GRATIS WEBINAR COVID-19 VOOR HUISARTSEN
Woensdag 18 maart 20:00
van-gorp
Prof. Dr. Eric C.M. van Gorp
viroloog en internist-infectioloog van het Erasmus MC
koopmans
Prof. M.P.G. Koopmans
hoogleraar virologie Erasmus MC
PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: Woensdag 18 maart 2020
Hoe: Youtube Live (mobiel, laptop)
Duur: 1 uur college, daarna vragen
Accreditatie: Aangevraagd voor 1 punt ABAN
COVID-19, een emerging virus, een emerging situatie.

Het COVID-19 virus heeft inmiddels de status van pandemie bereikt, een wereldwijde verspreiding. Hoe is de huisarts voorbereid en hoe kan de huisarts inspelen op de snel veranderende situatie? Wat zijn de antwoorden op veel gestelde vragen? We geven een update van de stand van zaken, waar we in de pandemie staan en wat we kunnen verwachten de komende maanden. Hoe speel je als huisarts hierop in?

Alle huisartsen in Nederland op één lijn: dat is het doel van deze webinar!

SPREKERS
van-gorp
Prof. Dr. Eric C.M. van Gorp
Eric van Gorp is als Internist/Viroloog en als hoofd van de vakgroep ‘Exotic viral infections’ [EVI] van de afdeling Viroscience in het Erasmus MC actief betrokken bij de behandeling en bij het onderzoek naar 'emerging [outbreak] infections' zoals Dengue, Ebola, Zika en ook het COVID-19 virus. Tijdens het webinar zal Eric van Gorp zich richten op de patiënt gerelateerde aspecten van COVID-19, de praktische consequenties en de vragen vanuit de eerste lijn.
koopmans
Prof. M.P.G. Koopmans
Marion Koopmans is Viroloog Afdelingshoofd van de afdeling Viroscience van het Erasmus MC. Marion Koopmans is landelijk en internationaal actief en ondermeer betrokken als adviseur van de WHO en het landelijk OMT tijdens de huidige COVID-19 pandemie. Tijdens het webinar zal Marion Koopmans zich richten op de belangrijkste eigenschappen van het virus die het beloop van deze pandemie bepalen, de praktische consequenties en vragen vanuit de de eerste lijn.
COVID-19, een emerging virus, een emerging situatie.

Het COVID-19 nieuwe coronavirus heeft inmiddels de status van pandemie bereikt, een wereldwijde verspreiding. In Nederland ging het in eerste instantie om individuele gevallen en clusters die goed in beeld kwamen. In die fase was het beleid gericht op containment met het doel een epidemie te voorkomen. Echter inmiddels spreken we van een epidemie en zelfs is al sprake van een pandemie en zijn we nu in de fase van mitigatie, met het doel goede zorg en behandeling te kunnen blijven bieden aan de mensen met ernstige ziekteverschijnselen.

De druk op het gezondheidszorgsysteem is groot en neemt toe. Hoe sterk is de keten? In alle fases van de epidemie/pandemie is de huisarts een belangrijke schakel in de zorgketen. Veel praktische vragen komen bij de huisarts terecht. De huisarts speelt een sleutelrol in de triage van patiënten met een mogelijke COVID-19 infectie. Waar zitten de knelpunten? Hoe is de huisarts voorbereid en hoe kan de huisarts inspelen op de snel veranderende situatie? Wat zijn de antwoorden op veelgestelde vragen?

In dit Webinar staan we stil bij een stukje achtergrond. Waar komen deze pandemische virussen vandaan, hoe ontstaan ze en hoe verspreiden zij zich? We staan stil bij de stand van zaken met betrekking tot opvang en behandeling. We staan stil bij de triage in de huisartspraktijk. Hoe staat het met opvang en wat is de stand van zaken m.b.t. behandeling en vaccinontwikkeling? Verder houden we ruimte voor het beantwoorden van vragen die gesteld kunnen worden tijdens het Webinar.