This course is expired

Motiverende gespreksvoering voor Leidinggevenden

Inzetbaarheid hangt samen met gedragscomponenten. Daarom leren we de deelnemers het ICF-gespreksmodel toe te passen. Onderdelen van dit model zijn het functioneren buitenshuis, het dagelijks functioneren thuis, persoonlijke factoren en omgevingsfactoren. Deze componenten helpen de leidinggevende en de medewerker om preventief aandacht te schenken aan gedragsfactoren die het functioneren van de medewerker beïnvloeden. Een open gesprek...

425
3 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 425
Note :Leden € 225,- / Aios € 120,- / Niet-leden € 425,-
Discounts
€ 200
Members Only

Professions

Physician Assistant
19 Mar 2020
19 Aug 2020
3 Points
ABC1
Huisarts
19 Mar 2020
19 Aug 2020
3 Points
ABC1
Specialist ouderengeneeskunde
19 Mar 2020
19 Aug 2020
3 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
19 Mar 2020
19 Aug 2020
3 Points
ABC1

Skills

Communicatie 80 %
Organisatie en financiering 80 %
Description

Omschrijving


Inleiding

Inzetbaarheid hangt samen met gedragscomponenten. Daarom leren we de deelnemers het ICF-gespreksmodel toe te passen. Onderdelen van dit model zijn het functioneren buitenshuis, het dagelijks functioneren thuis, persoonlijke factoren en omgevingsfactoren. Deze componenten helpen de leidinggevende en de medewerker om preventief aandacht te schenken aan gedragsfactoren die het functioneren van de medewerker beïnvloeden. Een open gesprek hierover met de medewerker biedt ruimte voor oplossingen die helpen om werkend beter te worden en verzuim te voorkomen. 


Inhoud workshop

De methodiek van motiverende gespreksvoering leidt tot duurzame gedragsverandering. Deze aanpak is goed bruikbaar voor leidinggevenden die in gesprek willen met hun medewerker om een gezonde werk- of leefstijl te stimuleren en zodoende de inzetbaarheid te verhogen.

Daarnaast zal de rol van de leidinggevende in het kader van de wet Verbetering Poortwachter en loondoorbetaling aan de orde komen. Deelnemers weten welke partijen een rol spelen en met welke vraagstelling zij deze kunnen inzetten, waaronder de bedrijfsarts. Zij zijn zich bewust van de kosten van verzuim en hun eigen rol daarin.

Programma

  • Rol leidinggevende
  • Methodiek Motiverende gespreksvoering 
  • Praktische oefeningen


Leerdoelen

De deelnemers van de training leren ‘de vijf stappen’:

  • signalen herkennen (stress en energiebronnen herkennen)
  • het probleem analyseren (met behulp van het ICF-gespreksmodel)
  • van probleem naar oplossing (via de oplossings- gerichte methode)
  • oplossing ook doen (motiverende gespreksvoering)
  • borgen van de afspraken

Na de workshop zijn de deelnemers in staat om dreigende uitval te herkennen en met de medewerker in gesprek te gaan, zodat de leidinggevende de medewerker motiveert om zijn inzetbaarheid te versterken.  

Landelijke Huisartsen Vereniging

academie@lhv.nl
085048000
1200, Mercatorlaan, Utrecht, 3528BL