Webinar WtzA - gratis voor leden

wtzahuisartsenhuisartsenpraktijkpraktijkhouder

Per 1 januari 2022 is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Een nieuwe wet die van belang is voor alle huisartsenpraktijken, groot en klein. Hoe groter de praktijk, des te meer impact. Kleine praktijken hoeven zich enkel te melden, middelgrote praktijken moeten bovendien een vergunning aanvragen en de grote praktijken moeten daarnaast zelfs een raad van toezicht gaan instellen. Alle praktijken krijgen dit jaar voor het eerst te maken met jaarverantwoordingsplicht; daarover lichten we u ook graag voor. Dit webinar is gratis voor leden.

18th Apr 2023
20:00 - 21:30
Free
In Request
Online
Webinar
Webinar

Prices

Free
Note :Gratis voor leden

Date and Location

18 Apr 2023
20:00
21:30
Online

Professions

Arts voor verstandelijk gehandicapten
Accreditation in request
1 Points
ABC1
Huisarts
Accreditation in request
1 Points
ABC1
Physician Assistant
Accreditation in request
1 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
Accreditation in request
1 Points
ABC1

Speakers

David Renkema

Jurist bij adviesbureau ‘Eerstelijnszorgjurist Renkema’
David Renkema helpt vanuit zijn adviesbureau ‘Eerstelijnszorgjurist Renkema’ huisartsen en eerstelijnszorgorganisaties bij de zakelijk – juridische vraagstukken die spelen binnen de eerstelijnszorg. Denk daarbij bijvoorbeeld aan maatschapsvorming, praktijkoverdrachten, samenwerking, zorgregelgeving rondom de organisatie van de zorg (Wkkgz, Wtza, etc.) en het maken van overeenkomsten. Alvorens zich als zelfstandig jurist te vestigen, heeft David jarenlang bij de LHV gewerkt als jurist.

Sascha Nieborg

Belastingadviseur medische beroepen bij Noord Negentig Accountants en Belastingadviseurs
Sascha Nieborg is belastingadviseur medische beroepen bij Noord Negentig Accountants en Belastingadviseurs. Noord Negentig richt zich op het fiscaal en financieel begeleiden van medische beroepsbeoefenaren. Sascha is dagelijks in gesprek met (startende) huisartsen. Hij begeleidt en adviseert huisartsen vanaf de start van hun ondernemerschap tot de spreekwoordelijke finish.

Tess Hendriks

Jurist bij de LHV
Tess Hendriks is jurist bij de LHV. Zij adviseert leden op het gebied van praktijkoverdrachten, maatschapsovereenkomsten, algemeen gezondheidsrecht, contractenrecht, mededingingsrecht en huurrecht. Daarnaast behartigt zij de belangen van huisartsen in wetgevingstrajecten met een impact op de huisartsenzorg.

Program

18-04-2023

Description

Per 1 januari 2022 is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Een nieuwe wet die van

belang is voor alle huisartsenpraktijken, groot en klein. Hoe groter de praktijk, des te meer impact. Kleine

praktijken hoeven zich enkel te melden, middelgrote praktijken moeten bovendien een vergunning aanvragen en

de grote praktijken moeten daarnaast zelfs een raad van toezicht gaan instellen. Alle praktijken krijgen dit jaar

voor het eerst te maken met een jaarverantwoordingsplicht; daarover lichten we u ook graag voor. Dit webinar is

gratis voor leden.

 

Met andere woorden: iedere praktijk zal er in ieder geval mee aan de slag moeten. Wilt u in 1,5 uur volledig op de

hoogte worden gesteld van de impact van deze wet voor uw praktijk? Meld u dan aan voor het Webinar, gratis

voor LHV-leden. Eerstelijnszorgjurist David Renkema, accountant Sascha Nieborg en LHV-jurist Tess Hendriks

nemen u in dit Webinar in sneltreinvaart mee in de verplichtingen die gelden, zodat u na het volgen van deze

Webinar weet wat u te doen staat.

Landelijke Huisartsen Vereniging

academie@lhv.nl
085048000
1200, Mercatorlaan, Utrecht, 3528BL