Cao’s: alles wat u moet weten

In relatie tot arbeidsrecht
arbeidsrechtnascholinghuisartsenCao's

Wilt u ook meer inzicht in de cao’s en hulp bij het praktisch toepassen van de cao’s? Dan is deze nascholing iets voor u! Aan de hand van veel gestelde vragen en casuïstiek uit de praktijk nemen we u mee en leert u alles over de toepassing van de cao’s.

10 okt. 2024
16:00 - 19:30
299
3 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 299
Note :Leden € 185,- Aios € 85,- Niet-leden € 299,-

Date and Location

10 okt. 2024
16:00
19:30
Orteliuslaan 1000, 3528BD, Utrecht

Professions

Arts voor verstandelijk gehandicapten
3 Points
ABC1
Huisarts
3 Points
ABC1, CvAH
Physician Assistant
3 Points
ABC1
Praktijkmanager
3 Points
KPM
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
3 Points
NVvPO

Speakers

Michel Blom

arbeids- en ondernemersrecht gespecialiseerde jurist
Als arbeids- en ondernemersrecht gespecialiseerde jurist heeft Michel Blom jarenlang gewerkt voor belangenorganisaties, vakbonden en ondernemers om hun juridische zaken te behartigen en daar waar nodig bij te staan in de rechtsgang. Hij bekijkt iedere kwestie vanuit diverse kanten om tot een deskundig advies op maat te komen. Dit kan wel eens onconventioneel zijn, maar is altijd gericht op een echte oplossing.

Goals

U krijgt meer inzicht in de cao’s en u krijgt de antwoorden op veel gestelde vragen over de cao, aan de hand van een aantal casussen uit de praktijk.

Inzicht in de cao’s
Toepassen van de cao’s
Praktische tools om veelvoorkomende arbeidsrechtelijke vragen in de huisartsenpraktijk te beantwoorden
Veelvoorkomende vragen en casuïstiek (bijvoorbeeld disfunctioneren, praktijkovername en gevolg arbeidsvoorwaarden)
Description
 • Vakantie-uren & vakantie-uren in relatie tot ziekte
 • Wat zijn de gevolgen als de werknemer ziek wordt tijdens de vakantie? Wanneer vervallen/verjaren de wettelijke en boven- vakantie-uren?
 • Meeruren/overuren
 • Wanneer is sprake van meeruren en wanneer van overuren? Wat is het onderscheid met vakantie-uren?
 • Scholing (verplicht/loopbaan)
 • Wanneer is er sprake van verplichte en wanneer van loopbaangerichte scholing? Wat is de wijziging in de Cao Huisartsenzorg (2022-2023)? Wordt aan scholing bestede tijd gecompenseerd; in tijd en/of geld?
 • Zieke werknemers in het algemeen
 • Wanneer is er sprake van ziekmelding? Hoe verloopt het re-integratieproces? Do‘s en dont’s tijdens re-integratie. Loondoorbetaling bij ziekte. Kan een arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer worden beëindigd?
 • Bijzonder verlof
 • Welke vormen van verlof zijn er? Wat zijn de nieuwe regels met betrekking tot betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022?
 • Persoonlijk budget Hidha
 • Hoe bereken ik het budget? Mag een Hidha zelf bepalen, wat en hoe er op basis van het budget gedeclareerd kan en mag worden? Is het budget naar evenredigheid van het aantal maanden dienstverband bij beëindiging van het arbeidscontract gedurende het jaar?
 • Disfunctionerende medewerkers
 • Wat is de wettelijke ontslaggrond bij disfunctioneren? Welke stappen dienen gezet te worden in het functioneringstraject? Wanneer kan een dienstverband op die grond beëindigd worden?


Landelijke Huisartsen Vereniging

academie@lhv.nl
1200, Mercatorlaan, Utrecht, 3528BL