Online patiënteninzage in de eerstelijnszorg (OPEN) e-learning 2020

Online inzage is cruciaal om samen beslissen te ondersteunen. Steeds meer mensen hebben behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. Bovendien is het vanaf 1 juli 2020 wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage in hun eigen gegevens te bieden. Hoe zorgt u dat uw patiënten veilig toegang hebben tot begrijpelijke gegevens? Hoe voorkomt u dat u veel extra tijd kwijt bent aan het beantwoorden van vragen van patiënten omtrent...

Free
1 Points
Online
E-learning
E-learning

Prices

Free
Note :n.v.t.

Professions

Physician Assistant
1 Points
ABC1
Huisarts
1 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
1 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
1 Points
ABC1

Skills

Communicatie 40 %
Organisatie en financiering 60 %
Description

Omschrijving

Per 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot hun eigen medische gegevens. Huisartsen zullen daarvoor een aantal veranderingen moeten doorvoeren. Hiervoor is het programma OPEN (Ontsluiting van Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland) opgezet. Hiervoor is een e-learning ontwikkeld. Module 1 behandelt de basis van online inzage. Wat houdt het in en wat is het nut voor huisartsen, praktijkmedewerkers én patiënten? De wettelijke en maatschappelijke achtergronden van online inzage worden toegelicht. Ook maakt u kennis met de praktische toepassingen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor uw praktijkvoering? Huisartsen en praktijkmedewerkers die online inzage al toepassen, delen ervaringsverhalen, tips en valkuilen. De e-learning kan per regio worden gecombineerd met een bijeenkomst of webinar waarin u met collega’s ervaringen kunt uitwisselen over de veranderingen die online inzage met zich meebrengen in de praktijk.

Inleiding

Online inzage is cruciaal om samen beslissen te ondersteunen. Steeds meer mensen hebben behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. Bovendien is het vanaf 1 juli 2020 wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage in hun eigen gegevens te bieden.

Hoe zorgt u dat uw patiënten veilig toegang hebben tot begrijpelijke gegevens? Hoe voorkomt u dat u veel extra tijd kwijt bent aan het beantwoorden van vragen van patiënten omtrent online inzage? En hoe draagt dit nu precies bij aan het samen beslissen met de patiënt? Het programma OPEN biedt een antwoord op deze vragen.

Programma

Module 1 gaat in op de basis van online inzage. Wat houdt online inzage precies in en wat is het nut voor huisarts, praktijkmedewerkers én patiënt? Ook de wettelijke en maatschappelijke achtergronden van online inzage worden verder toegelicht.  

In het tweede deel van de module leren deelnemers over de praktische toepassing van online inzage. Wat verandert er in het HIS? En welke veranderingen zijn zichtbaar in de praktijk? Huisartsen en praktijkmedewerkers die al geëxperimenteerd hebben met online inzage, voorzien de module van ervaringsverhalen, tips en valkuilen.  

In module 2, die later volgt, ligt de focus op het stimuleren van gebruik bij patiënten. 

Leerdoelen

Na afloop van de module is de huisarts, praktijkmanager, praktijkassistent en praktijkondersteuner bekend met:

  • de maatschappelijke achtergrond van online inzage, inclusief de aandachtspunten ten aanzien van het patiëntgeheim;
  • de relevante regelgeving op online inzage;
  • de voordelen van online inzage voor henzelf en de patiënt zijn;
  • de werkwijze en de onderlinge rolverdeling na het in gebruik nemen van online inzage in de eigen praktijk;
  • de veranderingen in de werkprocessen van de eigen praktijk nadat online inzage is ingevoerd;
  • de uitleg aan patiënten hoe de toegang tot online inzage in de eigen praktijk is geregeld en welke informatie zij kunnen vinden na inloggen

Landelijke Huisartsen Vereniging

academie@lhv.nl
085048000
1200, Mercatorlaan, Utrecht, 3528BL