This course is expired

Webinar Wet DBA - 18 juni 2020

dbawet dbazzp-regelgevingzzp

ZZP-regelgeving voor waarnemers en praktijkhouders in beweging: waar gaan we heen? Wij hadden bij de planning van dit Webinar de verwachting duidelijkheid te kunnen geven over de exacte inhoud van het wetsvoorstel, maar door de coronacrisis wordt er voor de zomer géén wetsvoorstel meer ingediend. Omdat er wél veel onduidelijkheden, misverstanden en behoefte aan informatie is, willen wij u echter wél informeren over de laatste stand van...

Free
1 Points
Online
E-learning
E-learning

Prices

Free

Professions

Arts beleid en advies KNMG
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Arts medische milieukunde KNMG
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Arts tuberculosebestrijding KNMG
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
SEH-arts KNMG
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Physician Assistant
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Arts
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Huisarts
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Chirurg
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Gynaecoloog
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Psychiater
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Specialist ouderengeneeskunde
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Internist
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Arts bedrijfsgeneeskunde
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Arts voor verstandelijk gehandicapten
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Arts maatschappij en gezondheid
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Sportarts
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Arts verzekeringsgeneeskunde
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Microbioloog
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Orthopeed
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Radioloog
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Revalidatiearts
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Cardioloog
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Neuroloog
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Dermatoloog
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Plastisch chirurg
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Maag-darm-leverarts
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Anesthesioloog
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Kno-arts
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Kinderarts
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Radiotherapeut
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Longarts
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Klinisch geriater
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Arts nucleaire geneeskunde
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Uroloog
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Patholoog
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Oogarts
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Reumatoloog
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Arts klinische chemie
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Neurochirurg
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Klinisch geneticus
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN
Cardio-thoracale chirurgie
28 Feb 2020
26 Feb 2021
1 Points
ABAN

Skills

Organisatie en financiering 100 %
Description

In 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingevoerd, met als doel: duidelijkheid scheppen over wanneer er sprake is van een overeenkomst van opdracht (zzp) of wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst met alle daaraan samenhangende consequenties. Daarmee kwam een einde aan de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) voor zzp’ers. Voortaan kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers een modelovereenkomst sluiten bij het aangaan van een opdracht. Tegen de Wet DBA is maatschappijbreed veel protest geweest. Reden waarom er nu al enkele jaren wordt gediscussieerd over aanpassing of vervanging van de Wet DBA. Het streven was om voor 01-01-2021 duidelijkheid te verschaffen middels vervangende wetgeving én het bouwen van een webmodule waarin u voorafgaand aan een opdracht duidelijkheid krijgt over de arbeidsrelatie, teneinde niet achteraf te maken te krijgen met fiscale en financiële consequenties.


Het kabinet had aangekondigd voor deze zomer een wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer. Op dit moment is onduidelijk wat de exacte inhoud wordt van de nieuwe wet, wanneer deze wet openbaar wordt gemaakt en wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer en wanneer deze in werking gaat treden. Ook is er nog altijd geen duidelijkheid gegeven over de webmodule, waardoor wij u nog niet kunnen vertellen of deze in de praktijk toepasbaar is.

Wat wel duidelijk is, is dat zowel de huidige als de mogelijke vervanger van de Wet DBA impact heeft aan zowel de waarnemerskant als aan de kant van de praktijkhouders. De wettelijke elementen welke bepalen of er wel of geen sprake is van een arbeidsrelatie (persoonlijke arbeid – loon – gezagsverhouding) wijzigen namelijk niet.

Na het volgen van dit webinar bent u weer helemaal up-to-date over alle ontwikkelingen rond de wet DBA. Meld u nu aan of als u al aangemeld bent stel uw vragen.


Inleiding

ZZP-regelgeving voor waarnemers en praktijkhouders in beweging: waar gaan we heen?

Wij hadden bij de planning van dit Webinar de verwachting duidelijkheid te kunnen geven over de exacte inhoud van het wetsvoorstel, maar door de coronacrisis wordt er voor de zomer géén wetsvoorstel meer ingediend. Omdat er wél veel onduidelijkheden, misverstanden en behoefte aan informatie is, willen wij u echter wél informeren over de laatste stand van zaken. Wat betekent de vertraging voor u en hoe kunt u voorsorteren op de wijzigingen die gaan komen?


We willen goed aansluiten op uw vragen die u nu al kunt stellen zodat we die mee kunnen nemen in de presentaties. We horen graag welke vragen u heeft/bij u leven zodat we onze presentatie hierop kunnen aanpassen.


Het webinar is on-demand beschikbaar t/m 31-12-2020. De accreditatie-vragen staan open t/m 16-07-2020. Accreditatie wordt in de maand juli/augustus 2020 bijgeschreven.


Programma

De webinar zal plaatsvinden op 18 juni 2020 van 19.30 uur tot 20.30 uur. Tijdens de webinar komen deskundigen aan het woord over onderwerpen als:

 • Wat staat er in de Wet DBA en waarom is deze wet er?
 • Wat heeft de LHV tot op heden gedaan in het kader van belangenbehartiging / lobby?
 • Wat is de inhoud van het wetsvoorstel zoals dat ter internetconsultatie is ingediend en hoe zeker is het dat dit voorstel bij de Tweede Kamer in deze vorm wordt ingediend?
 • Wat is nou eigenlijk precies de “gezagsverhouding” die je als praktijkhouder en waarnemer moet zien te voorkomen? Waar moet ik rekening mee houden? En wat moet ik als waarnemer doen om de fiscale voordelen van ondernemerschap te behouden?
 • Waarom ligt het “vaste waarnemerschap” fiscaal en arbeidsrechtelijk eigenlijk zo lastig? En wat zijn eventuele alternatieven voor dit vaste waarnemerschap?
 • Wat is er op dit moment te zeggen over de toekomstige regelgeving? En hoe kan ik me daar nu al op voorbereiden?


Leerdoelen

Aan het einde van de webinar heeft u:

 • Als waarnemer: kennis opgedaan van huidige regelgeving rondom het werken als zzp-er
 • Als praktijkhouder: kennis opgedaan van de huidige regelgeving rondom de inzet van waarnemers / zzp-ers
 • Als waarnemer en praktijkhouder: kennis opgedaan van mogelijke toekomstige regelgeving
 • Als waarnemer en praktijkhouder: in kunnen spelen op mogelijke toekomstige regelgeving
 • Als waarnemer en praktijkhouder: weten binnen welke alternatieve werkvormen (in plaats van vast waarnemerschap) duurzame inzet in een praktijk mogelijk is


Landelijke Huisartsen Vereniging

academie@lhv.nl
085048000
1200, Mercatorlaan, Utrecht, 3528BL