogleraar huisartsgeneeskunde, gaat het met deskundigen hebben over persoonlijke beschermingsmiddelen, het testbeleid voor zorgverleners en de huidige stand van zaken op de IC. Geert-Jan van Holten, huisarts te Oss, kaderarts-spoed en bestuurslid HAP Oost-Brabant, praat ons bij over de actuele situatie in de Brabantse huisartsenpraktijk en deelt de lessen die daar zijn geleerd. Prof. Dr. Jako Burgers zal namens de NHG de COVID-19 richtlijn toelichten.

Thema’s

Ervaringen uit Brabant: een les voor ons allen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Testbeleid zorgverleners

Verdeling belasting zorgstelsel: welke patiënten in de tweedelijn?

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: Donderdag 26 maart 2020, 20:00 uur
Duur: 1 à 1,5 uur
Inschrijven: Via MedischeScholing.nl
Accreditatie: Aangevraagd voor 1 punt ABAN
Sprekers
van-gorp
Prof. Dr. Patrick Bindels
Patrick Bindels is hoogleraar en hoofd van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC. Hij werkt 1 dag in de week als huisarts in Amsterdam. Van 2014-2016 was hij sectieredacteur huisartsgeneeskunde van het NTvG. In januari 2017 is hij toegetreden tot het bestuur van de Vereniging NTvG.
van-gorp
Prof. Dr. Jako Burgers
Jako Burgers is huisarts en Strategisch-medisch adviseur bij de NHG. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Huisartsgeneeskunde Maastricht University
van-gorp
Geert Jan van Holten
Geert Jan van Holten is huisarts is Oss, voormalig tropenarts en kaderarts-spoed. Daarnaast is hij bestuurslid van de huisartsenpost Oost-Brabant. Hij is actief midden in de brandhaard van het coronavirus.
van-gorp
Prof. Dr. Eric van Gorp
Eric van Gorp is als Internist/Viroloog en als hoofd van de vakgroep ‘Exotic viral infections’ van de afdeling Viroscience in het Erasmus MC actief betrokken bij de behandeling en bij het onderzoek naar 'emerging infections' zoals Dengue, Ebola, Zika en ook het COVID-19 virus.
Structurele reeks gratis en geaccrediteerde webinars over COVID-19

Het webinar over COVID-19 van vorige week op MedischeScholing.nl waaraan maar liefst 12.500 zorgverleners deelnamen, krijgt een vervolg! LHV, NHG en MedischeScholing.nl slaan de handen ineen voor een structurele reeks webinars voor huisartsen. De webinars voorzien huisartsen van actuele informatie en stimuleren de dialoog tussen beleidsmakers en het werkveld. Zodat we snel kunnen inspelen op de ontwikkelingen. Het eerstvolgende webinar is donderdag 26 maart om 20.00 uur, gevolgd door een wekelijkse of tweewekelijkse reeks (afhankelijk van actuele situatie) vanaf woensdag 1 april. Alle webinars zijn geaccrediteerd voor alle artsen en gratis.


Op de websites van de LHV en het NHG is al veel informatie terug te vinden over het coronavirus. De webinars zijn een extra medium om u als huisarts te informeren over de actuele stand van zaken rondom COVID-19. Laagdrempelig, toegankelijk en interactief om u zo snel op de hoogte te brengen van de veranderingen en actualiteiten.


We hopen met de webinars zoveel mogelijk huisartsen in het veld te bereiken en het gemaakte beleid telkens te toetsen aan de praktijk. Om zo als huisartsen samen de pandemie zo adequaat mogelijk het hoofd te bieden.


We willen zo goed mogelijk kunnen monitoren wat er speelt in de praktijk en hoe die problemen telkens veranderen in de dynamiek van de crisis. Dit is niet alleen voor het webinar maar zeker ook voor de beleidsmakers noodzakelijk.