This course is expired

Jaargesprekken

Jaargesprekken verbeteren drastisch het functioneren van uw praktijk. Deze gesprekken maken aan de medewerkers helder wat u van hen verwacht, wat ze daarvoor nodig hebben en hoe ze kunnen ontwikkelen en … u houdt vinger aan de pols. U gaat voorafgaand aan de workshop van start met een evidence based diagnose van uw praktijksituatie. Aan de hand van 11 waarneembare criteria maakt u een inschatting van uw huidige werkwijze en welke ontwikkeli...

600
6 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 600
Note :Leden € 325,- / Aios € 200,- / Niet-leden € 600,-

Professions

Physician Assistant
18 May 2020
03 May 2021
6 Points
ABC1
Huisarts
18 May 2020
03 May 2021
6 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
18 May 2020
03 May 2021
6 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
18 May 2020
03 May 2021
6 Points
ABC1

Skills

Samenwerken 60 %
Kennis en wetenschap 20 %
Communicatie 100 %
Description

Omschrijving

In deze cursus wordt geleerd hoe jaargesprekken vorm te geven opdat ze in uw situatie “werken” en hoe u toetsbare afspraken met uw medewerkers over samenwerken, productiviteit en ontwikkeling kunt maken. Ook wordt duidelijk wat het zo moeilijk maakt om sturende feedback te geven. Door samen te oefenen lukt het makkelijker en beter. En zijn evaluatiegesprekken zinvol, zo ja: Hoe? Aan het einde van de training heeft u een actieplan om de volgende dag concreet aan de slag te gaan.

Afhankelijk van de grootte, complexiteit en ontwikkelingsniveau van uw praktijk gebruikt u een van de uitgereikte templates voor de jaargesprekken in uw praktijk. Het template met hoogste proces- en inhoudssturing is gebaseerd op het CanMed-model. Laatstgenoemd model wordt tevens voor de accreditering van uw praktijk gebruikt.

Inleiding

Jaargesprekken verbeteren drastisch het functioneren van uw praktijk. Deze gesprekken maken aan de medewerkers helder wat u van hen verwacht, wat ze daarvoor nodig hebben en hoe ze kunnen ontwikkelen en … u houdt vinger aan de pols.

U gaat voorafgaand aan de workshop van start met een evidence based diagnose van uw praktijksituatie. Aan de hand van 11 waarneembare criteria maakt u een inschatting van uw huidige werkwijze en welke ontwikkelingswinst u kan maken door uw jaargesprekken te professionaliseren en beter te integreren in uw algemeen personeelsbeleid en praktijkvoering.

Deze workshop is voor huisartsen en/of praktijkmanagers die een leidinggevende functie hebben of als voorbereiding daarop.

Programma

14.00 uur Opening: kennismaken en bespreken resultaten selectie uit de 11 observatiecriteria

14.30 uur Hoe jaargesprekken vormgeven opdat ze motiveren, aansturen en ontwikkelen

16.00 uur Korte pauze (10 min)

16.10 uur Toetsbare afspraken maken met uw medewerkers

18.00 uur Avondmaal tot 18.45 uur

18.45 uur Oefenen met sturende en waarderende feedback geven

19:30 uur Korte pauze (10 min)

19.40 uur Evalueren, zo ja: Hoe?

21.00 uur Einde

Leerdoelen

  • Het opzetten van jaargesprekken met een professioneel sturend en ontwikkelend stappenplan
  • Het herkennen van valkuilen en remedies
  • Het opstellen van observeerbare prestatie- en ontwikkelcriteria als basis om waarderende en sturende feedback te geven tijdens informele en formele coaching

Landelijke Huisartsen Vereniging

academie@lhv.nl
085048000
1200, Mercatorlaan, Utrecht, 3528BL